MUÇ'O P'A DO SO BİDA?

Maryaşina mulun, sifteriş ora,
Va mp’oromi, kale bozo gozgora?
Va mp’orom na, dotkvi, başka dobgora!
Muç’o p’a do so bida, e verane?

Avli skani golobit’işi ğoma,
Yalis o3’k’ert’i do i3xont’i toma,
Na idare yeris mot extas nk’oma!
Muç’o p’a do so bida, e verane?

Si mot doloxet’i ont’uleş rubas?
Gebareli mu dologiz’in ubas?
Gomdunare, dolobantxare t’obas!
Muç’o p’a do so bida, e verane?

Dido ç’ut’a giğun si, gyuli yaşi,
Si mundes mavare ma arkadaşi?
Jur tolis domaben ma iyya yaşi,
Muç’o p’a do so bida, e verane?

Ar destani p’ç’ari mteli Lazuri,
Ma mutu var matkven, omapşu guri,
Trangi çkimi, kemiç’opi ha şuri!
Muç’o p’a do so bida, e verane?

Genci 3’anas iri komemaç’aru,
Razi bore, Trangik na memiç’aru,
Derdi çkimi k’alemis var aç’aru,
Muç’o p’a do so bida, e verane?

Na gelemimet’i kçaneri txiri,
Çuruğayis komemotvesi tviri?
Ha3’i bgara gyoç’k’i, çelambre mğiri!
Muç’o p’a do so bida, e verane?

Camikanis ak’oşka ek’vateri,
Var gi3’ume coxo gamak’vateri,
Mu gobulut muradi mok’vateri!
Muç’o p’a do so bida, e verane?

 
© 2009 kolkhoba.org