ŞURİMŞİNE AZLAĞA

3’oxle zoğa konurçun k’ap’ulas germa mudgin,
K’un3’ulepes K’opmişi, K’alendere kiludgin.
Topuri do p’ek’meziş şura birtum duludgin,
Ağani nisa stei Azlağa kaeladgin.

Mteli dulya dixvenen bireli nodeiten,
K’ibirepe kodibğen dido qini 3’k’ariten.
Kvaepe artikartis svaeli gebğeiten,
Oxvame mek’ireli go3’obun zenciliten.

Sultan Selimişi mt’k’a yeşilluğis goşaxen,
Doloqalas mosapes k’vinçepes suri nabğen.
T’oroci do msirida k’alatepes dilibğen,
K’avurma k’ala yaği ç’uk’epeten gulidgen.

Ok’epeşi k’ap’ulas ilulun İsiyati,
Emuş ç’it’a ekole Xeşegza, P’ap’ilati,
P’ot’es mjora megzei İsina do Paçati,
Mont’ra3eliş k’un3’ulis Mtutişobğe K’arvati.

Şilya ç’eşidi çxomi zoğaş tude dolobğun,
Meyva dido içaneps mteli dixas konobğun.
Oxorepes berepe but’k’uci stei kobğun,
Dişka stei kva stei gzaş kenaris kelobğun.

Dişka oxorcak tirups k’ap’ulaten mxuciten,
Mteli dulya muşi ren ont’uleten puciten.
Xolo dulyas vana3’k’en xes nayuxtas cğubiten,
Mundis pupuli yuxteps biç’epes doxunuten.

Birtum yopşa geladgin k’ardalape ç’uk’epe,
K’arta oxoris koren kotumepe pucepe.
Tayi stei gulunan k’ulanepe biç’epe,
Gyotxozun oxorcapes oş 3’anei badepe.

Dido mendra doskidi vamemalu mututen,
Birtum şuris memodgi Meç’eğali Caxçeten.
Jilengolas k’azoni 3’alengolas ren noğa,
K’arta ndğas gogişinap şurimşine Azlağa.

12.08.1988

 
© 2006 kolkhoba.org