LANDE ÇKİMİ

Govit’aşi mukti gzas kogedgitun.
Vunk’ap’aşi memç’işun momodgitun.
Dopxedaşi jindolen gemodgitun.
Vaijvelen mututen lande çkimi.

Goviktaşi 3’oxle golamidgitun.
Dobdgitaşi yisels go3’amidgitun.
Gevamk’u3e gyanç’en ke3’amidgitun.
Vaikosen mututen lande çkimi.

Ğalişa doloptana t’ibas kodolodgitun.
Tes vort’ana muk m3’k’upi memodgitun.
Vamemt’k’omers mulun kelamidgitun.
Vameç’k’odun guinzden lande çkimi.

Vamamt’inen mç’opups mok’amidgitun.
Çkimi k’ala unk’ap’un keladgitun.
Çkimi stei mukti kogeladgitun.
Xak’araşi varyestun lande çkimi.

Bela stei vamema3’k’en yedgitun.
Ncas yeptana mukti yulun gedgitun.
Vadvaç’k’inden çkimi k’ala dodgitun.
Vainaxven mututen lande çkimi.

K’arta dulyas mulun kogemodgitun.
Xe do k’uçxes kogomağen gondgitun.
Ar ndğa mulun dişiren kododgitun.
Kamestun do mindulun lande çkimi.

23.12.1994

 
© 2006 kolkhoba.org