Ç'ANDA ÇKUNİ

İsa nenaz mu itkven Nazimi çkimi
İsa nenaz miz mu utkun
Çkun;
Xirxineri n3xenepete var moptit
Mitiş dobadona var goptit
Mitti mitiş getasule var bzonit
Hak bort’it.
İsa nenaz miz mu utkun
Çkun,
Dodgina do meşvena şeni
İxi do 3’k’ari bort’it
Çkun,
İxiti,
3’k’ariti
Mzuğati
Eçkinduşen doni kobort’it
Xepe di3xiri mpalu
K’ibirepe geç’k’aderi
K’uçxe t’ent’eli
Let’a
Lazona
Şilya do şilya 3’anaşen doni doxmeli.
Mzuğa
Noğa
Rak’ani
Mtelli çkuni.
Çkva cenneti
Çkva cennemi
Çkuni
Anadolu k’oçobaşi
Ar guri
Lazona hem gurişi
Doloxeni pukuri
Geink’olaz xark’iş
Nek’nape
Dalepe, cumalepe
Nek’na gelanderi
P’ot’e na var goin3’k’en steri.
Engalit do emsilit k’oçi k’oçişa cgina
Gecgina. Dodgina unon cuma dodgina
Ç’anda unon ç’anda
Ç’ume var handğa.
Skidala
Ar mcveşi nca steri
Dodgineri
Ok’ooneri skidala
Moro oropa çkuni
Moro çkuni oropa.

23 Guma 2000

 
© 2009 kolkhoba.org