ELAMTİŞİ LANDEPE

Dudi kvatişi tis gelabdgir man mezmoneri
A3’i mupe gemalanden, mcveşa xtimeri
Muç’o mtişa iliqones çkimi p’ap’uli
Badi k’oçi omgarines gyu3’k’es k’emuli

Dudi muç’o uk’vat’upt’es didi do ç’it’as
Tiepe muç’o goşobğut’es di3xiriş t’ibas
Çalamure gomidgitu k’ank’alu gurik
Muç’iroba mek’olapu Lazuri şurik

Muç’o mağu didi nanas nena andğaşa
Na ubirt’u muşi motas seri t’k’obaşa
Mendamixtes meç’ireli monk’a ndğalepe
Artikartis vaqoropat cuma dalepe
P’at’inobas oxovuşkvat pağat zarepe
K’aobaten voginz’anat skadaş ndğalepe

 
© 2006 kolkhoba.org