Ç'E BERE

İsimadi ç’e bere!
Kogiçkin, Lazi na-re,
Miçkin, unose vare,
Haşo bunduri mot re?

Goyişini ç’e bere!
K’olxepeş mota na-re,
Umiteli çkar vare,
Haşo xvalaşa mot re?

İsinapi ç’e bere!
Nena var gondinare,
Miçkin, misa na-vare,
Si ununeli mot re?

Oxink’ani ç’e bere!
Bedi okturoni re,
Dodgiton k’oçi vare,
Si guris gale mot re?

Goyipatxi ç’e bere!
Mexvi, iyo monk’a re,
Miçkin, xai na-vare,
Haşo şumeri mot re?

İozmoni ç’e bere!
Ç’umanis si skidare,
Miçkin, derdoni na-re,
Si umezmonu mot re?

Memiuci ç’e bere!
Mtini ren na-gi3’vare,
Var ognam steri na-re,
Si haşo dura mot re?

Gomişini ç’e bere!
Ginon mşini megabre,
Miçkin, gzamşine na-re,
Si haşo mendra mot re?

Goinkturi ç’e bere!
Haşote var skidare,
Miçkin, noseri na-re,
Si nosis gale mot re?

Do ixeli ç’e bere!
Lazepeş medi si re,
Si obgaroni vare,
Haşo gemzuli mot re?

 
© 2009 kolkhoba.org