Ç'E BEREPE BEREPE

“Ç’e berepe berepe
K’linçxişi ğoberepe
Ela kelemixedit
Gi3’vaten muperepe.”

Ç’e berepe berepe
Patxaleri k’inçepe
Aşkva cemiputxitu
Ognaten muperepe.

Ç’e berepe berepe
N3a şkimiş murun3xepe
Mendra kodomiskudit
Gişkunan muperepe.

Ç’e berepe berepe
Obiç’vit daçxurite
3’ari va cemibamti
Mturi steri 3’arepe.

Ç’e berepe berepe
Dotanu çkva serepe
Dop’k’orobi do çona
Goburtamt manebrape.

Ç’e berepe berepe
Gi3’vaten muperepe
Tkvati vorsi çinadvit
Nuşkvitu mtel 3’ulupe.

Ç’e berepe berepe
Purki steri bozope
N3a şkimiş ceoneri
Moni steri tolepe.

Ç’e berepe berepe
3’ipri steri biç’epe
Toli var do paluri
Zuğaşperi tolepe.

Ç’e berepe berepe
Lazepunaş çonape
Tkvani şeni hantepe
Na mulunu ndğalepe.

Ç’e berepe berepe
K’linçxişi ğoberepe
Ma ar 3’oxleni dida
Skidas Laziş berepe.

 
© 2009 kolkhoba.org