ბირეფი

დიდოუ ნანა

ყოროფა არძო ართი ვა რენ
ჩქიმი ვემიჭარე შხვაშა
მიორდინი მიჩქუდუ დო
გოჲთირუქო მა სი შხვაშა
მიორდინი მიჩქუდუ დო
დიდოუ დო ნა ნი ნა

ბორია რდას ჭვიმა რდასი
სქან მოულას მა ქიბგინანქ
კანკალეშა გამკომილე
ვაშილებუ თაში რინა
კანკალეშა გამკომილე
დიდოუ დო ნა ნი ნა

ნა ნი ნა დიდოუ
დიდოუ ნანა დიდოუ
დიდოუ ნანა დიდოუ
დიდოუ ნა ნი ნა
ნა ნი ნა
დიდოუ დო დიდოუ დო
დიდოუ დო ნა ნი ნა

სერი დო დღაში ართი მაფუ
სქანი შარას გინვოჯინექ
სქანი დუდი მიდამიღუუ
შხვაქ კარგი მოკილერქ
სქანი დუდი მიდამიღუუ
დიდოუ დო ნა ნი ნა

აჰ ყოროფა სი ჯგირ დღაში
გური მუჭო დომიხაში
სერი იშენ სერი რენ დო
უკუმელა მაფუ დღაში
სერი იშენ სერი რენ დო
დიდოუ დო ნა ნი ნა

ოუ ნანა

ასე ჩონგური ქოფთქუათუ
სქან დო ჩქიმი გაჭირება ნა
ოუ ნანა
დიდა ვოი ნანა

ჩონგური სი მუ შეგილებუ ნა
ვეგიგადვე განჩინება ნა
ოუ ნანა
დიდა ვოი ნანა

დუდი ოყვილარი მაფუ ნა
საქმექ თეში გინიმართუ ნა
ოუ ნანა
დიდა ვოი ნანა

ცირა

ბაღის ვორდი ვარდი ბძირი
ნანა ცირა ქოგვალე
წილუა მოკოდ ვა მასოფუ
ნანაია ცირა ქოგვალე
ცირა ცირა ნანაია ცირა ქოგვალე

მუჭოთ მაფშალიან თეში
ნანა ცირა ქოგვალე
სკან ყოროფაქ მა ოპჭოფუ
ნანაია ცირა ქოგვალე
ცირა ცირა ნანაია ცირა ქოგვალე

სი ვარდის უჯგუქუ დო
ნანა ცირა ქოგვალე
თიშენ გოცქვანქ ვარდიშნერო
ნანაია ცირა ქოგვალე
ცირა ცირა ნანაია ცირა ქოგვალე

სი რექ ჩქიმი გურიშ მანგი

სი რექ ჩქიმი გურიშ მანგი
უსქანეთ ვამოკო რინა მა
მემიდინუ თოლს სინთექ
ვარ ძირენი მუ ვქიმინა, ნანა
მუდგა დღასუ შერხვადინი
დარდი მაფუ გორჩქინელი
თოლიგე, სქანი ჭირი მა
ამდღა, ამსერ თიში ფივქრენქ,
სო შერხვადე, სო რძირენი
თოლიგე, სქანი ჭირი მა

ვოუ ნანა ვადმარინე უსქანეთი,
ვაგაბრძუქუ მა
მუჭო ჩხომი უწკარეთი,
სქანი ჭირი მა.
ნანა გოლვაფირო, სქანი ჭირი მა

გიჩქუდასუ უსქანობა
ვეგნმაგინე თენა ვარა მა
სქან თოლეფის ინოჯინას
მეთ მა მუთუნ ვამოხვარუ, ნანა
მუ რე, უკულე, გოლვაფირო
ქოთქუანა ოშინერშუ
თოლიგე, სქანი ჭირი მა
ჩქიმ ყოროფა უჯგუ ხოლო
ულირსუ დო გოშინერსუ
თოლიგე, სქანი ჭირი მა

 
© 2006 kolkhoba.org