"ABHAZ-MEGREL BÜTÜNLEŞMESİ MEGRELYA'YI AYDINLATACAKTIR"

Kafkas halklarının kardeşliği üzerine yayın yapan kolkhoba.org sitesinin kurucularından Xopuri Lazi, Dünya Abhaz/Abaza Daimi Kongresi eski ikinci başkanı Erol Kılıç (Kutalia) ile bir söyleşi yaptı.

Diaspora Abhazları anavatana geri dönüş konusuna ne derece önem vermekteler? Abhazya diaspora Abhazlarına ne derece sahip çıkmakta?

Abhaz halkı ve devleti Abhazların geriye dönüşü ile ilgili devlet birimi ve fonu oluşturmuştur. Dönüş için destek vermektedir. Diasporada yaşayan Abhazlar, Abhazya yasalarına göre Abhazya’nın tabii vatandaşlarıdır. Bağımsızlığın tanınmasından sonra geri dönenlerin sayısında bir artış gözlenmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti’nden Abhaz dili ve kültürü adına beklentileriniz nelerdir?

Bilindiği gibi daha düne kadar konuşulan Kafkas dillerinden Ubıh dili Türkiye’de konuşabilen tek kişinin ölmesi ile dünya ölü diller gurubuna katıldı. Anadilimizi öğrenmek, bunu konuşmak, bunu yaşatmak istiyoruz bundan tabii bir şey var mı? Elbette resmi dil olacaktır ama resmi dilin yanında ana dillerimizin de yaşam hakkı vardır. Bizi sevenler sadece bizi değil dilimizi de kültürümüzü de sevmelidir ve buna tahammül etmelidir. Bir başka ifade ile Türkiye Cumhuriyeti Almanya’da yaşayan Türkler için ne istiyorsa bizde en az aynısını istiyoruz.

Megrel sorununun nedenleri ve Kartvelist asimilasyon politikaları hakkındaki görüşleriniz nelerdir?

Laz-Megrel halkına en büyük darbe Kartveller tarafından Guria’nın zorla Megrel ve Lazlardan boşaltılması ile vuruldu. Aynı kökeni paylaşan bu halklar bölgeden uzaklaştırılmaları ile bağlantıları koparıldı. İkinci darbe Stalin ve Beria tarafından İngur-Rion havzasında yaşayan Megrelleri azınlığa düşürmek için zorla Abhazya’ya yerleştirilmesidir. Üçüncü darbe ise nüfus sayımlarında kullanılan Megrel kimliğinin Kartveller tarafından kaldırılmasıdır. Hakim ulus Kartveller demografik oyunlarla, milliyetçi politikalarla asimilasyon çarkı içine Abhaz, Laz-Megrel, Svanları alarak halkları eritmeye başlamıştır. Lazca-Megrelce, Abhazca, Svanca Kartvel diyalekti değil bütün etimologların teyit ettikleri gibi müstakil dillerdir. Unutmayalım günümüzün en ölümcül silahı asimilasyondur. Asimilasyon en büyük insanlık suçudur. Uluslararası kuruluşlar Kafkas arısını, Kafkas engerek yılanını koruma altına almıştır. Aynı kuruluşlar Kafkas halkından Laz-Megrelleri, Svanları da korumaya almalıdır. Çünkü demografik ayak oyunları, asimilasyon politikaları, ırkçılığa varan milliyetçilik politikaları halen Gürcistan’da kabul görmekte.

Kartvelizmin günümüz iletişim koşullarına rağmen mevcut politikalarını devam ettirebilir mi? Laz-Megrel halkı ulus bilincine ulaşıp uluslaşma sürecini gerçekleştirebilirler mi?

Artık teknoloji büyüdü, dünya küçüldü. İletişim ve ulaşım kolaylaştı. İletişimin ve ulaşımın kolaylaşması aşırı milliyetçilerin, asimilasyoncuların işini zorlaştırdı. Artık yeni bir dünya var. Ben yaptım kime ne dönemi bitti. Kartvel milliyetçileri de artık çizgilerini bu yeni düzeni, bu yeni düşünceyi dikkate alarak değiştirmelidir. Artık habere de bilgiye de ulaşım için günler, aylar, yıllar gerekmiyor bu değişim sadece Gürcistan’da yaşayan diğer halklar ve kültürler için değil Kartvel halkı için de gerekir. Laz-Megrel halkı her türlü baskıya, zorluğa rağmen teknolojinin imkânları, aydınların korkusuzca mücadeleleri ile yakın bir zamanda uluslaşma sürecini tamamlayacaktır. Ben buna inanıyor ve hissediyorum.

1992’deki Gürcistan’ın Abhazya işgalinde çok sayıda Abhaz ve Megrel öldü. Megreller ve Abhazlar arasında ortak tarih birliği olmasına rağmen Megreller Sovyetler Birliği zamanındaki Gürcistan’ın emperyalist Abhazya politikalarının mağduru mu oldular?

Savaşın galibi olmaz, savaşın mağdurları olur. 1992- 1993 Abhaz-Gürcü savaşının her türlü mağduru olmuştur. En çok da mağdur olanlar Megrel kardeşlerimizdir. Biz Abhazlar bunu çok iyi biliyoruz. Megreller sakal ile bıyık arasında kaldılar. Abhazların yanında olan Megreller de vardı, Gürcülerin yanında olan Megreller de. Ancak biz çok iyi biliyoruz, Gal’de yaşayan Megrellerin büyük bir çoğunluğunun tarafsız kaldıklarını. Yine biz biliyoruz Gürcülerin yanında yer alan Megrellerin en ön cepheye sürüldüklerini. Megrel aydınları, Megrel halkı önderleri artık eskisi gibi çabuk susturulamaz. Günümüzde demografik büyüklük kendi başına bir güç değildir bu demografinin güç olabilmesi için siyasi sınırları çizilmiş bir coğrafyası olmalıdır. Gürcistan’da etnik esasa göre bir nüfus sayımı yapılabilinirse Megrel halkının sayısının az olmadığı ortaya çıkacaktır. Bu halk şimdi tarihi topraklarında yaşıyor ama en yoksul halk olarak. Sosyal, kültürel, ekonomik durumları içler acısı. Bundan da kurtulmak için Megrel halkının yaşadığı tarihi toprakların siyasi sınırı çizilerek özerk bölge haline getirmek gerekir.

Sorosçu Saakaşvili Kartvelizminin Gürcistan’daki geleceği nedir?

Sorosculuk Kırgızistan’da, Ukrayna’da iflas etti. Pek yakında Gürcistan’da da iflas edecektir. Gürcü aydınları her gün sokaklarda, her gün mitinglerde. Amerikan emperyalizmine davetiye çıkaran ona sığınan Saakaşvili de gidici. İnşallah kansız olur. Kimse ölmesin, insanlar da, kuşlar da, çiçekler de balıklar da. Kafkasya ortak paydamız. Kafkas kültürü ortak kültürümüz, bizim kanunlar yazılı değil ama yaptırım gücü çok fazla. Kafkasya’da artık anneler ağlamamalı. Bu sözlerime Kartvel anneleri de dahil. Kötü halklar yoktur, kötü liderler vardır. Tanrı bütün halklara demokrat, çağdaş, barışcı liderler nasip etsin. Kartvel milliyetçileri de şunu iyi bilmeliler ''Megreller de Kartveldir'' sloganı asimilasyonun bir parçası olup bu tez artık genelde de özelde de kabul görmüyor. Kafkasya ortak evimiz bunu unutmayalım. Emperyal güçleri de evimize davet etmeyelim.

Şovenizm batağındaki Gürcistan Amerikan desteğiyle Kafkasların İsrail’i olmuş durumda ve İsrail’le çok sıkı ilişkileri var. Gürcistan’ın Ağustos 2008 Osetya işgalini ve akabinde Rus-Gürcü savaşını, etkilerini ve sonucunu değerlendir misiniz?

1991 Güney Osetya, 1992 Abhazya, 2008 yine Güney Osetya savaşlarını başlatanlar Gürcüler demiyorum faşist Gürcistan liderleri olmuştur. Abhazlar da, Osetler de yurtlarını Gürcistan emperyalizmine, Gürcistan sömürgeciliğine karşı korumuşlardır. Gürcistan’ın “mega ideali” tıpkı Orta doğuda Amerika desteğindeki İsrail gibi Kafkasya’da ikinci bir Amerika destekli İsrail devleti olmaktır. Acaristan’da özerk cumhuriyet diye bir şey kalmadı. Yabancılara peşkeş çekilmekte. Kolonilerde nasıl halk git-gel, götür-getir işinde çalıştırılıyorsa Batum halkı da aynı görüntüyü veriyor. Saakaşvili hala silahlanıyor, bugün Gürcistan gayri millî hasılayı baz alırsak en çok silah alan ülke. Halk 100 dolara iş bulamıyor, emekli ayda 60- 70 dolar maaş alıyor, paralar mafyaya veya silaha gidiyor. Gürcistan halkının kaderi bu olmamalı.

Abhazya Megrellerinin Abhazya’yla bütünleşmeleri Kartvelistleri neden korkutmakta?

Abhazya’nın Gal bölgesi dün de Megrel halkının ilklerinin yaşama geçtiği yerdir. İlk alfabe, ilk gazete, ilk kitap, ilk radyo, ilk televizyon, ilk Megrel okulu ve Abhazya’nın nüfus sayımında Megrel kimliği, etnik aidiyetini gösteren pasaport. Bu uygulamalar Kartvel milliyetçilerini korkutmakta, varsın korksunlar. Megreller Megreldir. Her halk gibi saygıya layıktır. Hem onlar biz Abhazların dün de, bugün de, yarın da kardeşidir. Bu bütünleşme Megrelya’nın karanlığını dağıtacak, aydınlığa kavuşturacaktır. Aydınlıktan korkanlar varsın korksunlar.

www.kolkhoba.org hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?

kolkhoba.org sitesi bugün çok önemli bir boşluğu dolduruyor. Laz-Megrel halkı ile diğer kardeş halklar ile ilgili objektif bilgiler aktarıyor. Bu organizasyonda görev yapan herkesi kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum.

İlginiz için teşekkür ederim.

Ben teşekkür eder, sevgi ve saygılarımı sunarım.