LAZURİ- MARGALURİ- TURKULİ MK'ULE LEKSİK'ONİ

I. Mzaxalepe : Akrabalar

Baba: Muma, Baba: Baba
Badi: Badidi: İhtiyar erkek
Bere: Bağana : Çocuk
Biç’i: Boşi: Genç erkek
K’ulani: Z’ğabi: Genç kız
Da: Da: Kız kardeş
Dadi: Mamida: Hala, teyze
Eksale : Mamidaskua: Kuzen
Mzaxali: Natese: Dünür, akraba
Damtire: Diantili: Kaynana
Mtiri: Muantili: Kayınpeder
Mota: Mota: Torun
Nana: Dida, Nana: Anne
Nandidi: Bebi: Nine
Noğame: Mapa: Nişanlı erkek
Noğamisa: Moç’qudu: Nişanlı kız
Nisa: Nosa: Gelin
Nisağa: Nosava: Elti
Osuri: Osuriskua: Kız evlat
Oxraskiri: Oxoraskili: Kayın
Oxrasure: Oxorasuli: Baldız, görümce
P’ap’u: Babu: Dede
Sica: Sinca: Damat, enişte
Skiri: Skua, Skiri: Erkek evlat
T’qubi : T’qup’i: İkiz
Komoci: Komonci: Koca
Komoli: Komoli: Erkek, adam
Çili: Çili: Karı
Xçini: Rçinu: İhtiyar kadın
Cuma: Cima: Erkek kardeş
Cumadi: Cimadi: Amca, dayı

II. Xuraçkini : Vucüdumuz

Borba: K’idiri: Göğüs
Burgili: Birguli: Diz
Burgiliştoli: Birgulişk’vari: Dizkapağı
Bu3xa: Bir3xa: Tırnak
Buz’i: Z’uz’u: Meme
Guri: Guri: Kalp
Di3xiri: Zisxiri: Kan
Duqu: Duqu: Dirsek
Ti: Dudi: Baş
Toli: Toli: Göz
Toma: Toma: Saç
Txomuri: Txomuri: İrin
K’ap’ula: Oç’işi: Sırt
K’ibiri: K’ibiri: Diş
K’iti: K’iti: Parmak
K’oçi: K’oçi: Adam, insan
K’onç’i: K’onç’i: Ayak bileği
K’uçxe: K’uçxi: Ayak
K’uç’i: K’uç’i: Mide
Lenç’k’va: Lerç’qva: Tükürük
Leşki: Leçkvi: Dudak
Mem3xuri: Or3xua: Eklem
Mt’k’o: T’k’o: Karış
Mxuci: Xuci: Omuz
Mcixi: Mciği: Yumruk
Nena: Nina: Dil
Nuk’u: Nik’u: Yüz, çene
Oxorca: Osuri: Kadın
Oşmeşi: Oşumeşi: Bıyık
Ofidi: 3’ari: Kaş
P’ici: P’ici: Ağız
T’abu: Narça: Taban
T’ani: T’ani: Beden
T’k’ebi: T’qebi: Deri
Pimpili: Primuli: Sakal
Purpu: Pirt’vi: Akciğer
Korba: Kora: Karın
Kuni: T’vini: Beyin
Kuri: Kuri: Topuk
Circili: Cirgili: Damak
Ğva: Ğva: Yanak
Ğvan3’k’ili: Ğvan3’k’i: Tokat
Qali: Qali: Boyun
Qva: Qva: Alın
Qvili: Z’vali: Kemik
Quci: Quci: Kulak
Şka: 3’eli: Bel
Çilamure: Çilamuri: Gözyaşı
Çxvindi: Çxvindi: Burun
3a: 3a: Gök
3’am3’ami: Pinç’a: Kirpik
3’imla: Ç’irp’i: Çapak
3’ip’a: Çup’a: Göbek deliği
Ç’op’li: Ç’op’ri: Çil
Ç’u: Ç’u: Bağırsak
Xe: Xe: El
Xeşguri: Xeşkaguri: Avuçiçi
Xoma: Xuma: Ses
Xor3i: Xor3i: Et
Xurxi: Xurxi: Geniz
Cigeri: Çxonçxi: Karaciğer
Ciniki: Qvingi: Ense
Z’ali: Nz’ali: Güç
Şuri: Şuri: Can, ruh
Çkina: Rçkina: Bilgi
Nosi: Ç’k’ua: Akıl
Gnapa: Ginapa: Anlayış
Qoropa: Q’oropa: Sevgi, aşk

III. Skindinape : Hayvanlar

Bobonç’va: Bobonç’va: Hamamböceği
Bombula: Borbolia: Örümcek
Bork’i: Bork’i: Baldır
Bumbuli: Bumbuli: Yumuşak tüy
Bundğa: Burdğa: Tüy
Burbu: Burbu: Yarasa
But’k’uci: Ska: Arı
Buz’gi: Zğarpur3xami: Kirpi
Geni: Geni: Dana
Girini: Girini: Eşek
Guguli: Guguli: Guguk kuşu
Guda: Guda: Tulum
Daduli: Daduli: Dişi hayvan-bitki
Dimç’k’u: Ç’k’iç’k’it’ia: Karınca
Dombai: Gomiçi: Manda
Eremi: İremi: Geyik
Vari3’a: Baria: Piliç
Tik’ani: Ka3ari: Kuzu
Tila: Tu: Domuz yavrusu
Topuri: Topuri: Bal
Txa: Txa: Keçi
Txamt’k’uri: Er3kemi: Yaban keçisi
K’at’u: K’at’u: Kedi
K’venuri: K’vinori: Ağaç sansarı
K’vinçi: K’vinça: Kuş
K’ik’ili: Ninz’gvi: Gaga
K’idi: K’idu: Ağaçkakan
K’oli: K’oli: Çekirge
K’orğoni: K’oğona: Sivrisinek
K’udeli: K’udeli: Kuyruk
Lak’ot’i: Lak’vi: Köpek yavrusu
Malağure: Malağure: Sarıasma kuşu
Mamuli: Mumuli: Erkek hayvan-bitki, horoz
Map’azule: Mar3’k’inaia: Ateşböceği
Markvali: Markvali: Yumurta
Maqaqi: Gordi: Ağaç kurbağası
Mgeri: Ngeri: Kurt
Meli: Mela: Tilki
Mzesku: Zeskvi: Karatavuk
Mtugi: Ç’uk’i: Fare
Mtuti: Tunti: Ayı
Mk’yapu: T’ura: Çakal
Mont’k’ori: Mont’qori: Yün, yapağı
Mjvabu: Jvabu: Kurbağa
Mska: Oskale: Kovan
Mskveri: Skveri: Karaca
Mt’i: T’i: Bit
Munt’uri: Munt’uri: Kurtçuk
Munçkvi: Munçkvi: Porsuk
Mçxuri: Şxuri: Koyun
M3kvit’ura: K’urdğeli: Tavşan
M3’k’iri: 3’qiri: Pire
Mç’aci: Ç’anci: Sinek
Mç’k’iri: Ç’k’iri: Bit yavrusu
Mxolari: Xolari: Kertenkele
Mja: Bja: Süt
Nz’i: Ncği: Arı iğnesi
Oncvale: Odiare: Otlak
Opampe: Opope: İbibik kuşu
Msva: Sua: Kanat
T’at’i: Tati: Pati
T’oroci: T’oronci: Güvercin
Pampari: Papari: İbik, yüzgeç
Pen3’o: Per3’o: Salyangoz
Puci: Puci: İnek
Pxa: Xa: Kılçık
Kaçaçi: Kaçaçi: Toynak
Kiri: Kiri: Aladoğan
Kotume: Kotomi: Tavuk
Kra: Ka: Boynuz
Ğaç’o: Ğaç’o: Dişi çekirge kuşu
Ğeci: Ğeci: Domuz
Ğorğoci: Ğorğonci: Kaz
Ğurz’uli: Ğurz’ula: Zehir
Qvari: Qvaria: Karga
Qvaroci: K’varia: Karakarga
Qvareli: Qvarili: Hadım hayvan
Qveri: Gveri: Kör yılan
Çiki: Çiki: Alakarga
Çxomi: Çxomi: Balık
3int’ali: 3indali: Kız kuşu
3xeni: 3xeni: At
Ç’angi: Cğvalik’i: Pençe
Ç’urç’a: Ç’inç’a: Şark bülbülü
Ç’uç’uli: Ç’uç’uli: Civciv
Xeç’ep’a: Noxei: Kabuk
Xoci: Xoci: Öküz
Cori: Cori: Katır
Coğori: Coğori: Köpek

IV. Mzgudape : Bitkiler

Ant’ama: Ant’ama: Şeftali
Ask’ili: Eşmak’iş vardi: Yabani gül
Ber3’euli: Ber3’uli: Nar
Biga: Biga: Sopa
Binexi: Binexi: Üzüm asması
Buli: Buli: Kiraz
But’k’a: Pur3eli: Yaprak
Germa: T’qa: Dağ
Daz’i: Z’anz’i: Diken
Dik’a: Dik’a: Buğday
Diç’k’ici: Ç’uç’ele: Isırgan otu
Dixamarkvali: K’art’opili: Patates
Du3xu: 3xa3xu: Ihlamur
Zomini: 3’veni: Meyvenin içi
Tasi: Tasi: Tohum
Tipi: Tipi: Ot
Txiri: Txiri: Fındık
Txomu: Txomu: Kızılağaç
İnç’iri: İnç’iri: Mürver
K’ak’ali: K’ak’ali: Tane
K’ant’ari: 3’vanci: Çiçek sapı, filizi
K’et’i: K’et’i: Çubuk
K’ork’ot’i: Bert’i: Toprak keseği
Lazut’i: Lait’i: Mısır bitkisi
Luk’umxa: Lek’uxa: Barut ağacı
Luği: Luği: İncir
Luqu: Laxana: Kara lahana
Masari: Masari: Kazık
Morçi: Noqvela: Lahana filizi
Mjoli: Cap’i: Dut
Msici: Suro: Sarmaşık
Mt’k’a: Odiare: Dağ
Mşkeri: Şkeri: Orman gülü
Mçanari: Naqopi: Yemiş
M3xuli: Sxuli: Armut
Mzguda: M3enare: Bitki
Mz’guci: Cguncgi: Direk
M3’k’o: 3’qoli: Karayemiş
Nergi: Nergi: Fidan
Nez’i: Nez’i: Ceviz
Nçxvari: Nxveri: Darı
Ont’ule: Ort’vili: Bahçe
Uşkiri: Uşkuri: Elma
Peso: Posvi: Kök
Pi3ari: Pi3ari: Tahta
Pukiri: P’iri: Çiçek
Keri: Keri: Arpa
Kerki: Kerki: Ağaç kabuğu
Kurumi: Kurumi: Ham darı
Ğara: Ğara: Karık
Ğeri: Ğeri: Mısır sapı
Ğoberi: Ğoberi: Çeper
Qa: Qa: Dal
Qomuri: Qomuri: Erik
Qona: Qona: Tarla
Qoqore: Qoqore: Kabak
Qurz’eni: Qurz’eni: Üzüm
Qur3’i: 3’ur3’i: Meyve sapı
Şuk’a: K’int’iri: Hıyar
Çala: Ç’a: Saman
Çert’i: Çert’i: Hasır
3kimunt’uri: 3kimunt’uri: Muşmula
3xemuri: 3xemuri: İstiriç
3’ipuri: 3’ipuri: Kayın
Ç’aç’a: Ç’aç’a: Posa
Ç’epxe: Şort’i: Kamçı, kırbaç
Ç’vari: Ç’ve: Çavdar
Ç’inu: Ç’inu: Yaş çubuk
Ç’k’oni: Ç’qoni: Meşe
Ç’uburi: Ç’uburi: Kestane
Ç’qint’i: Ç’qint’i: Körpe mısır
Ca: Ca: Ağaç
Cirek’i: Cik’i: Kütük
Cici: Cinci: Köken
Cumeni: Cumeni: Sirken

V. Oxoruli : Evsel

Arguni: Arguni: Balta
Boga: Boga: Ağaç köprü
Bak’i: Bak’i: Ahır, ağıl
Bağu: Bağu: Ambar
Bergi: Bergi: Kazma
Burğuli: Burğuli: Bulgur
Burç’uli: Burç’uli: Aybalta
Bu3xi: Bu3xi: Tırmık
Daçxiri: Daçxiri: Ateş
Dişka: Dişka: Odun
Dolokunu: Mik’akunali: Elbise
Dulya: Sakvari: İş
Tok’i: Tok’i: İp
Toxi: Torxi: Çapa
Txilamure: Txilamuri: Hedik
K’alati: K’alati: Sepet
K’ardala: K’ardala: Kazan
K’era: K’era: Ocaklık
K’ibe: K’ibe: İskele
K’ila: K’ila: Anahtar
K’ida: K’ida: Duvar
K’oma: K’uma: Duman
K’irza: K’irza: Spatula
K’izi: K’izi: Kaşık
K’uk’ari: Erkvani: Çengel sopa
K’urta: K’urta: Kadın donu
Lemşi: Lemşi: İğne
Manz’ageri: Mezobeli: Komşu
Ma3’k’indi: Mar3’k’indi: Yüzük
Maxore: Maxoru: Meskûn
Mkveri: Kviri: Un
Mskibu: 3’iskvili: Değirmen
Mskibuş kva: Skibu: Değirmen taşı
Mt’ut’a: T’ut’a: Kül
M3’k’uri: 3’qurişi: Eğirmen, iğ
M3’ola: 3’ola: İs
Mç’k’adu: Ç’k’adu: Usta
Mç’k’eşi: Ç’qeşi: Çoban
Mç’k’idi: Ç’k’idi: Mısır ekmeği
Nek’na: K’ari: Kapı
Nok’ançxule: Nak’vaçxiri: Köz odun
Nok’epi: Z’api: İplik
Nop’in3’k’ale: No3in3xali: Kürdan
Noşkeri: Noşkeri: Odun kömürü
Noxap’ule: Naxapuli: Yonga
Ok’rebule: Qeburi: Ocak
Onçamure: Onçamure: Dibek
On3ire: Sa3iri: Elek
On3xone: Sxvini: Tavan arası
On3’eli: On3’e: Beşik
Orz’o: K’vela: İskemle
Ot’k’apu: Ort’qapu: Kemer
Oput’e: Sopeli: Köy
O3xoci: Or3xonci: Tarak
Oç’k’omale: Oç’k’omale: Yiyecek
Oxvame: Oxvame: Mabet
Oxori: Oxori: Ev
Sarğa: Nisori: Hamur teknesi
Pa3xa: Pa3xa: Baraka
Porça: Porça: Gömlek
Kovali: Kobali: Buğday ekmeği
Kudi: Kudi: Şapka
Ğvini: Ğvini: Şarap
3omi: 3omi: Hamur
Ç’abu: Ç’abu: Ökseotu
Ç’eri: Ç’eri: Tavan
3’uk’ali: 3’uk’ali: Tencere
Xami: Xami: Bıçak
Cumori: Cumori: Sirke
Cumu: Cimu: Tuz

VI. Tabieti : Doğa

Gza: Şara: Yol
Gola: Gola: Yayla
Dixa: Dixa: Arazi
Dobira: Dobera: Verimli arazi
Erk’ina: Rk’ina: Demir
Varçxili: Varçxili: Gümüş
Lici: Linci: Bakır
Okro: Okro: Altın
Zeni: Zeni: Düzlük, ova
Zuğa: Zğva: Deniz
Mtviri: Tiri: Kar
Mp’ula: Munapa: Bulut
Nirsi: Nirsi: Sis
Mçxvapa: Sinçxe: Sıcak hava
Mç’ima: Ç’vima: Yağmur
Rak’ani: Zuga: Tepe
T’iba: T’oba: Göl
T’olopi: Let’a: Çamur
Kva: Kva: Taş
Ğali: Ğali: Dere
Qinva: Qinua: Soğuk hava
3’ap’a: Ç’vati: Damla
3’k’ari: 3’qari: Su
Xinci: Xinci: Köprü
Xoşk’ak’ali: K’ir3xi: Dolu

VII. Orape : Zamanlar

Gendğani: Geğani: Ertesi gün
Geulva: Bjadalu: Batı
Dğa: Dğa: Gün
Doloni: Mara: Hafta
Tamo: Tamo: Yavaş
Tanora: Ordo: Şafak
Te: Sinte: Işık
Tuta: Tuta: Ay
K’ap’ineri: Çkara: Hızlı
Limci: Oncua: Akşam
Mjora: Bja: Güneş
Muru3xi: Muri3xi: Yıldız
M3’k’upi: Uk’umela: Karanlık
Yano: Gvian: Geç
Yulva: Bjaiolu: Doğu
Ondğe: Ondğe: Öğle
Ordo: Adre: Erken
Seri: Seri: Gece
Ğoma: Goğa: Dün
Ğoma3’oxle: Goğa3’ox: Önceki gün
3a: 3a: Gök
3’ana: 3’ana: Yıl
3’anas: 3’anas: Gelecek yıl
Am3’o: 3’i: Bu yıl
Go3’os: Go3’os: Geçen yıl
Go3’o3’ox: Go3’ox: Önceki yıl
Ç’umani: Oç’umare: Sabah
Ç’umen: Ç’ume: Yarın

Mjaçxa: Bjaşxa: Pazar
Tutaçxa: Tutaşxa: Pazartesi
İk’inaçxa: Taxaşxa: Salı
Cumaçxa: Cumaşxa: Çarşamba
3açxa: 3aşxa: Perşembe
Obiçxa: Obişxa: Cuma
Sabat’oni: Sabat’oni: Cumartesi

3’anağani: İanari: Ocak
K’undura: Prevali: Şubat
Mart’i: Mart’i: Mart
Ap’rili: Ap’rili: Nisan
Maisi: Mesi: Mayıs
Mbuliştuta: İvanoba: Haziran
X3ala: K’virk’ve: Temmuz
Maraşina: Maraşina: Ağustos
St’aroşina: Ek’enia: Eylül
Gumatuta: Gimatuta: Ekim
Çxalva: Gergebatuta: Kasım
Xrist’ana: Kirsetuta: Aralık

Pukrinora: Gazarxuli: İlkbahar
Monç’inora: Zarxuli: Yaz
Yebargora: Damorçili: Sonbahar
Qinora: Zotonci: Kış

VIII. K'oro3xape : Sayılar

Ar: Arti: Bir
Jur: Jiri: İki
Sum: Sumi: Üç
Otxo: Otxi: Dört
Xut: Xuti: Beş
Anşi: Amşvi: Altı
Şkvit: Şkviti: Yedi
Ovro: Ruo: Sekiz
Çxoro: Çxoro: Dokuz
Vit: Viti: On
Vitoar: Vitaarti: Onbir
Vitojur: Vitojiri: Oniki
Vitosum: Vitosumi: Onüç
Vitootxo: Vitootxi: Ondört
Vitoxut: Vitoxuti: Onbeş
Vitoanşi: Vitaamşvi: Onaltı
Vitoşkvit: Vitoşkviti: Onyedi
Vitoovro: Vitoruo: Onsekiz
Vitoçxoro: Vitoçxoro: Ondokuz
Eçi: Eçi: Yirmi
Eçidoar: Eçdoarti: Yirmibir
Eçidovit: Eçdoviti: Otuz
Jurneçi: Jaarneçi: Kırk
Jurneçidovit: Jaarneçdoviti: Elli
Sumeneçi: Sumoneçi: Altmış
Sumeneçidovit: Sumeneçdoviti: Yetmiş
Otxoneçi: Otxoneçi: Seksen
Otxoneçidovit: Otxoneçdoviti: Doksan
Oşi: Oşi: Yüz
Oşidoar: Oşarti: Yüzbir
Oşidojur: Oşjiri: Yüziki
Oşidosum: Oşsumi: Yüzüç
Oşidootxo: Oşotxi: Yüzdört
Oşidoxut: Oşxuti: Yüzbeş
Oşidoanşi: Oşamşvi: Yüzaltı
Oşidoşkvit: Oşşkviti: Yüzyedi
Oşidoovro: Oşruo: Yüzsekiz
Oşidoçxoro: Oşçxoro: Yüzdokuz
Oşidovit: Oşviti: Yüzon
Juroşi: Jiroşi: İkiyüz
Xutoşi: Xutoşi: Beşyüz
Vitoşi: Vitoşi: Bin
Jurşilya: Jiriantasi: İkibin
Vitşilya: Vitiantasi: Onbin
Şilyaçxoroşotxoneçdovitoçxoro: Antasçxoroşotxoneçdovitoçxoro: Bindokuzyüzdoksandokuz

Maartani: Maarta: Birinci
Majurani: Majira: İkinci
Masumani: Masuma: Üçüncü
Maotxani: Maotxa: Dördüncü
Maxutani: Maxuta: Beşinci
Maanşani: Maamşva: Altıncı
Maşkvitani: Maşkvita: Yedinci
Maovrani: Marua: Sekizinci
Maçxorani: Maçxora: Dokuzuncu
Mavitani: Mavita: Onuncu
Mavitoartani: Mavitaarta: Onbirinci
Mavitojurani: Mavitojira: Onikinci
Mavitosumani: Mavitosuma: Onüçüncü
Mavitootxani: Mavitootxa: Ondördüncü
Mavitoxutani: Mavitoxuta: Onbeşinci
Mavitoanşani: Mavitaamşva: Onaltıncı
Mavitoşkvitani: Mavitoşkvita: Onyedinci
Mavitoovrani: Mavitorua: Onsekizinci
Mavitoçxorani: Mavitoçxora: Ondokuzuncu
Maeçani: Maeça: Yirminci
Eçidomaartani: Eçdomaarta: Yirmibirinci
Eçidomavitani: Eçdomavita: Otuzuncu
Majurneçani: Majaarneça: Kırkıncı
Jurneçidomavitani: Jaarneçdomavita: Ellinci
Masumeneçani: Masumoneça: Altmışıncı
Sumeneçidomavitani: Sumoneçdomavita: Yetmişinci
Maotxoneçani: Maotxoneça: Sekseninci
Otxoneçidomavitani: Otxoneçdomavita: Doksanıncı
Maoşani: Maoşa: Yüzüncü
Oşmaartani: Oşmaarta: Yüzbirinci
Oşmajurani: Oşmajira: Yüzikinci
Oşmasumani: Oşmasuma: Yüzüçüncü
Oşmaotxani: Oşmaotxa: Yüzdördüncü
Oşmaxutani: Oşmaxuta: Yüzbeşinci
Oşmaanşani: Oşmaamşva: Yüzaltıncı
Oşmaşkvitani: Oşmaşkvita: Yüzyedinci
Oşmaovrani: Oşmarua: Yüzsekizinci
Oşmaçxorani: Oşmaçxora: Yüzdokuzuncu
Oşmavitani: Oşmavita: Yüzonuncu
Majuroşani: Majiroşa: İkiyüzüncü
Maxutoşani: Maxutoşa: Beşyüzüncü
Mavitoşani: Mavitoşa: Bininci

Mteli: Teli: Bütün (1/1)
Gverdi: Gverdi: Yarım (1/2)
Nasumori: Nasumori: Üçte bir (1/3)
Naotxali: Naotxali: Çeyrek (1/4)
Naxutali: Naxutali: Beşte bir (1/5)
Naanşali: Naamşvali: Altıda bir (1/6)
Naşkvitali: Naşkvitali: Yedide bir (1/7)
Naovrali: Naruali: Sekizde bir (1/8)
Naçxorali: Naçxorali: Dokuzda bir (1/9)
Navitali: Navitali: Onda bir (1/10)
Navitoartali: Navitaartali: Onbirde bir (1/11)
Navitojurali: Navitojirali: Onikide bir (1/12)
Navitosumori: Navitosumori: Onüçte bir (1/13)
Navitootxali: Navitootxali: Ondörtte bir (1/14)
Navitoxutali: Navitoxutali: Onbeşte bir (1/15)
Navitoanşali: Navitaamşvali: Onatlıda bir (1/16)
Navitoşvitali: Navitoşkvitali: Onyedide bir (1/17)
Navitoovrali: Navitoruali: Onsekizde bir (1/18)
Navitoçxorali: Navitoçxorali: Ondokuzda bir (1/19)
Naeçali: Naeçali: Yimide bir (1/20)
Naeçdoartali: Naeçdoartali: Yirmibirde bir (1/21)
Naeçdovitali: Naeçdovitali: Otuzda bir (1/30)
Najurneçali: Najaarneçali: Kırkta bir (1/40)
Najurneçidovitali: Najaarneçdovitali: Ellide bir (1/50)
Nasumeneçali: Nasumoneçali: Altmışta bir (1/60)
Nasumeneçidovitali: Nasumeneçdovitali: Yetmişte bir (1/70)
Naotxoneçali: Naotxoneçali: Seksende bir (1/80)
Naotxoneçidovitali: Naotxoneçdovitali: Doksanda bir (1/90)
Naoşali: Naoşali: Yüzde bir (1/100)
Najuroşali: Najiroşali: İkiyüzde bir (1/200)
Naxutoşali: Naxutoşali: Beşyüzde bir (1/500)
Navitoşali: Navitoşali: Binde bir (1/1000)

IX. K'itxape : Sorular

Ma: Ma: Ben
Si: Si: Sen
Eya: Ena: O
Çkin: Çki: Biz
Tkvan: Tkvan: Siz
Entepe: Enepi: Onlar
Çkimi: Çkimi: Benim
Skani: Skani: Senin
Muşi: Muşi: Onun
Çkini: Çkini: Bizim
Tkvani: Tkvani: Sizin
Mutepeşi: Enepişi: Onların

Ak: Tak: Burada
Ek: Tek: Orada
Aşo: Taşi: Böyle
Eşo: Teşi: Öyle
Xvala: Xvale: Yalnız
Mi?: Mi?: Kim?
Mu?: Mu?: Ne?
Muk’o?: Muzma?: Ne kadar?
Muk’oşakis?: Musxişax?: Ne miktara kadar?
Muk’o didi?: Musxi?: Ne kadar büyük?
Muperi?: Muneri?: Ne biçim?
Namu?: Namu?: Hangisi?
Muk’osteri?: Muzmaneri?: Kaç gibi?
Muk’o fara?: Mudaşax?: Kaç kere?
Mundeneri?: Mudoneri?: Ne zamanki?
Mundeşakis?: Mujamşax?: Ne zamana kadar?
Mundes?: Mujams?: Ne zaman?
Mundeşa?: Mudoşo?: Ne süreye dek?
Mundeneri?: Mudoşuri?: Ne zamanki?
Muk’o ora?: Musxani?: Ne kadar vakit?
Sonuri?: Sonuri?: Nereli?
So?: So?: Nerede?
Soşa?: Soşa?: Nereye?
Solen?: Sole?: Nereden?
Muşeni?: Muşen?: Niçin?
Mot?: Muşot?: Ne olarak?
Muç’o?: Muç’o?: Nasıl?
Muten?: Mut?: Neyle?

X. P'ricoxope : Sıfatlar

Ağani: Axali: Yeni
Galeni: Galeni: Dışarıdaki
Ginz’e: Ginz’e: Uzun
Didi: Didi: Büyük
Tapala: Dabali: Alçak
Titxu: Txitxu: Seyrek
K’ai: Cgiri: İyi
K’olo: K’olo: Acı
K’vazali: K’varçxani: Sol
Ladre: Ladiri: Yaş
Marz’gvani: Marz’gvani: Sağ
Mağala: Mağali: Yüksek
Mtini: Tini: Doğru, gerçek
Mk’ule: K’unt’a: Kısa
Monk’a: Monk’a: Ağır
Mjari: Bje: Ekşi
Mskva: Skvami: Güzel
Mt’k’uri: T’qari: Yabanî
Murgvali: Rgvali: Yuvarlak
Mkireli: Rgili: Serin
Mçxu: Şxu: Kalın
M3udi: T’qura: Yalan
M3’utxe: 3’utxe: Tuzlu
Mç’ita: Ç’ita: Kırmızı
Mç’ipe: Ç’ipe: İnce
Mç’oxa: Ç’vaxe: Ham
Mcveşi: Cveşi: Eski
Yopşa: Epşa: Dolu
Oşkenoni: Oşkari: Orta
P’at’i: Glaxa: Kötü
T’ibu: T’ibu: Ilık
Umk’ilaşe: Uk’ulaşi: Küçük kardeş
Umçaşe: Uçaşi: Büyük kardeş
Uça: Uça: Siyah
Ucgişi: Ucguşi: Daha iyi
U3xu: U3xo: Garip
Ğula: Ğula: Eğri
Qini: Qini: Soğuk
Çiçku: Çkiçku: Yumuşak
Çkva: Şxva: Başka, daha
3’ori: S3’ori: Haklı
Ç’ereli: Ç’reli: Alaca
Ç’it’a: Ç’iç’e: Küçük
Xomula: Xomula: Kuru
Xçe: Çe: Beyaz
 
© 2009 kolkhoba.org