MARGALURİ- LAZURİ- TURKULİ MK'ULE LEKSİK'ONİ

A
Abregi: Abrek'i, eşkia: Eşkiya
Abregoba: Abrek'oba, eşkialoba: Eşkıyalık
Adamiani: K’oçi: İnsan
Adiğuri: Adiğuri: Adigece, çerkezce
Adre: Ordo: Erken
Agapa: Agapa: Pulluk
Axali: Ağani: Yeni
Axaloba: Ağanoba: Yenilik
Axal3’ana, k’alanda: Ağani3’ana, 3’anağani: Yeni yıl
Ak’etebapuandu: Oxvenapapt’u: Yaptırıyordu
Amseri: Amseri: Bu akşam
Ark’e3i: Ank’esi: Olta
Ark’vani, on3’e: On3’eli: Beşik
Arvani: Dergi, arvani: Küp
Alali: K’ainoburi: İyimser
Ardgili: Sva: Yer
Arz’o: İri: Hepsi
Arz’os: İris, irixolos, mtelis: Tamanında, tamamına
Ambe: Ambari: Haber
Amdğa: Andğa: Bugün
Amdğari: Andğaneri: Bugünkü
Amdğari3alo: Andğasteri: Bugün gibi
Amdğaşa: Andğaşa: Bugüne, bugüne kadar
Amdğaşax: Andğaşakis: Bugüne kadar
Anbani: Alboni: Alfabe
Andaza: Andaza: Atasözü
Abgardu: Amgart’u: On(lar)a (herhangi birşeye/birşey için) ağlıyordu
Angelozi: Melaike: Melek
Angura: Angura: Kerpiç
Angurona: Angurona: Kerpiçhane
Anşoşi: Anşoşi: Altıyüz
Anşvi, mamşva: Anşi, maanşani: Altı, altıncı
Antasi: Şilya: Bin
Ap’rili: İgrik’a: Nisan
Araba: 3xeniş araba: At arabası
Arguni: Arguni: Balta
Arguso: Mariaşina: Ağustos
Arik’i: P’aşura, p’aramiti: Masal, hikaye
Arti, p’irveli: Ar, maartani: Bir, birinci
Art maraşa: Ar dolonis: Bir haftada, bir haftaya
Artşax: Arte, arteri: Bir tane
Art tutaş k’inox: Ar tutaş 3’oxle: Bir ay önce
Artmajira: Artikarti: Birbirini
Arto: Arto: Beraber
Artşa: Arşa: Bir kez
Artmxareşe: Ark’ele: Bir yandan
Ar3’ivi: Ar3’ivi: Kartal
Ase: A3’i: Şimdi
Atecgua: Asteri: Böyle(si)
At’ama: Ant’ama: Şeftali
Azri: Fik’iri, azri: Fikir

B
Baba, muma: Baba: Baba
Babu: P’ap’u(li): Dede
Baç'k'a: Baç'k'a: Su kabı
Badidi: Badi: İhtiyar adam
Bağana: Bere: Çocuk
Bağanoba: Beroba: Çocukluk
Baği: Baği: Bağ
Bağu: Bağu: Ambar
Bak’i: Bak’i: Ahır
Balişi: Balişi: Yastık
Barbali: Barbali: Tekerlek
Bari: Xop’e: Kürek
Barua: Obelu: Bellemek
Bar3ua: Oç’angu: Pençelemek, tırnaklamak
Bar3uans: Ç’angups: Pençeliyor, tırnaklıyor
Başlaqi: Başluği: Başlık
Bat’k’i: Tik’ani: Kuzu
Bazak’vali: Şeyt’ani: Şeytan
Bazari: Bazari: Pazar
Bç’ara: P’ç’ara: Yazayım
Bç’arat: P’ç’arat: Yazalım
Bç’ari: P’ç’ari: Yazdım
Bç'arik'on: P'ç'arik'on: Yazsaydım, yazmış olsaydım
Bç’arit: P’ç’arit: Yazdık
Bç'aritk'on: P'ç'aritk'on: Yazsaydık, yazmış olsaydık
Bç'arundat: P'ç'arupt'at: Yazıyor olalım
Bç’arundi: P’ç’arupt’i: Yazıyordum
Bç'arundik'on: P'ç'arupt'ik'on: Yazıyor olsaydım
Bç’arundit: P’ç’arupt’it: Yazıyorduk
Bç'arunditk'on: P'ç'arupt'itk'on: Yazıyor olsaydık
Bç’arunk: P’çarup: Yazıyorum
Bç’arunt: P’ç’arupt: Yazıyoruz
Bç'arunda: P'ç'arupt'a: Yazıyor olayım
Bebi: Nandidi, dinana: Nine
Bedi: Bedi: Baht
Bedineri: Bedineri: Mutlu, bahtlı
Bediç’vili: Bedigoç’veri: Bahtıkara, bahtıyanık
Bedneri vorek: Bedineri vore: Bahtlıyım
Bergi: Bergi: Kazma
Ber3’uli: Ber3’euli: Nar
Bgurapulenk, ibguruank: Vigurap: Öğreniyorum
Bğolank: Voğodap: Ediyorum
Bğola: Voğada, bğoda: Edeyim
Biga: Biga: Değnek
Binexi: Binexi: Üzüm asması
Binexona: Binexona: Üzüm asmalığı
Bia: Bia: Ayva
Bira: Obiru: Şarkı söylemek
Birguli: Burgili: Diz
Bir3xa: Bu3xa: Tırnak
Biz’ia, cici: Cumadi: Amca
Biz’iskua: Cumadiskiri: Amca oğlu
Bja: Mjora: Güneş
Bja: Mja: Süt
Bjadalu, Bjaalulir: Gyulva: Batı
Bjaiolu, Bjaeq’ioli: Yulva: Doğu
Bje: Mjari: Ekşi
Bjola: Bjoli: Dut
Bjare: Omjore: Güneşli, güneş alan yer
Bkiminunk: Vikip: Yapıyorum
Boxça: Boxça: Bohça
Bk’itxulenkin: Na vik’itxup: Okuduğum(u)
Bobolia: Bombola: Örümcek
Bolo: Çodina: Son
Boria: Bara: Esinti
Boria: İxi: Rüzgar
Boro: Uğnose, kandara: Akılsız
Boşi: Biç’i: Erkek, erkek çocuk
Botili: Pot’lik’a: Şişe
Bragadank: Bğarğalap: Konuşuyorum
Breli: Dido: Çok
Brel xaniş k’inox: Dido oraş 3’oxle: Çok zaman önce
Brelşa: Didoşa: Çok kez
Bruo saat re: Saat’i ovro ren: Saat sekiz
Bruo, mabruo: Ovro, maovrani: Sekiz, sekizinci
Bruoşi: Ovroşi: Sekizyüz
Bude: Obğe: Yuva
Bulek’i: Bulek’i: Turp
Buli: Buli: Kiraz
Buma: Dobumu: Dökmek, yere dökmek
Burbu: Burbu: Yarasa
Burç’uli: Burç’uli: Aybalta
Burdğa: Bundğa: Kanatlı hayvan tüyü
Bu3xi: Bu3xi: Tırmık
B3xovrenk: Pskidur: Yaşıyorum

C
Ca: Ca: Ağaç
Caç’vi: Caç’vi: Tel
Cado: Cadi: Cadı
Cancuxa: Cancuxa: Küme
Canrteli: Şurgedgineri: Sağ
Cargvali: Cargvali, k’alivi: Kulübe, baraka, kütük ev
Cerğvi: Cerğvi: Damar
Cgiri: K’ai, cgiri: İyi
Cgiro: K’aişa: İyice
Cgirobua: K’ainoba: İyilik
Cgiro orda: K’ai kort’a: İyi olasın
Cguncgi: Mzguci: Küçük direk kazık
Cgupi: Grup’i: Grup
Cğvalik’i: Ç’angi: Pençe
Cixa: Cixa: Kale
Cixi: Mcixi: Avuç, yumruk
Cilo: Cilo, lomi: Aslan
Cima: Cuma: Erkek kardeş
Cimak’ata, cimak’oçi: Cumak’oçi: Dost, arkadaş
Cimalepi: Cumalepe: Kardeşler, erkek kardeşler
Cimaloba: Cumaloba: Kardeşlik, erkek kardeşlik
Cimaluri: Cumaluri: Kardeşçe
Cimu: Cumu: Tuz
Cinci: Cinci: Kök
Cirgili: Cirgili: Dişeti
Cirk’i: Cirek’i: Kütük
Cogi: Cogi: Sürü
Coğori: Coğori: Köpek
Cok’i: Cirek’i: Kütük
Cori: Cori: Katır
Cuma: Ok’ibinu: Isırmak
Cumaşxa: Cumaçxa: Çarşamba
Cveşi: Mcveşi: Eski

Ç
Çxe: Çaçxuri: Sıtma
Çaxvia: Çaxvia: Çuval
Çamina: Ocundu: Öpmek
Çamuri: Onçamure: Dibek taşı, değirmen taşı
Çanci k’iti: Didi k’iti: Baş parmak
Çanta: 3an3a: Çanta
Çapla: Çapula: Patik
Çarti, t’k’va: K’vata: Merdiven
Çe: Xçe: Beyaz
Çeçe: Çorçi: Hafif
Çert’i: Çelt’i: Yassı örgü
Çiçku: Çiçku: Yumuşak
Çiku: Mçiki: Kestane kargası
Çilamuri: Çilamure: Gözyaşı
Çili: Çili: Eş (kadın)
Çil do komonci: Çili-kimoci: Karı-koca
Çil do skua: Çili-bere: Eş-çocuk
Çili, osuri: Çili, oxorca: Hanım, kadın
Çinebuli: Çinoberi: Tanınmış
Çirke: Çirke: Paça
Çit’i: K’vinçi: Kuş
Çxana: Çxvapa: Sıcak (hava sıcaklığı olarak)
Çxat'ua: Oçxant'u: Parlamak
Çxat'ura: Çxant'ura: Parlak
Çxap’alans: Çxap’alaps: Çiseliyor
Çxe q’vali: T’u3a qvali: Sıcak peynir
Çxeşa: Çxeşa: Kalça
Çxiçxibi: Çiçxili: Mayıs böceği
Çkvapa: Oçkvu: Göndermek
Çxomi: Çxomi: Balık
Çxonapili: Çxonapili: Rahmetli
Çxoro, maçxora: Çxoro, maçxorani: Dokuz, dokuzuncu
Çxoroşi: Çxoroşi: Dokuzyüz
Çxou, çxu: Puci: İnek
Çxveri: Nçxvari: Darı
Çxvik’i: Çxvik’i: Kestane kargası
Çxvindi: Çxvindi: Burun
Çxvindiş okosali: Çxvindiş okosale: Mendil
Çkara: K’ap’ineri: Koşarak, koşma haliyle
Çkara: Cgialeri: Ses çıkararak çarçabuk şekilde (sesteş)
Çki: Çkin: Biz
Çkiçku: Çiçku: Yumuşak
Çkimi: Çkimi: Benim
Çkini: Çkini: Bizim
Çkinobura: Çkinebura: Bize özgü, bize göre
Çkvaneri: Çkvaneri: Başka, değişik, diğer
Çonçxi: Çonçxi, uçapurpu: Karaciğer
Çonguri: Çonguri: Üç telli Kafkas sazı
Çuani: Çuani: Tencere
Çuri: Çuri: Vajina
Çvama: Çvama: Leylek

Ç'
Ç’a: Çala: mahsülü alınmış mısır bitkisi, saman
Ç’aç’a: Ç’aç’a: Böbrek
Ç’anci: Mç’aci: Sinek
Ç’apuria: Ç’apuria: Kek
Ç’ara: Ç’ara: Yazasın
Ç’aran: Ç’aran: Yazsınlar
Ç’aras: Ç’aras: Yazsın
Ç’arat: Ç’arat: Yazasınız
Ç’ares: Ç’ares: Yazdılar
Ç'aresk'on: Ç'aresk'on: Yazsaydılar, yazmış olsaydılar
Ç’ari: Ç’ari: Yaz, yazdın
Ç'arik'on: Ç'arik'on: Yazsaydın, yazmış olsaydın
Ç’arili: Ç’areli: Yazılmış, yazılı
Ç’arit: Ç’arit: Yazın, yazdınız
Ç'aritk'on: Ç'aritk'on: Yazsaydınız, yazmış olsaydınız
Ç’arua: Oç’aru: Yazmak
Ç'aruk'on: Ç'aruk'on: Yazsaydı, yazmış olsaydı
Ç'arunda: Ç'arupt'a: Yazıyor olasın
Ç'arundan: Ç'arupt'an: Yazıyor olsunlar
Ç'arundas: Ç'arupt'as: Yazıyor olsun
Ç'arundat: Ç'arupt'at: Yazıyor olun
Ç’arundes: Ç’arupt’es: Yazıyorlardı
Ç’arundi: Ç’arupt’i: Yazıyordun
Ç'arundik'on: Ç'arupt'ik'on: Yazıyor olsaydın
Ç’arundit: Ç’arupt’it: Yazıyordunuz
Ç'arunditk'on: Ç'arupt'itk'on: Yazıyor olsaydınız
Ç’arundu: Ç’arupt’u: Yazıyordu
Ç'arundesk'on: Ç'arupt'esk'on: Yazıyor olsaydılar
Ç'arunduk'on: Ç'arupt'uk'on: Yazıyor olsaydı
Ç’arunk: Ç’arup: Yazıyorsun
Ç’aruna(n): Ç’arupan: Yazıyorlar
Ç’aruns: Ç’arups: Yazıyor
Ç’arunt: Ç’arupt: Yazıyorsunuz
Ç’aru: Ç’aru: Yazdı
Ç’eğali: Ç’it’ağali: Küçük dere
Ç’e xaniş uk’uli: M3ika çkvaş k’ule: Biraz sonra
Ç’ereli: Ç’ereli: Alaca
Ç’eri: Ç’eri: Çatı
Ç’qala: Genç’k’a: Beddua
Ç’qanç’quns: Ç’inaxups: Eziyor
Ç’qanua: Oç’qanu, omencelu: Kuvvetlenmek
Ç'qan: Ç’qani, menceli: Kuvvet
Ç’qenç’qe: Ç’anç’axepuna: Bataklık
Ç’qeşi: Mç’k’eşi: Çoban
Ç’qint’u: Ç’qint’i: Taze süt mısırı
Ç’qoni: Ç’k’oni: Meşe
Ç’qori: Ot’rik’e: Bıldırcın
Ç’iç’k’ari: T’ik’şari: Çit kapısı
Ç’iç’e: Ç’it’a: Küçük
Ç’inç’a: Ç’urç’a: Çalıkuşu
Ç’ink’e: Ç’ink’a: Küçük sevimli peri, küçük sevimli cadı kız, peri
Ç’inu: Ç’inu: Olta
Ç’ipe: Mç’ipe: İnce
Ç’ipi: Ump’a: Göbek deliği
Ç’irka: K’vin3’a: Bardak
Ç’ita: Mç’ita: Kırmızı
Ç’k’adu: Mç’k’adu: Usta, marangoz
Ç’k’adua: Oç’k’adu: Çakmak
Ç’k’aduns: Ç’k’adups: Çakıyor
Ç’k’iç’k’it’ia: Dimç’k’u: Karınca
Ç’k’idi: Ç’k’idi: Mısır ekmeği
Ç’k’irua: Oç’k’iru: Kesmek
Ç'k'odua: Meç'k'odu: Kopmak, yok olmak
Ç’k’umua: Oç’k’omu: Yemek yemek
Ç’k’veri: Noseri, ç’k’veri: Akıllı
Ç’u: Ç’u: Bağırsak
Ç’uala: Oç’u: Pişirmek
Ç’uburi: Ç’uburi: Kestane
Ç’uç’ele: Diç’k’ici: Isırgan otu
Ç’uk’i: Mtugi: Fare
Ç’umani: Ç’umani: Sabah
Ç’ume: Ç’umen: Yarın
Ç’uns: Ç’ups: Pişiriyor
Ç’vaxe: Mç’oxa: Ekşi
Ç’valua: Onç’valu: Tükürmek
Ç’vati: 3’apa: Damla
Ç’ve: Ç’vari: Çavdar
Ç’ve: Kveri: Arpa
Ç’vima: Mç’ima: Yağmur

D
Da: Da: Kız kardeş
Daloba: Daloba: Kız kardeşlik
Dabali: Tapala: Alçak
Daçxiri: Daçxiri: Ateş
Dadi: Dadi: Hala, teyze
Daduli: Daduli: Tavuk
Damorçili: Stveli: Sonbahar
Daskua: Daskiri, animse: Kız kardeşin çocuğu
Daz’i: Daz’i: Diken
Dasuro, martalida: Mtiniti: Hakikaten de
Deeoncues: Dulumces: Geceye kaldılar, geceye geç kaldılar
Deidaskua: Dadiskiri: Teyze oğlu, teyze kızı
Deidaskua: Eksale: Kuzen
Dexoluu: Naxolu: (Ona) yaklaştı
Dergi: Dergi: Küp
Dgu: Dgin: Duruyor
Dguma: Dodgu: Koymak (dikey)
Dğa: Dğa: Gün
Dğasva: Çkaroras, p’ot’e: Hiçbir zaman, asla
Diantili: Damtire: Kaynana
Diara: Ç’anda: Düğün
Didağureli: Nanağureli: Anası ölmüş
Didari: Xampa: Zengin
Didxans: Dido oras: Çok zaman(d)a, çok zamandır
Didi: Didi: Büyük
Dixa: Dixa: Arazi
Dik’a: Dik’a: Buğday
Dik’oxoni: Gemtumani: İniş, ağıya doğru
Dinaxale: Doloxe: İçeride, iç(in)d/e
Dinapa: Gondinu: Kaybetmek
Dinapili: Gondineri: Kayıp
Dio: İpti, 3’oxle: İlk başta
Dipartxu: Dipatxu, guipatxu: Silkelendi
Diprçini: Dovibadi (baylar için), dovixçini (bayanlar için): Yaşlandım
Dişka: Dişka: Odun
Dit’uu: Naşku: Bıraktı, özgür kıldı
Diz’axu: Dicoxu: Çağırdı, seslendi
Do: Do: Ve
Dobar3u: Doç’angu: Pençeledi, tırnakladı
Dobç’arundi: Dop’ç’arupt’i, p’ç’aramint’u: Yazardım, yazacaktım
Dobç’arundit: Dop’ç’arupt’it, p’ç’aramint’es: Yazardık, yazacaktık
Dobç’arunk: Dop’ç’arup, p’ç’araminon: Yazarım, yazacağım
Dobç’arunt: Dop’ç’arupt, p’ç’ara(t)minonan: Yazarız, yazacağız
Doç’aruna(n): Doç’arupan, ç’arasunonan: Yazarlar, yazacaklar
Doç’arundi: Doç’arupt’i, ç’aragint’u: Yazardın, yazacaktın
Doç’arundit: Doç’arupt’it, ç’aragint’es: Yazardınız, yazacaktınız
Doç’arundes: Doç’arupt’es, ç’arasunt’es: Yazarlardı, yazacaklardı
Doç’arundu: Doç’arupt’u, ç’arasunt’u: Yazardı, yazacaktı
Doç’arunk: Doç’arup, ç’araginon: Yazarsın, yazacaksın
Doç’aruns: Doç’arups, ç’arasunon: Yazar, yazacak
Doç’arunt: Doç’arupt, ç’ara(t)ginonan: Yazarsınız, yazacaksınız
Dobk’ile: Domk’ili: Kapattım
Doç’qapa: Geç’k’apa: Başlangıç
Dodguma: Dodgumu: İnşa etmek
Doxore: Oxori: Ev
Doxuna: Doxunu: Oturmak
Dokosu: Dokosu: Sildi
Dok’ile: Donk’ili: Kapat
Dolo: Emeri: Orası
Domç’axes: Domç’inaxes: Beni/bizi el veya ayakla ezip süzülecek hale getirdiler
Domç’ves: Domç’ves: Beni/bizi yaktılar
Domç’k’ires: Domç’k’ires: Beni/bizi kestiler
Domkves: Dompkves: Beni/bizi öğüttüler
Domk’vetes: Domk’vates: Beni/bizi kestiler
Domtxoru: Domxvu: Beni gömdü
Domzues: Domzes: Beni/bizi ezdiler
Doncira: Onciru: Yatmak
Donç’arili: Donç’areli: Yazılı, yazılmış
Dobkiminunk: Dovikip: Yaparım
Dopuli: Dompuli: Kamufle et
Dop’ilu: Domp’ilu: Beni öldürdü
Dorğvapa: Dobğapu: Döktürmek
Dorzapa: Oç’u: Yakmak
Doserapa: Om3’k’upu: Karanlık olmak
Dotxoru: Doxvu: Gömdü
Doupulat: Dompulat: Kamufle edelim
Dozocit: Doxedit: Oturun(uz)
Dro: Ora: Zaman
Dubgorunk: Dobgorup: Ararım
Dudami: Dudoni, tioni: Başlı
Dudi: Dudi, ti: Baş
Dudşe: Dudişen: Baştan, kafadan
Duq’i: Xeduği, duqi: Dirsek
Dunai: Tuna: Tuna
Duz’axu: Ducoxu: Çağırdı, ona seslendi
Du3ia: Ç’uç’uli: Civciv

E
Eçdovit: Eçdovit: Otuz
Eçi, maeça: Eçi, maeçani: Yirmi, yirminci
Eçiebudu: Zop’ont’u: Diyordu
Edgina: Yeselu, Edginu: Kalkmak
Edgineli: Yeseleri, Edgineri: Kalkmış, ayaklanmış
Ek’e: Jilendo, jin: Yukarı
Ek’enia: Staroşina: Eylül
Ek’lesia: K’ilisa: Kilise
Ek’ok’idiri: Ok’ok’idinu: Kavga etmek
Ek’orğvapa: Doloxu: Yıkmak
Ek’oxoni: Emtumani: Yokuş, yukarı doğru
Ek’orobua: Ok’orobu: Toplamak
Elasirua: Olasiru: Bileylemek
Epi: Epi: Ucuz
Epşa: Opşa: Dolu
Eputi: İncili: İncil
Erci: Boçi: Koç
Erkvani: K’ok’ari: çengel, kanca
Eşula: Eşalu: Yukarı çıkmak

G
Gaamravlu: Domralu: Üretti
Gagmiq’ones: Gamiqones: Dışarı çıkardılar (canlı)
Gagmipşini: Gamavit’işi: Dışarı çıkarken, dışarı çıkıyorken
Gagmopartxu: Gamopatxu, gamoşatxu: Silkeledi (dışa doğru)
Gaxarebit: Xelinaperi: Sevinçle, mutlulukla
Gotiru: Gaktiru: Değiştirebildin
Gak’etebenano?: Dogaxvenenan i?: Yapabilir misiniz?
Gak’oç’k’omes: Doliç’k’omes: Birbirini yediler, birbirlerini yiyerek kavga ettiler
Gale: Gale: Dışarıda
Gamiçendi: Domiqondi: Beni bekle
Gamimzadi: Domixveni: Bana yap
Gani: Mçirenoba: Genişlik
Garç’urd: Gonç’els: Umurunda
Gatxili: Gamatxveri: Evli bayan
Gazeti: Gazeta: Gazete
Geç’opu: Ezdu: Yerden kaldırdı, herhangi birşeyin üzerinden aldı
Geek’etu: Dok’idu: İnşa etti
Gedguma: Gedgimu: İnşa etmek
Gedguns: Gedgips: İnşa ediyor
Gegmavrtat: Gamaptat: Dışarı çıkalım
Genipskiliduat: Komovişletinat: Kurtaralım
Gegnoç’qvidu: Muingonu, dolingonu: Niyetlendi, yapmayı aklına koydu
Gegnosxap’u: Unk’akp’u: Aniden koştu, aniden bir hedefe doğru koştu
Geg3’vudirti: Kogo3’avudgiti: Önüne doğru durdum, önüne dikildim
Geğani: Gendğani: Ertesi gün
Geğaneri: Gendğaneri: Ertesi günkü
Geiopşans: Geyopşaps: Dolduruyor
Gek'itxapa: Gek'itxu: Küfür etmek
Gemuani: Loqa: Tatlı
Gemuani: Nostoneri: Lezzetli
Geni: Geni: Dana
Gentxapa: Gentxu: yere çarpmak, yere düşmek
Gep'onua: Gemp'onu: Meyve aşılamak
Gerdgu: Kododgu: Kurdu, bıraktı
Gergezi: Gergezi: Devasa
Gergobatuta: 3’ilva: Kasım
Gerina: Dodginu: Durmak
Geri: Mgeri: Kurt
Geşamgit: Keşamiğit: Beni çıkarın/bana çıkarın, bize/bizi çıkarın
Geşeblit: Keşaptit: Çıktık
Geşirua: Geşiru: Aşınmak
Giburi3’un: Ok’ogibri3’un: Yırtmışlığın var
Giçinenk: Giçinop: Seni tanıyorum
Giçkudas: Giçkit'as: Bilesin
Giçkunano?: Giçkinan i?: Biliyor musunuz?
Giçkuno?: Giçkin i?: Biliyor musun?
Giç’arudes: Giç’arut’es: Yazmışlığınız vardı
Giç'arudesk'on: Giç'arut'esk'on: Yazmış olsaydınız
Giç’arudu: Giç’arut’u: Yazmışlığın vardı
Giç'aruduk'on: Giç'arut'uk'on: Yazmış olsaydın
Giç’aru(n): Giç’arun: Yazmışlığın var
Giç’aruna(n): Giç’arunan: Yazmışlığınız var
Gideli: Gideli: Meyve sepeti
Gignocundes artianiş: Golacundes artikartişa: Birbirlerini öptüler
Gignulebun: Goluxtimun: Geçmişliği var
Giq’unso?: Giqonun i?: Sahip misin (canlı), ...a sahip misin (canlı)
Gima: Guma: Ekim
Gimatirali: Gematirali: Külot
Gimaulali: Gamaxtima: Çıkış
Gime: Tude: Aşağı
Gimmaçamali: Magamaçale: Satıcı
Gimoçama: Gamaçamu: Satmak
Gimoçandu: Gamaçapt’u: Satıyordu
Gimula: Gemalu: İndirmek
Ginoç’qvides: Dolingones: Niyetlendiler, aklına veya yüreğine koydular
Ginoç’qvidua: Dolongonu: Niyetlenmek, aklına veya yüreğine koymak
Ginz’e: Ginz’e: Uzun
Gioxunu: Gioxunu, gyoxunu: Oturttu, sapladı
Girini: Girini: Eşek
Gişaç’k’irua: Geşaç’k’iru: Kesmek
Gişamiğes: Goşamiğes: Arasından bana seçtiler, arasından seçip bana çıkardılar
Gişulili, gazapxuli: Pukrinora: İlkbahar
Gola: Gola: Yayla
Gvala, gola: Germa: Dağ
Gverdi: Gverdi: Yarım
Gveri: 3’i3’ila: Yılan
Gverşap’i: Gverşap’i: Ejderha, arsız
Gvian: Yano: Geç
Gvianaşox: Yanobaşakis: Geş vakte kadar, geç vakte dek, geç kalana kadar
Gvianua: Oyanu: Geç kalmak, gecikmek
Gvimaro: Limxana: Eğrelti otu
Gvimarona: Limxanapuna: Eğrelti otluğu
Gobiri3’eri: Gobri3’eri: Yırtık
Gocogapa: Onk’raxu: Nefret etmek
Goç’ala: Goç’u: Dikmek
Goç’k’irua: Goç’k’iru: Kesmek
Goğa: Ğoman: Dün
Goğa3’ox: Ğoma3’oxle: Dünden önceki gün
Gok’içua, k’içua: Okitu: Katlamak
Gok’oburi3’i: Kok’obri3’i: Yırt
Gok’onano?: Ginonan i?: İstiyor musunuz/İster misiniz?
Gomorz’gua: Gecginoba: Zafer, merhaba
Gomorz’guas: Gegacginas: Zafer üzerine olsun, zafer senin olsun
Gom3’uros: Dom3’ires: Beni/bizi süzdüler
Goncamili: Gon3’k’imeri: Açık
Gontxapili: Gentxeri: Düşmüş
Gopaçili: Gonpineri: Serilmiş
Gopinuns: Gonpinups: Seriyor
Gora: Ogoru: Aramak
Gorçkina: Dobadu: Doğmak
Gorç’irebun: Gonç’els: Umurunda
Gordi: Maqaqi: Su kurbağası
Gotanapa: Gotanu: Aydınlamak
Got’axi: Got’axi: Kır
Got’irxu: Got’roxu: Kırıldı
Go3’ox: Go3’o3’ox: Geçen yıldan bir önceki yıl
Go3o3xlu: Dosağu: Diriltti
Go3’os: Go3’os: Önceki sene
Guda: Guda: Tulum
Guguli: Guguli: Guguk kuşu
Guk’orduk’on: Gint’u na, ginont’uk’oni: İstiyor olsaydın, istemiş olsaydın
Gurami: Guroni: Cesur
Gurapili: K’itxeri: Okumuş
Gurgini: Gurgula: Gök gürültüsü
Guumzadu: Duxvenu: Ona yaptı
Guri: Guri: Kalp
Guriş patkalua: Guriş opatkalu: Heyecanlanmak, yürek çarpıntısı
Gurp’ici: Gurp’ici: Sine
Gvanili: Gvaneri: Şişman
Gza: Gza: Yol

Ğ
Ğaç’aç’ia: Ğaç’aç’i: Karides, yengeç
Ğaç’ua: Oğvanç’u: Traş etmek
Ğala: Oğu: Götürmek (Cansız)
Ğali: Ğali: Dere
Ğandala: Ğandala: Böcek
Ğaribi: Ğaribi: Fakir
Ğazi: K’azi: Başörtüsü
Ğeci: Ğeci: Domuz
Ğei: Dadi: Teyze, hala
Ğeri: Ğeri: Mısır sapı
Ğoberi: Ğoberi: Çit, çeper
Ğobuns: Ğobups: Çitle çeviriyor
Ğolua: Oğodu: Etmek, davranmak
Ğoma, ğomamci: Ğomamci: Dün akşam
Ğomu: Ğomu: Lapa
Ğorğonci: Ğorğoci: Kaz
Ğoronti: Ğormoti: Tanrı
Ğorontik girçkilas: Ğormotik gişignas: Tanrı seni duysun
Ğmala: Mulki, ğmala: Mülk, servet
Ğu: Ololi, ğu: Baykuş
Ğura: Oğuru: Ölmek
Gurç’ulua: Oç’urç’ulu: Cıvıldamak (kuş vb) (sesteş)
Ğurç’ulans: Ç’urç’ulaps: Cıvıldıyor (kuş vb) (sesteş)
Ğureli: Ğureli: Ölmüş
Ğva, ğvan3’k’i: Ğva: Yanak
Ğvaç'it'a: Ğvamç'ita: Ketenkuşu
Ğvari: Ğvari: Sel, yağmur oluğu
Ğvini: Ğvini: Şarap

H
Haeri: Haeri: Hava
Halali: Xalali: Helal
Hamo: Loqa: Tatlı
Harami: Harami: Haram
Hava: Hava: Klima, hava
Ho: Ho: Evet

İ
İanari: 3’anağani: Ocak
İbdat: Vidat: Gidelim
İçiebut: Zop’ont, tkumert: Diyorsunuz
İq’uu: İqu: Oldu
İkundi: İkipti: Yapıyordun
İmendi: İmedi: Umut
İmp’u: Boşi, imp’u: Boş
İnç’a: İnç’e: Kuyu
İnç’iria: İnç’iri: Yaban mürveri
İngaru: İmgaru: Ağladı
İnt’es: İmt’es: Kaçtılar
İpçiebudini: Bzop’ont’işi: Ben diyorken, ben dediğim zaman
İpçiebuk: Bzop’on: Diyorum
İrdixas: İrisvas: Her yerde
İreni: Mskveri: Geyik
İri: İri: Her
İro: İroras: Her zaman
İrpeli: İrixolo: Hepsi
İr saatis: İr saat’is: Her saat
İst’oria: Tarixi: Tarih
İşelas: Eşaxtas: Yukarıya doğru çıksın, yukarıya doğru gitsin
İşen: Xoloti: Yine de
İvanoba: Mbulora: Haziran

J
Jarneçi: Jurneçi: Kırk
Jarneçdovit: Jurneçdovit: Elli
Jaşxa: Mjaçxa: Pazar
Jğami: Jğami: Yılan zehiri
Ji: Jin: Üst
Ji: Jile: Yukarı
Jir maraş uk’uli: Jur doloniş k’ule: İki hafta sonra
Jir, majia: Jur, majurani: İki, ikinci
Jiroş: Juroşi: İkiyüz
Jvabu: Mjvabu: Toprak kurbağası
Jvep’uri: Popoci: Köpük

K
Ka: Kra: Boynuz
Kaxut’olu: Dolvakit’u: Sarıldı, kucaklaştı
Kalaki: Noğa: Şehir
Kalamani: Kalamani: Çarık
Kapça: Kapçia: Hamsi
Kari: İxi: Rüzgar
Ka3ari: Tik’ani: Keçi yavrusu
Keke: Keke, 3ubuka: Hafif
Kemeçu: Komeçu: Verdi
Kemerçan: Komekçan: Sana versinler
Kemerçank: Komekçap: Sana veririm
Kemerti: Komexti: (Yanına) git
Kemeuqonu: Konuqonu: Ona götürdü (canlı)
Kemeurkin: Komextaşi: Ona gidince, ona gttiğin zaman
Kemvardirtit: Mevodgitit: Karşısına dikildik
Kemevurkin: Komeptaşi: Ona gittiğim zaman
Keri: Keri: Arpa
Kerki: Kerki: Ağaç kabuğu
Ker3a: Ker3ela: Pul, kart
Kiana: Kiana: Dünya
Kiana: Dobadona: Memleket
Kideek’inu: Kodokaçu: Tuttu
Kidiç’qes: Kogeç’k’es: Başladılar
Kigedoxodu: Kogexedu: Üzerine oturdu, oturdu
Kigevrat: Meptat: Gidelim
Kigertu: Mextu: Ona gitti
Kigioç’işiuu: Kogeç’işu: Ardına yetişti, ardına yetişmek için koştu
Kigmodoxodi: Kogemxedi: Üzerime otur
Kigmodoxodu: Kogemxedu: Üzerime oturdu
Kigvodoxodit: Kogepxedit: Oturduk, bindik
Kiq’uu: Diqu: Oldu
Kimeçi: Komeçi: Ver
Kimee3’onu: Komo3’ondu: Beğendi
Kimemçana: Komomçapan: Bana verirler
Kimeuğu: Menduğu: On(lar)a götürdü
Kimgaçenano?: Megaçenan i?: Verebilir misiniz?
Kimianciru: Konacinu: Bastırdı, kuvvet verdi
Kimiqonu: Komuqonu: Getirdi (canlı)
Kimiosxap’u: Nank’ap’u: (aniden) tutuverdi, (hızlıca) yakaladı
Kimines: Qves: Yaptılar
Kiminu: Qu: Yaptı
Kiminunk: Vikip: Yapıyorum
Kimip’onank: Komoviqonup: Getiririm, getiriyorum (canlı)
Kimnosxap’u: Nank’apu: Aniden yakaladı, aniden saldırdı, aniden tuttu
Kink’ixuni: Dolikuni: Giy
Kink’usk’ues: Mek’umbines: İliklediler, ona iliklediler, onu iliklediler
Kinşedves: Meşadves: İçeriye koydular
Kira: Kira: Kira
Kiri: Kuri: Doğan
Kirke: Kirke, okti: Uçurum
Kirki: Kuri: Doğan
Kirse: Xrist’ana: Aralık
Kir3a: Kir3a: Kepek
Kişexvadudes: Ok’vaget’es, moxvadet’es: Karşılaşıyorlardı
Kitxii: Ak’vandi: Dilen, ondan iste
Ko: Ho, ko: Evet
Kobali: Kovali: Ekmek
Kobz’irunt: Kobz’iropt: Görürüz
Kodoidgan: Kodogidgan: Sana dik durdursunlar, senin önüne bıraksınlar
Kogegu: Kognu: Duydu
Kogiçini: Kogiçini: Seni tanıdım
Kogiq’unsda: Kogiqonunna: Sahipsen (canlı)
Kogi3’indi: Kogi3’umert’i: Sana söylerdim
Koigoropuas: Kogiqoropas: Sana aşık olsun, sana sevdalansın
Koiqundas: Kogiqonut’as: Sende mevcut olsun (canlı), sende mevcut olarak sahip olasın (canlı)
Komiğuduk’oni: Komiğut’uk’oni: Sahip olmuş olsaydım, ...m olmuş olsaydı
Komiğuduk’oni: Komiğut’uk’on na: Sahip olmuş olsaydım, ...m olmuş olsaydı
Komişiibudesk’o: Dobgoritk’on: Aramış olsaydık, arasaydık
Komoirtumun: Komogixtimun: Gelmişliğin var
Komoli: Kimoli: Erkek, mert
Komonci: Kimoci: Koca
Kora: Korba: Karın
Korşuno?: Kokşuns i?: Hatırlıyor musun?
Kortu: Kortu: Gürcü
Kortuli: Kortuli: Gürcüce
Kosua: Okosu: Silmek, süpürmek
Kotomi: Kotume: Tavuk
Kua, kva: Kva: Taş
Kuala: Omkvu: Öğütmek
Kudi: Kudi: Kalpak, şapka
Kudobdoxoduk: Kodopxedur: Otururum
Kudovorza: Kodovogza: Tutuşturayım
Kuggagebeno?: Oxo3’onapt i?: Anlıyor musunuz?
Kula: Kyunti, kula: Topal
Kumoprtit: Komoptit: Geldik
Kumordu: Komoxtu: Geldi
Kumuğu: Komuğu: Getirdi
Kumurk: Komovulur: Gelirim
Kumurs: Komulun: Gelir
Kumurtumunan: Komoxterenan: Gelmişler
Kuni: Kuni: Beyin
Kuri: Kuri: Topuk
Kvara: Korba: Karın
Kviri: Mkiri: Un
Kvişa: Mxişili: Küçük toprak parçası, kum tanesi
Kvişa: Kvişa: Kumsal
Kvişnabuli: Kvişnabuli, vişne: Vişne
Kvrivi: Şira: Dul

K'
K’ak’ali: K’ak’ali: Ceviz
K'alami: K'alemi: Kalem
K’alati: K’alati: Sepet, çember
K'almaxi: K'almaxi: Alabalık
Kalo: Noderi: İmece
K’ambeşi: K’ambeşi: Camış
K’ank’alua: Ok’ank’alu: Titremek
K'ank'ua: Ok'ank'u: Çıtlatmak, tıklatmak (kapı vb)
K’araki: Tereyaği: Tereyağı
K’ardala: K’ardala: Küçük kazan
K’ari: Nek’na: Kapı
K’art’opili: Dixamarkvali: Patates
K’ata: Xalk’i, k’ata: Halk
K’at’u: K’at’u: Kedi
K’eria: K’era: Ocak, sülale
K’erk’et’a: K’erk’et’a: Aşırı sert
K’enç’i: K’vanç’ala: Çakıltaşı
K’eteba: Oxvenu: Yapmak
K’et’i: K’et’i: Çubuk
K’ibiri: K’ibiri: Diş
K’ida: K’ida: Oda
K’idala: Daraba, k’idala: Duvar
K’idu: K’idi: Ağaçkakan
K’ijina: Oquru: Bağırmak
K’ila: K’ila: Kilit
K’ilapa: Onk’ilu: Kapatmak, kitlemek
K’ileli: K’ileli: Kapak
K'ilmontxu: K'urak'i: Geçmeli kapı sürgüsü
K’inçxi: Ciniki: Ense
K’ino: Sinama: Sinema
K’inox: Uk’unaxe: Geriye doğru
K’int’iri, şink’a: Şuk’a: Salatalık
K’ipi: K’ipi: Kenevir
K’irda: Kvadidi, k’irda: Kaya
K’irza: K’irza: Lahana vb sebzelerin dövüldüğü, yemek karıştırılan büyükçe düz tahta kepçe
K’ir3xi: Xorşok’ali: Dolu (dolu yağışı)
K'itxiri: K'itxala: Soru
K'itxua: Ok'itxu: Sormak, soru sormak
K’iti: K’iti: Parmak
K’izi: K’izi: Kaşık
K'i3i: K'i3i: Pleki
K’obu: K’obo: Ham
K’oçi: K’oçi: Adam
K’oçi, k’oç-i: K’oçi: Nominativ
K’oç-k, k’oçi-k: K’oçi-k: Ergativ
K’oç-s, k’oçis: K’oçi-s: Dativ
K’oç-iş, k’oçi-şi: K’oçi-şi: Genetiv
K’oç-işa, k’oçi-şa: K’oçi-şa: Direktiv
K’oç-işe, k’oçi-şe: K’oçi-şen: Ablativ
K’oç-it, k’oçi-ti: K’oçi-te(n): Instrumental
K’oç-işax, k’oçi-şax: K’oçi-şakis: Finalis
K’oç-o: -: Transformativ
K’oç’obi: K’oç’obi: Lamba
K’oğoni: K’orğoni: Sivrisinek
K’ok’i: K’ok’i, k’un3’uli: Ada
K’ok’uçi: K’ok’uçi: Hindi
K’olxi: K’olxi: Kolkh, Laz-Margalların ataları
K’oli: K’oli: Çekirge
K’olo: Mk’olo: Acı
K’olxoba: K’olxoba: Kolhluk, Lazmargal olma şuuru veya bilinci
K’uma: K’oma: Duman
K’oro3xesin: Na k’oro3xes: Saydıkları
K’oro3xesin: Koro3xesşi: Saydıklarında
K’oro3xua, tvalua: K’oro3xu: Saymak
K'or3'oxuli: K'a3axuri: Öz suyu kalmış erik marmelatı
K’ot’o: K’ot’o: Saksı
K’uçxi: K’uçxe: Ayak
K’uçxuçaple: K’uçxet’et’eli: Çıplak ayaklı
K’uç’i: K’uçi: Mide
K’udelami: K’udeloni: Kuyruklu
K’udeli: K’udeli: Kuyruk
K’uxi: K’obo: Ham
K’ule: Mk’ule: Kısa
K’uma: K’oma: Duman
K’up’at’i: K’up’at’i: Sucuk
K'undi: K'undi: Bok
K’unt’a: Mk’ule: Kısa
K’urdğeli: M3kvitura, 3kit’i: Tavşan
K’uro: Xoci: Boğa
K’urta: K’urta: Kadın donu
K’varçxani: K’vazali: Sol
K’varia: Qvaoci: Karga
K'vari: K'vari: Pide
K’var3’axi: K’var3’axi: Sos
K’vatua: Ok’vatu: Kesmek
K’vat’ia: Bibi: Ördek
K’veri: Languşi: Çekic
K’vinça: K’vinçi: Kuş
K’vinç’ixe: T’rik’i: Bacak
K’vinori: K’venuri: Zerdeva
K’virk’ve: X3ala: Temmuz

L
Lagami: Lagami: Gem
Laxana: Luqu: Lahana
Laxana: Xçeluqu: Beyaz lahana
Lak’ada: Lak’ada: Dipsiz uçurum
Lak’vi: Lak’ot’i: Köpek yavrusu
Lalua: Olalu: Havlamak
Lande: Lande: Gölge
Landi: Landi: İplik yumağı
Lande: Lande: Gölge
Lasirua: Olasiru: Bileylemek
Lasirans: Lasirups: Bileyliyor
Lazi: Lazi: Laz
Lazona: Lazona: Lazistan
Lazut’i: Lazut’i: Mısır
Lexi: Zabuni: Hasta
Leçkvi: Leşki: Dudak
Lek’upxa: Luk’umxa: Barut ağacı
Lepşi: Lemşi: İğne
Let’a: Ç’anç’axi: Çamur
Let’a: Let’a: Toprak
Let’ami: Ç’anç’axoni: Çamurlu
Lib xor3i: Libu xor3i: Yumuşak et
Lici: Linci: Bakır
Lik’vi: Mcixi: Avuç
Lismari: K’arfi: Çivi
Lişi: Lemşi: İğne
Lobia: Lobia: Fasülye
Luba: Uba: Sine
Luği: Luği: İncir
Luk’ma: Mandvala, Lok’ma: Lokma
Lurci: Zuğaşperi, lurci: Mavi
Luri: Nciri: Uyku

M
Ma: Ma: Ben
Mabirali: Mabirale: Şarkıcı
Mabjalia: Mamjvale: Sütotu, sütleğen
Maç’ali: Maç’ale: Terzi
Maç’arili: Mamç’arale: Yazar
Maç’irxoli: Mşkirdoni: Kırlangıç
Madvalali, k’uçxiş madvalali: Modvalu: Ayakkabı
Madvalali: Modvalu: Ayakkabı
Magana: Mangali: Orak
Magorali: Na gorups: Arayan
Magnolia: Magnolia: Şimşir
Magurapali: Mamgurapale: Öğretmen
Magure: Mamgure: Öğrenci
Mağapali: Mağapale: Boyacı
Mağala: Mağala: Yüksek
Mağaza: Serenti: Serender
Mağorobeli: Meğurineri: Öldürülmüş
Maqare: Maqare: Gelin alayı
Maq’ale: Manebra: Arkadaş, dost
Maq’ide: Maeç’opale: Alıcı
Maq’uapuna: Maqvasunonan: Sahip olacağız (canlı), ...mız olacak (canlı)
Maxande: Maxande: İşçi
Maxant’ali: Maxant’ale: Ressam
Maxe: Maxe: Kepenk
Maxirtkine: Maxut’ine: Horlayan
Maimuni: Maimuni: Maymun
Mak’indoli: Ç’iç’ami: Maydanoz
Malağure: Malağure: Sarıasma kuşu
Mala-malas: Mani-mani: Çabuk-çabuk
Malart: Moxti: Gel
Malartit: Moxtit: Gelin(iz)
Malas: Mani: Çabuk
Malas: Manişa: Çabu(ca)k
Malines: Males, mendamales: Gidebildik
Malurk: Movulur: Geliyorum
Mamda: Dadi: Hala
Mamdaskua: Daskiri: Halanın kızı, halanın oğlu
Manaxvali: Manaxvale: Çamaşır yıkayıcı
Mangaralk: Na imgart’u: Ağlayan, ağladığı
Mangari: Mangari: Kuvvetli
Mangari: K’ap’et’i: Sert
Mangioro: Mangioro, yeine: Yerine
Mankana: Mankana: Araba
Mant’ebeli: Ebzali: Kibrit
Mapa: Mapa: Kral
Mapsk’alia: A3’iğe: Eşek arısı
Mapşalia: Mapşalia: Bülbül
Map’at’it: Mixarsuvit, mixat’irit: Afedersiniz, özür dilerim
Mara: Doloni: Hafta
Mara: Mara: Fakat, ama
Maraşina: Mariaşina: Ağustos
Maraşna: Maryaşna, tipmaryana: Maryanotu
Marçxa: Maçxa: Ahşap su oluğu
Marduali: Mardale: Dadı
Margali: Margali: Margal
Margalona: Margalona: Margalistan
Markvali: Markvali: Yumurta
Mark’at’eli: Mak’vatale: Makas
Martali: Mtini: Doğru
Mart’i: Mirk’ani: Mart
Marz’gvani: Marz’gvani: Sağ
Mar3’k’indi: Ma3’k’indi: Yüzük
Mar3'uği: A3'iğe: Yaban arısı, eşek arısı
Mar3’vini: Meqveri: Yoğurt
Maşarali: Magzale: Yolcu
Masari: Masari: Kazık
Maşuali: Maşve, maşuale: Ören
Matxiale: Mçumale: Bekçi
Matxuali: Mak’vande: Dilenci
Matuta: Matuta: Margalca bayan ismi
Maular vorek: Oxtimuşi vore: Gitmeliyim
Ma3ovren: Maskedinen: Geçinirim, geçinebiliyorum, geçiniyorum
Ma3’k’vint’ia: K’a3xanak’a: Likapa
Mç’k’unank: Mç’k’omupan, mimxornan: Beni/bizi yiyorlar
Mexve3’it: Maxve3’it: Bize/bana yalvarın
Meluğire: K’vik’va: Arı kuşu
Mevaxoluudio: Mevaxolet’ir i?: (Ona) yak(ın)laşır mıydım?
Mevuqoneok’on: Mevuqonaminon: Ona götüreceğim (canlı)
Mezobeli: Manz’ageri: Komşu
Me3’ilinduni: Me3’ilat’u: Toplasaydı
Miçku: Miçkin: Biliyorum
Miçkudu: Miçkit’u: Biliyordum
Miçkudok’on: Miçkit’uk’on: Biliyor olsaydım
Miçkuni: Miçkinki: Biliyorum ki
Miç’arudes: Miç’arut’es: Yazmışlığımız vardı
Miç'arudesk'on: Miç'arut'esk'on: Yazmış olsaydık
Miç’arudu: Miç’arut’u: Yazmışlığım vardı
Miç'aruduk'on: Miç'arut'uk'on: Yazmış olsaydım
Miç’aru(n): Miç’arun: Yazmışlığım var
Miç’aruna(n): Miç’aruna(n): Yazmışlığımız var
Migaxvamant: Megixvamurt: Sizi kutluyoruz
Miğu: Miğun: Sahibim, ...m var
Mik’akunans: Dolokunaps: Giydiriyor
Mik’azimuans: Mek’azimups: Ölçüyor
Mik’ilu: Mek’ilu: Geçti
Mik’ok’irua: Mek’iru: Bağlamak
Mik’orkuns: Dologokuns: Üzerinde (giysi) mevcut, .... giyiniksin
Minortes: Kamaxtes: İçeri girdiler
Mioq’otu: Met’k’oçu: Salladı, atdı
Moquns: Niqonops: Götürüyor (canlı)
Molartu: İgzalu: Gitti
Moleğu: Muğu: Getirdi (cansız)
Mu garç’irebunan: Mu gonç’enan: Size ne, sizin ne umurunuzda
Muxvi: Muxuxi: Köstebek
Mumuli: Mamuli: Horoz
Mutunva: Çkar mutu: Hiçbir şey
Muzma: Muk’o: Ne kadar
Meçama: Meçamu: Vermek
Megobari: Megabre: Arkadaş
Mela: Meli: Tilki
Memeqonu: Moiqonu: Getirdi (canlı)
Memoç’k’iran ok’o: Memoç’k’irasunonan: Beni/bizi kesecekler
Memosxap’u: Memank’ap’u: Bana aniden saldırdı, beni aniden tuttu
Merk’e: Dvark’ine, merk’e: Eksik
Mersxeli: Mem3xveri: Ekli
Mesi: Pukrik’a: Mayıs
Met’i: Met’a: Den başka
Meula: Nulunan: Gidiyorlar
Meut: İdit: Gidin
Mi: Mi: Kim
Miçkun: Miçkin: Biliyorum
Midartes: Mendaxtes: Gittiler
Midartu: Mendaxtu: Gitti
Midep’onant: Mendaviqonopt: Götürürüz (canlı)
Midoğala: Yeç’opinu, yezdimu: Almak
Mik’akunali: Dolokunu: Giysi
Mik’ak’irans: Mek’irups: Bağlıyor
Min: Min: Bazı
Minaulali: Amaxtima: Giriş
Mince: Mance: Sahip (bay)
Mindor: Tipepuna: Otlak
Miork’iu: Nok’iru, mek’iru: Bağladı
Mitin: Miti: Kimse
Mivragadet: Ok’ovitkurt: Karşılıklı sözleşiriz
Mobuna: Ok’iru: Bağlamak
Mocgire: Mzaxali, mocgire: Akraba
Mogorans: Mogoraps: Bana öğretiyor
Moğala: Moğu: Getirmek
Mok’atu: Jurşuroni: Hamile (insan)
Mole: Mele: Karşı
Monç’va: Monç’va: Kuluçka
Monç’vua: Omonç’vu: Kuluçkalaşmak
Monda: Mondoneri: Olgun
Monk’a: Monk’a: Ağır
Mont’qori: Mont’k’ori: Yayla yatağı, yün
Mon3’quma: Mo3’k’u: Çözmek
Morgvi: Morgvi: Ayı yavrusu
Moriale: Ç’ağana: Yengeç
Mork’eba: Num3xva: Artı
Mortes: Moxtes: Geldiler
Mortuni: Moxtuşi: (O) Gelince
Mot: Mot: Neden
Mota: Mota: Torun
Motaşmota: Motaşmota: Torunun torunu
Mourkin: Na moxtişeni: Geldiğin için
Mourti: Mopti: Geldim
Moz’ina: Gamağa: Eksi
Mşunan: Mşupan: Beni/bizi içiyorlar
Mşvidobiano: Raxat’i: Raxat
Mşvidobianua: Oraxat’u: Rahatlamak
Mtavari: Beciti: Önemli
Mu: Mu: Ne
Muantili, tiri: Mtiri: Kayınpeder
Muç’o: Muç’o: Nasıl
Muç’o rek?: Muç’o re?: Nasılsın?
Mudga: Mutxa: Birşey
Mudgareni: Mutxani: Herkangi bir şey, nesne
Mu gok’ona?: Mu ginonan?: Ne istiyorsunuz?
Mugoz’u: Mogoz’in: Üzerinde veya ayağında mevcut (elbise, ayakkabı vb)
Muğani: Muğani: Marifet, hile
Muq’ia: Mjoli: Dut
Mujams: Mundes: Ne zaman
Muk: Muk: Kendisi
Mula: Moxtimu: Gelmek
Munapa: P’ula: Bulut
Muneri: Muperi: Ne gibi
Munci: Munci: Lal
Munçkvi: Munçkvi: Kunduz, porsuk
Murs: Mulun: Geliyor
Murso: Mulun i: Geliyor mu
Muşens: İxandeps: Çalışıyor
Mundi: Mundi: Göt
Munt’uri: Munt’uri: Kurtçuk
Muri3xi: Muru3xi: Yıldız
Musxani: Muk’o ora: Kaç zaman
Musxe: Muk’o: Ne kadar
Mus ortuk: Mu ikip: Ne yapıyorsun
Mus ortun: Mu ikips: Ne yapıyor
Muşeni: Muşeni: Niçin
Muşi: Muşi: Kendisinin
Muşo: Muşebura: Kendince
Muş osurişeni: Oxorca muşişeni: Karısı için
Mutuni: Mutu: Birşey
Mutunnero var: Varşa: Asla, sakın!
Muşt’ari: Muşteri: Müşteri
Muşt’uk’i: Muşt’uk’i: Pipo

N
Nacaxi: Nacaxi: El baltası
Naçinebi: Na içinen: Tanınan
Naç’ara: Noç’are: Yazı
Naç’vi: Mt’veri: Kül
Naxap’uli: Noxap’ule: odun kırıntısı, yonga, çıra
Nalia: Serenti: Serender
Nam saat re?: Saat’i muk’o ren: Saat kaç?
Namu: Namu: Hangi
Nana, dida: Nana: Anne
Narça: T’abu: Taban
Nak’vaçxiri: Nok’ançxule: Meşale
Narği: Narği: Dert
Naxap’uli: Noxap’ule: Odun kırıntısı
Noxi: Noxi: Halı
Nak’lebi: Ç’it’a, nak’lebi: Az
Nak’vania: Mandvala: Lokma
Na3’ili: Na3’ili: Parça
Neba: İzni: İzin
Nek’ni: Nek’ni: Kaburga
Nergi: Nergi: Fide
Nez’i: Nez’i: Ceviz
Nçurua: Onçviru: Yüzmek
Nçuruans: Onçviraps: Yüzdürüyor
Ngara: Omgaru: Ağlamak
Ngara: Mgara: Ağıt
Niçabi: Xop’e: Kürek
Nina: Nena: Dil
Nikiti: K’ik’ili: Gaga
Niori: Leri: Sarımsak
Nisa: Nisa: Gelin
Nisori: Semer: Semer
Nişi: Nişi: Kayık
Nobç’aruedi: P’ç’areret’i: Yazmıştım
Nobç’aruedit: P’ç’areret’it: Yazmıştık
Nobç’aruek: P’ç’arere: Yazmışım
Nobç’aruet: P’ç’areret: Yazmışız
Noç’aruedes: Ç’areret’es: Yazmıştılar
Noç’aruedi: Ç’areret’i: Yazmıştın
Noç’aruedit: Ç’areret’it: Yazmıştınız
Noç’aruedu: Ç’areret’u: Yazmıştı
Noç’aruek: Ç’arere: Yazmışsın
Noç’arue(n): Ç’areren: Yazmış
Noç’aruena(n): Ç’arerenan: Yazmışlar
Noç’aruet: Ç’areret: Yazmışsınız
Nodi: Noderi: İmece
Noq’ela, qa: Qa: Dal
Noqvela: Morçi: Filiz, sürüm
Noxap’ule: Noxap’ule: odun kırıntısı, yonga, çıra
Nok’etebuena: K’idupt’erenan (ikipt’erenan): İnşa ediyorlarmış
Norçali: Oncire: Yatak
Noşkeri: Noşkeri: Kömür
Ntalua: Ontalu: Yün veya pamuğu döverek liflerini ayırmak, hallaçlamak
Nuk’u: Nunk’u: Yüz, sima
Nuzi: Nuzi: Çim ağacı

O
Obişxa: Obişxa: Cuma
Ocaxi: Ocaği: Aile, ocak
Ocimali: Ocumale: Tuzluk, tuz yeri
Oçi: Boçi: Koç
Oçxanapi: Omjore: Güney
Oçxoule: Bak’i: Ahır
Oç’arali: Oç’aruşi: Yazılması gereken, kalem
Oç’arali: Oç’aroni: Yazılacaklı, kalem
Oç’işi: K’ap’ula, oç’işi: Sırt, arka
Oç’k’omali: Oç’k’omale: Yemek, yiyecek
Oç’umare: Ç’umani: Sabah
Odgişi: Odgişi, lemşi: İğne
Odiaruans: Oncvinaps: Otlatıyor
Ogene: Ogene: Dana yeri, dana bölümü
Ogurapali: Doguroni: Okul
Oq’inapi: Oçildre: Kuzey
Oxoraskili: Oxraskiri: Kayın
Oxumuans: Oxominaps: Kurutuyor
Oxvame: Oxvame: İbadethane
Okosali: Okosale: Süpürge
Okotome: Okotumale: Kümes
Okro: Okro: Altın
Okuali, skibu: Mskibu, omkvale: Değirmen
Ok’erk’eluans: Ongrimonaps: Yuvarlıyor
Ok'ilan3'e: Ok'an3'ure: Salıncak
Ok’ipona: Ok’ipona: Kenevirlik, kenevir yetiştirme yeri
Ok’oburi3’ua: Ok’obri3’u: Yırtmak, parçalama şeklinde yırtmak
Ok'van3'aia: Ok'an3'ure: Salıncak
Olasirali: Olasirale: Biley taşı
Ombolo: P’roğoni: Üvey evlat
Onaxvali: Onaxuşi, onaxvali: Çamaşır
Ongarali: Omgaroni: Ağlanılacak, vahim
Oncğore: Oncğore: Utanç
Onciru: M3xodari: Sedir
Oncua: Limci: Akşam
Onçaxure: Onçaxure: Yayık
Ondğe: Ondğeri: Öğlen
Ondğuluans: Ondğulaps: Eritiyor
Ont’qo: T’iba: Göl
Ont’ines: Omt’ines: Kaçırdılar
Onuzue: Onuzure: Çimen
Opopi: Opampe: Çavuşkuşu
Opunuans: Ogibups: Pişiriyor
Orda: Kort’a, ort’a: Olasın, kalasın
Orinci: Skindina: Hayvan
Ork’udu: Uk’orep’t’u, dvaç’irt’u: Lazımdı, ona lazımdı
Ortvali: Otvali, ç’eri: Dam, çatı
Ort’qapi: Got’k’apa, ot’k’ap’i: Kemer
Ort’vini: Ont’ule: Tarla, evin yakınındaki tarla
Ort’vini: Getasule: Bostan
Or3xonci: O3xoci: Tarak
Osare: Osare: Atlet
Osarguluu: Oncgiralu: Cgu cgu ses çıkarmak (sesteş), gürültü yaptı, gürültü yapmak
Osinte: Ote: Pencere
Oskveburi: Memskvane: Yakışan, kendine yakışır, kendine uygun
Osuri: Oxorca: Kadın
Osurmince: Osurmance: Sahip (bayan)
Osurskua: Osuri: Kız evlat
Oşantasi: Oşşilya: Yüzbin
Oşxure: Oçxure: Koyun ağılı, koyun otlatma yeri
Oşi: Oşi: Yüz
Oşiibuşa: Mogapuşa: Kazanmaya
Oşkari: Oşkenoni: Ortanca
Oşkurandi: Oşkurinoni: Korkunç, Tehlikeli
Oşk’viru: Aşkurinen: Korkuyor
Oşmeşi: Oşmeşi: Bıyık
Oşumali: Oşumale: İçecek
Oşurona: Oşurona: Öteki dünya, ölüler memleketi
Otaxi: K’ida: Oda
Otxi, mantxa: Otxo, maotxani: Dört, dördüncü
Otxoneçi: Otxoneçi: Seksen
Otxoneçdovit: Otxoneçdovit: Doksan
Otxoşi: Otxoşi: Dörtyüz
Otole: Otole: Gözlük, pencere
Oze: Ont’ule: Bahçe
Oz’ğeli: Z’ğeri: Tok
Oz’i3inali: Oz’i3inoni: Gülünç, komik
O3’ua: On3’u: Bandırmak
O3’uandu: On3’apt’u: Bandırıyordu

P
Pale: Palo: Yavan
Papari: Pampari: İbik
Para: Para: Para
Parpalia: Parpali: Kelebek
Partxua: Opatxu: Silkelemek
Patkalua: Opatkalu: Kanat çırpmak
Par3xi: Pa3xi: Tırmık
Pa3xa: Pa3xa: Sazdan ev
Paşat’i: Paşat’i: Tay
Perç’k’omi: P’up’uzi, perç’k’omi: Sivilce
Pers: Eperi: Bayağı miktarda, bol miktarda
Per3’o: Pen3’o: Salyangoz
Pe3xi, ç’a: 3xik’i: Çalı, çalıçırpı
Piç’vi: Piç’vi, 3’am3’ami: Kirpik
Pirtvi: Purpu: Akciğer
Pisa: Pisa: Reçine
Pi3ari: Pi3ari: Tahta
Pkiminat: P’at: Yapalım
Pkimini: P’i: Yaptım
Poxali: Poxali: Sürahi
Pok’va: Pok’va: Küt
Porça: Porça: gömlek, elbise
Po3xi: Bu3xi: Tırmık
Prevali: K’undura: Şubat
Primulami: Pimpiloni: Sakallı
Primuli: Pimpili: Sakal
Psk’a, put’ut’k’ia: But’k’uci: Arı
Psua: Msva: Kanat
Puci: Puci: İnek
Puliri: Mpuleri: Kamufleli, örtülü, gizli
Pulva: Ompulu: Gizlemek, kamufle etmek
Puri: P’at’i: Kötü
Purini: Oputxu: Uçmak
Puro: P’at’işi: Kötüce
Pur3eli: But’k’a: Yaprak
Putkuri: Putkuri: Yosun
Putkurua: Oputkuru: Yosunla(ş)mak, yosun kaplamak
Pu3kina: Opurçolu: Fısıldamak
Pşu: Mşuns: Hatırlıyorum
Ptkvandi: Ptkumert’i, bzop’ont’i: Diyordum

P'
P’amindori: Balur3aği: Domates
P’anci: Ağu: Zehir
P’ap’a: P’ap’azi: Papaz
P’ap’u: P’ap’u: Dede
P’ark’i: P’ark’i: Mısır koçanı
P’ent’ua: Opant’u: Bunamak
P’ici: P’ici: Ağız
P’içvani: P’içva: Oruç
P'içua: Op'içu: Oruç tutmak
P’ioli, p’iri: Pukiri: Çiçek
P’rask’ia: P’rask’ia: Pırasa

Q/Q'
Qabarduli: K’abarduli: Kabardeyce
Qama: Qama: Hançer
Qazaqi: Oput'uroni: Köylü
Qeburi: Ok’rebule: ocak taşı, merkez
Qinua: Oqinu: Soğumak
Qoperena: T’erenan, qoperenan: İmişler, ...ymışlar
Qoropeli: Qoropeli: Sevgili
Qu: Ququ: Guguk kuşu
Qur3’i: Qur3’i: Meyve veya yaprak sapı
Qva: Qva: Alın
Qvaci: Qvaci: Testis, taşak
Qvarğeci, t’axi: Ğecimt’k’uri: Yaban domuzu
Qvaria: Qvari: Karga
Qvarili: K’vareli: Kısır horoz
Qvijali: Qvijali: Mavimsi
Qvilimi: Qvilimi: Aslan
Q’ala: Qala: Hırçın
Q’alaia: Man3’ipure: Sincap
Q’ali: Qali: Boğaz
Q’azaxi: Q’azaxi: Köylü, çiftçi
Q’azaxi: Oput’uroni: Köylü
Q’idiri: Yeç’opinu: Satınalmak
Q’ilo: Qilo: Kaplan
Q’ini: Qini: Soğuk
Q’omuri: Qomuri: Erik
Q’opee: T’ereren: İmiş, ... mış
Q’oradil xili: X3aperi xili: Çürük meyve
Q’oropa: Qoropu: Sevmek
Q’uci: Quci: Kulak
Q’ude: Oxori: Ev
Q’udeşmince: Oxormance: Ev sahibi
Q’udeş 3’oxole: Oxoriş 3’oxle: Evin önünde
Q’unga: Qunga: Sağır
Q’uns: Uqonun: Sahip (canlı), ...sı var (canlı)
Q’urz’eni: Qurz’eni: Üzüm
Q’vali: Qvali: Peynir
Q’vana: Qona: Tarla, evin uzağındaki tarla
Q’vere: Utole: Kör
Q’vilua: Oqvilu: Öldürmek

R
Ragadans: Zop’ons: Diyor
Ragadans: Ğarğalaps: Konuşuyor
Ragadant: Ğarğalapt: Konuşuyorsunuz
Ragadua: Oğarğalu: Konuşmak
Ragadanto?: Ğarğalapt i?: Konuşuyor musunuz?
Raşi: Raşi: Koşumluk hayvan, at arabası atı
Rçe: Xçe: Beyaz
Rçini: Xçini (ihtiyar bayan), badi (ihtiyar erkek): İhtiyar
Rçkineli: Çkineri: Bilgin
Rduni: Na t’u: Olan
Re: Ren: Var, vardır
Renda: Rennati: Olsa da
Rgili: Çuçuna: Serin
Rguala: Orgu: Dikmek
Rgvale: Morgvali: Yuvarlak
Rigi: Oçere: Sıra
Rina: Skidala: Yaşam
Rk'ina: K'ina: Demir
Ruo, maruo: Ovro, maovrani: Sekiz, sekizinci
Rtuns: Getumers: Örtüyor
Rt’ebuli: Mt’ineri: Kaçkın
Rt’ina: Omt’inu: Kaçmak, kaçırmak
Rzeni: Zeni: Düzlük, düz
R3xonua: O3xonu: Taramak

S
Sabat’oni: Sabat’oni: Cumartesi
Saburzak’i: K’arp’uzi: Karpuz
Saxeli: Coxo: İsim
Saltali: Askeri: Asker
Samare: Sapule: Mezar
Samargalo: Omargale: Margalistan
Samurzaqano: Samurzaqano: Abhazya içinde Ğali, Oçamçire ve Tkuarçal ilçelerinin oluşturduğu tarihi Margal/K’olx yerleşim bölgelerinin genel adı
Samuşa: Samuşa, dulya: İş
Santeli, lukuna: Lukuna: Mum
Saoncğoro: Oncğoroni: Utanılacak
Sapule: Sapula: Mezar
Sarğa: Sarğa: Tekne
Sasapla, oğurele: Sapulepuna, oğurale: Mezarlık
Sa3iri: On3ore: Elek
Seni: Saxani: Tabak
Seri: Seri: Gece
Si: Si: Sen
Sxap’ua: Oxoronu: Dansetmek
Siginz’e: Ginz’enoba: Uzunluk
Sinca: Sica: Damat, enişte
Sincaq’a: Sicava: Bacanak
Sincua: Osincu: İp atmak
Sinçxe: Çxapa, t’u3a: Sıcak
Sinte: Te: Işık
Sintian: Tanura, tanoba: Aydınlık
Siskvama: Mskvana, mskvanoba: Güzellik
Sit’qva: Tkvala: Deyim
Sxeli: K’onari: … kadar
Sxuli: M3xuli: Armut
Skani: Skani: Senin
Skan osur3’k’uma: Oxorca skanik’ala: Karınla
Skeli: Çxu: Kalın
Skiri: Skiri: Evlat
Skveri: Mskveri: Geyik
Skuala: Ok’iru: Bağlamak
Sk’a: K’arvani: Kovan
Sk’inça: 3ana: Çavuş kuşu
Sk’ua: Skiri: Evlat
Sk’vami: Mskva: Güzel
So: So: Ne
Sole: Sole: Nereye, ne tarafa
Soli: K’ama: Kama
Soni, sovreşe: Sonuri: Nereli
Sopeli: Oput’e: Köy
Sotin: Soti: Herhangi bir yer, sakın
Soureşe: Sonuri: Nereli
Sovreşe, sole: Solen: Nereden, ne taraftan
St’ambol: P’oli: İstanbul
Sua: Msva: Kanat
Sumari: Musafiri: Misaf
ir Sumala: Goqonu: Sürmek
Sum dğaşa: Sum dğas: Üç günde
Sumeneçdovit: Sumeneçdovit: Yetmiş
Sumeneçi: Sumeneçi: Altmış
Sumi, masma: Sum, masumani: Üç, üçüncü
Sumoşi: Sumoşi: Üçyüz
Sum 3’anaş uk’uli: Sum 3’anaş k’ule: Üç yıl sonra
Suneli: Acik’a: Acıka
Supra: Sufra: Sofra
Supta: Supta: Temiz
Surati: Sureti: Fotoğraf
Suro: Msici: Sarmaşık

Ş
Şaqarans: K’orobups: Topluyor
Şaqarua: Ok’orobu: Toplamak
,,,şax: ,,,şakis: ,,,kadar
Şakari: Şekeri: Şeker
Şara: Şara, gza: Yol
Şarap’ici: Gzap’ici: yol ağzı, yol kenarı
Şemexvadu: Komoxvadu: Rastladı, rastlaştı
Şeulebuna: Axvenenan: Yapabilirler, yapabiliyorlar
Şxami: Çxami: Zehir
Şxu: Mçxu: Kalın
Şxuri: Tik’ani: Kuzu
Şxuri: Mçxuri: Koyun
Şink’a: Şink’a: Kavun
Şkaş k’iti: Oşkenani k’iti: Orta parmak
Şkeri: Mşkeri: Orman gülü, yaban gülü, kumar ağacı
Şoneti: Şona, şoneti: Svanistan
Şoni: Şoni: Svan
Şonuri: Şonuri: Svanca
Şorsi: Mendra: Uzak
Şorsoba: Mendranoba: Uzaklık
Şxva: Çkva: Başka, daha
Şkaba: Oşkena: Orta
Şkartuni: Gejatfale: Yorgan
Şkirikuns: Noskirinaps: Söndürüyor
Şkurdani: Şkurdani: Mancınık
Şkurdani: Lak’at’k’a: Sapan
Şkurinca: Şkurinace: Korkak
Şkviti, maşkvita: Şkvit, maşkvitani: Yedi, yedinci
Şkvitoşi: Şkvitoşi: Yediyüz
Şk’irinuli: Mşkironeri: Aç
Şuma: Oşu: İçmek
Şumili: Şveri: Sarhoş
Şumilia: Mşumura, maşumale: Alkolik
Şura: Şura: Koku
Şuri: Şuri: Ruh, can, nefes
Şurige: Şurimşine: Candaş
Şurua: Oşuru: Koku almak

T
Tak-ek: Ak-ek: Burada-orada
Takian: Akonuri: Buralı
Tanapa: Tanapa: Güneşin doğuşu
Taro: Taro: Erzak dolabı
Tasi: Tasi: Tohum, döl
Tasili: Taseri: Döllenmiş, ekilmiş
Tasua: Otasu, orgu: Ekmek, dikmek
Tasuns: Tasups: Ekiyor
Taşi: Amuşi: Bunun, şunun
Taure: Akonaşis: Bu tarafa
Taure: Am k’ele: Bu tarafa
Taureşe-teureşe: Akonaşen-ekonaşen: Bu taraftan-o taraftan
Te: Am: Bu, şu
Teba: Oçodinu: Bitirmek
Tecgua: Amk’ata: Böylesi
Tekian: Ekonuri: Oralı
Teli: Na skidun, şurgedgineri: Yaşayan
Tena: Aya: Bu
Tesxe: Ak’onari: Bu kadar
Teşi: Emuşi: Onun
Teure: Ekonaşis: O tarafa
Tq’ns: Mtups: Kar yağıyor
Tinepi: Entepe: Onlar
Tinu: Mtini: Doğru, gerçek
Tipi: Tipi: Ot
Tiri: Mtviri: Kar
Tirtinua: Otirtinu: Titremek
Tisxe: Ek’onari: O kadar
Tito-tito: Tito-tito: Teker teker
Txa: Txa: Keçi
Txitxu: Titxu: Seyrek, ince
Txiri: Txiri: Fındık
Txomu: Txomu: Kızılağaç
Txomuri: Txomuri: İltihap
Txorua: Doxvu: Gömmek
Tkva: Tkvan: Siz
Tkvani: Tkvani: Sizin
Tok’i: Tok’i: İp
Toli: Toli: Göz
Toma: Toma: Saç
Topuri: Topuri: Bal
Tude: Tude: Alt
Tudeneps: Tudenepes: Alttakilere, alttakilerde
Tunti: Mtuti: Ayı
Tuntia: Tuntina: Ayıcık
Tuta: Tuta: Ay
Tutaşxa: Tutaçxa: Pazartesi
Tutumi: Tutuni: Tütün
Taxaşxa: İk’inaçxa: Salı

T'
T’abak’i: Stoli: Masa
T’axt’i: T’axt’i: Taht
T’ani: T’ani: Boy, beden
T’ark’ale: T’ark’ale, t’et’eli: Çıplak
T’arozi: T’aroni: Hava, hava durumu
T’eri: Mt’eri: Düşman
T’i: Mt’i: Bit
T’k’ibiri: On3ir(al)e: Elek
T’iba: T’iba: Su birikintisi, göl
T’ibu: T’ibu: Ilık
T’qa: T’k’a: Orman
T’qari: Mt’k’uri: Yabani
T’qark’oçi, ocok’oçi: T’k’ak’oçi, germak’oçi: Dağadamı
T’qaşmapa: T’qaşmapa, t’qaşoxorca: Dağkadını
T’qebi: T’k’ebi: Deri
T’qebela: T’k’ebela: Tüysüz hayvan veya insan, aşırı zayıf
T’qup’i: T’qubi: İkiz
T’qura: M3udi: Yalan
T’ura: Mk’yapu: Dişi çakal
T’ut’a: T’ut’a: Kül
T’k’u: Mt’k’o: Karış
T’oba: T’iba: Göl
T’oronci: T’oroci: Güvercin
T’ot’i: T’at’i: Pençe, avuçiçi
T’veri: Mt’veri: Kül

U
Uazro: Ufik’ire, uazre: Fikirsiz
Ubadoba: Bela: Bela
Ubadoşurişi: P’at’inoburi: Kötümser
Ubeduri: Ubedineri: Kısmetsiz
Ucguşi: Ucgişi: Daha iyi
Ucimeli: Uncumeli: Tuzsuz
Uça: Uça: Siyah
Uçinebi: Uçine: Tanınmayan
Uçkimeli: Uçkimeli: Bensiz
Uçkudu: Uçkit’u: Biliyordu
Uçkudun: Na uçkit’u: Bildiği
Uç’aru: Uç’aru: Yazılmamış, yazılmadan
Uç’arudes: Uç’arut’es: Yazmışlıkları vardı
Uç'arudesk'on: Uç'arut'esk'on: Yazmış olsaydılar
Uç’arudu: Uç’arut’u: Yazmışlığı vardı
Uç'aruduk'on: Uç'arut'uk'on: Yazmış olsaydı
Uç’aru(n): Uç’arun: Yazmışlığı var
Uç’aruna(n): Uç’arunan: Yazmışlıkları var
Uduç’aru: Uç’areli: Yazılmamış
Udude: Ududoni, utioni: Başsız
Ugemuri: Unostoneri: Lezzetsiz
Ugurapi: Ukit’xeri: Okumamış
Ugure: Uguroni: Yüreksiz
Ugutxu: Ugamatxveri: Bekar bayan
Uğ: Ağviri: Boyunduruk
Uğoronte: Uğormote: Tanrısız, kâfir
Uk’axale: Uk’axale: Geri
Uk’laşi-Uk’laşe: Küçük, daha küçük, en küçük olan
Uk’mela: M3’k’upi: Karanlık
Uk’udele: Uk’udeloni, uk’udele: Kuyruksuz
Uk’uli: Ek’ule: Daha sonra, sonra
Ula: Oxtimu: Gitmek
Umosi: Umosi: Daha
Umince: Umance: Sahipsiz
Unçaşi: Umçane: Yetişkin, daha büyük, en büyük olan, evin büyüğü
Unçaşk’oçi: K’oçumçane: Beyefendi
Untans: Uti geçaps: Ütülüyor
Unto: Uti: Ütü
Unt’ens: Ç’ups: Yakıyor
Upi: Upi: Ter
Uproşi: Uproşi: Beter
Up’iceli: Up’iconi, up’iceli: Yüzsüz
Urç’k’endi: Ugamantanu, urç’k’endi: Eğitimsiz
Usk’vamela: umskvamela, vamskva: Çirkin
Uşkuri: Uşkiri: Elma
U3’iis: U3’ves: Ona söylediler
U3’qare: U3’k’are: Susuz

V
Va: Va: Hayır
Vaç’ari: Magamaçe: Satıcı
Vadirçinin: Na va dibadis: Doğmadığın(d)a
Vagaşkurinedas: Va gaşkurinet’as: Korkmayasın
Vagatiru: Va gaktiru: Değiştiremedin
Vak’etendit: P’k’idupt’it: İnşa ediyorduk
Valua: Vala: Şimşek
Valuns: Valups: Şimşek çakıyor
Vamaragade: Va mağarğalen: Konuşamıyorum
Va miğu: Va miğun: Sahip değilim, ...m yok
Vara: Va na: Veya, veyahut
Varçxili: Varçxili: Gümüş
Varqa: Varqa: Aygır
Vedilura: Va incira: Uyumayasın
Vedirtas: Va uk’uniktas: Geriye dönmesin
Veşemilebu: Va momalen: Gelemem
Vip’iik: Viqver: Olurum, oluyorum
Virduudin: Virdet’işi: Ben büyüyorken, ben büyürken
Vitantasi: Vitoşi: Onbin
Viti, mavita: Vit, mavitani: On, onuncu
Vordi: Vort’i: Vardım, mevcuttum, ... idim
Vorek: Vore: ben ..yım
Vor3’qeki: Vo3’k’edi: Baktım
Vu3aditda: Dopçvit na: Bekledikse

X
Xa: Xa: Pul (balık)
Xabak’i: Oğmale: Yük
Xaçkua: Oxaçku: Kazmak
Xaç’o: Minci: Süzme
Xami: Xami: Bıçak
Xanda: Xanda: İş
Xanga: Xaman3a: Deli, budala
Xaro: Xaro: Hububat çukuru
Xaruns: Ğarups: İz bırakıyor
Xaşil çxomi: Giberi çxomi: Haşlanmış (kaynatılmış) balık
Xate3i: Nisa: Gelin
Xat’i: Xat’i: İkon
Xazuns: Ğarups: Çiziyor
Xe: Xe: El
Xelat: Arşvacis: Biranda
Xe meptxa: Xe memtxa: El süreyim, el değdireyim
Xemonç’ireli: Xezdimeri: Cimri
Xendo: Xendo: Kap
Xen3’ipe: Mapa: Kral, şah
Xeşporça: Xeşporça: Giysi kolu
Xerzeli: Uşveri, xerzeli: Ayık
Xeşkaguri: Xeguri: Avuç
Xe3arielo: Xeupşu: Eliboş
Xiolebuli: Xeleberi: Seviçli, mutlu
Xioli: Xeleba, xela: Sevinç, mutluluk
Xina: Xina: Kinin, sıtma için kinin şurubu
Xinci: Xinci: Köprü
Xirak’ili, ç’irami: Xrak’ili, xrak’a: Zayıf
Xoci: Xoci: Öküz
Xocik’a: Xocik’a: Tosun, küçük boğa
Xodua: Oxodu: Mikmek
Xolo: Xolo: Tekrar, gene
Xolos: Xolos: Yakın
Xonari, xoma: Xonari: Ses
Xonarmağalo: Xonarmağalo: Serçe ses, yüksek ses
Xomula: Xomula: Kuru
Xopuri: Xopuri: Hopalı
Xopuri Lazi: Xopuri Lazi: Hopalı Laz
Xorxi: Xerxi: Testere
Xorxont’a: Xorxot’a: Solungaç
Xorxua: Oxerxu: Kesmek
Xor3i: Xor3i: Et
Xor3imaç’k’omali: Xor3imç’k’omu: Etçil, et yiyen
Xrak’ua: Oxrak’u: kavurmak
Xuci: Mxuci: Omuz
Xorxot’a: Xunç'k'uli, xixint’oni: Gırtlak
Xuşua: Okosu: Süpürmek
Xuti, maxuta: Xut, maxutani: Beş, beşinci
Xutoşi: Xutoşi: Beşyüz
Xvale: Xvala: Yalnız, sadece
Xvalexvale: Xvalaxvala: Yapayalnız
Xvali: Xvali: Balgam
Xvama: Xvama: Dua, kutsama
Xvamili: Xvameri: Kutsal, dualı, kutsanmış
Xvarçeni: K’op’a: Kepçe
Xvarxvi: K’romi: Soğan
Xvari: Xaç’i: Haç
Xvilari: Txalari: Kertenkele

Z
Zapxuli: Monç’inora, mapxa: Yaz
Zara: Zili: Zil
Zarali: Ziani: Zarar
Zarxuli: Mapxa: Yaz
Zari: Zari: Çan
Zarpana: P’ip’eri: Biber
Zen3’are: Gerçapule: Çarşaf
Zeri: 3omi: Hamur
Zeskvi: Mzesku: Karakuş, karatavuk
Zğva: Zoğa: Deniz
Zimua: Ozimu: Ölçmek
Zimuns: Zimups: Ölçüyor
Zinduns: Gonzdips: Geriyor
Zisxiri: Di3xiri: Kan
Zotonci: Qinora: Kış
Zuala: Okiminu: Yoğurmak
Zurga: Rak’ani: Tepe

Z'
Z’alieri: Menceloni: Kuvvetli
Z’anz’api: P’aç’avra: Paçavra
Z’api: Nok’i: İplik
Z’eli: Z’eli: Etin kemiksiz ve yağsız kısmı, herhangi bir şeyin kıymetli ve güzel kısmı
Z’ğabi: Bozo: Kız
Z’ia: Z’ia: Künye
Z’i3a: Oz’i3u: Gülmek
Z’igirişmuq’ia: Daz’ik’andğo: Böğürtlen
Z’ikva: Z’ikva: Pantolon
Z’irapa: Oz’iru: Bulmak
Z’iz’i: 3i3i: Meme
Z’mari, cumori: Cumori: Sirke
Z’neli: Meç’ireli: Zor
Z’uz’u: Buz’i: Meme (hayvan)
Z’vali: Qvili: Kemik
Z’viri: Z’viri: Pahalı

3
3a: 3a: Gök
3ali: 3ali: Tırpan
3alo: Steri: Gibi
3alua: On3alu: Doğramak
3amali: Ç’ami: İlaç
3aşxa: Çaçxa: Perşembe
3aşk’ari: 3aşnek’na: Gökkapısı
3aşort’qapi: 3aşort’k’api, run3xi: Gökkuşağı
3xemuri: 3xemuri: gürgen, halk dilinde ıstiriç ağacı
3ximunt’uri: 3xemunt’uri: Töngel
3xvek’i: 3xik’i: Çalı
3iga: 3iga, gosriale: Kızak
3ili: 3ila: Yumurta akı
3imu: 3imu: Ceviz yağı
3indali: 3int’ali: Kedi yavrusu
3inqa: 3anqo: Büyükayı üzümü
3ira: K’ulani: Yetişkin, genç kız
3xado: M3xade: Apaçık, Gerçek
3xa3xu: Du3xu: Ihlamur
3xeni: 3xeni: At
3xovreba: Skidala: Hayat, yaşam
3xovrendu: Skidut’u: Yaşıyordu
3xovrendun: Na skidut’u: Yaşayan(ı)
3xovrua: Oskidu: Yaşamak
3xot'ua: O3xot'u: Ayıklamak (balık vb), kesilmiş dal vb şeyleri gövdelerinden ayırmak
3xuri: Mçxuri: Koyun
3kvapa: Om3ku: Övmek, övünmek
3odava: Zavali: Zavallı, aptal
3omi: 3omi: Hamur
3o3xali: Saği, şugedgineri: Sağ
3o3xalua: Osağu: Sağ olmak, dirilmek, canlamak
3vangua: O3xank’u: Gagalamak
3vire: Lazma: İnek boku

3'
3’ali: 3’ali: Tane
3’ana: 3’ana: Yıl
3’anas: 3’anaşa: Bir dahaki seneye
3’eli: Şka: Bel
3’i: An3’i: Bu sene
3’igni: Svara: Kitap
3’ilua: O3’ilu: Meyve vb toplamak
3’iluns: 3’ilups: Topluyor
3’imdami: Leboni: Kirli
3’inasit’qvaoba: Geç’k’apule: Başlangıç, önsöz
3’ipuri: 3’ipuri: Kayın ağacı
3’i3’ila: Ç’uç’uli: Civciv
3’i3’indara: K’andğo: Çilek
3’qari: 3’k’ari: Su
3’qarua: On3’k’aru: Sulandırmak
3’qinaro: Tamo: Yavaş
3’qiri: M3’k’iri: Pire
3’qurgili: 3’k’argili, 3’k’ortoli: Menba
3’k’a: K’urk’a: Meyve çekirdeği
3'k'ala: K'ala: İle
3'k'ela: K'ala: İle
3’k’irua: Oçitu, ok’vatu: Kesmek (odun)
3’k’uma: K’ala: İle
3’k’un3’k’i: Xezdimeri: Cimri
3’qoli: M3’k’o: Karayemiş
3’minda: 3’k'onda: Temiz ruhlu, aziz
3’oxole: 3’oxle: Önce, önde
3’oxale: Mendi: İleri
3’oxleni: 3’oxleni: Önceki, öndeki, evvelki
3’ola: 3’ola: İs
3’ori: 3’ori: Doğru, gerçek
3’ort’i: Ç’epxe: İnce ağaç dalı veya filizi çubuğu
3’utxe: M3’utxe: Tuzlu, tuzu fazlaca
3’vanci: K’ant’ari, 3’vanci: Kantar
3’vinari: 3’vinari: Su samuru
3’vire: K’undi: Bok!

Axali-cveşi: Ağani-mcveşi: Yeni-eski
Angelozi-bazak’vali: Melaike-şeyt’ani: Melek-şeytan
Art-breli: Ar-dido: Bir-çok
Arto-xvale: Arto-xvala: Birlikte-yalnız
Artşa-brelşa: Arşa-didoşa: Bir kez-çok kez
Bedineri-ubeduri: Bedineri, xeleberi-ubedineri, uxeleberi: Mutlu-mutsuz
Bira-sxap’ua: Obiru-oxoronu: Şarkı söylemek-dans etmek
Bjaeq’iol-bjaalulir: Yulva-gyulva: Doğu-batı
Bolo-dudi: Çodina-dudi: Sonu-başı
Boro-ç’k’veri: Uğnose-noseri: Akılsız-akıllı
Boşi- z’ğab: Biç’i-bozo: Erkek-kız
Brel-ç’iç’e: Dido-ç’it’a: Çok-az
Dabali-mağal: Tapala-mağala: Alçak-yüksek
Dğa-seri: Dğa-seri: Gün-gece
Dğasva-iro: Çkaroras-iroras: Hiçbir zaman-her zaman
Didari-ğaribi: Xampa-ğaribi: Zengin-fakir
Didi-ç’iç’e: Didi-ç’it’a: Büyük-küçük
Dixa-3a: Dixa-3a: Arazi-gök
Dinapa-z’irapa: Gondinu-oz’iru: Kaybetmek-bulmak
Doç’qapa-teba: Geç’k’apu-çodina: Başlangıç-bitiş
Dodguma-ek’orğvapa: Dodgu-doloxu: İnşa etmek-yıkmak
Dudami-udude: Dudoni-udude: Başlı-başsız
Cgiri-puri: K’ai-p’at’i: İyi-kötü
Cgiro-puro: K’aişa-p’at’işa: İyice-kötüce
Çamini-cuma: Ocundu-ok’ibinu: Öpmek-ısırmak
Çe-uça: Xçe-uça: Beyaz-siyah
Edgina-doxuna: Yeselu-doxunu: Kalkmak-oturmak
Edgina-doncira: Yeselu-onciru: Kalkmak-yatmak
Edgineli-gontxapili: Yeseleri-meleri: Kalkmış-düşmüş
Ek’e-gime: Jin-tude: Yukarı-aşağı
Ek’orobua-dorğvapa: Ok’orobu-dobğu: Toplamak-dökmek
Epi-z’viri: Epi-z’viri: Ucuz-pahalı
Epi-z’neli: Perpu-meç’ireli: Kolay-zor
Eşula-gimula: Eşaxtimu-gextimu: Çıkmak-inmek
Gale-dinaxale: Gale-doloxe: Dışarıda-içeride
Gani-siginz’e: Mçirenoba-ginz’enoba: Genişlik-uzunluk
Gatxili-ugutxu: Kimoceri, gamatxveri-ukimoce, ugamatxve: Evli bayan-bekar bayan
Gemuani-ugemuri: Nostoneri-unostoneri: Lezzetli-lezzetsiz
Gerina-doxuna: Dodginu-doxunu: Durmak-oturmak
Gimmaçamali-maq’ide: Magamaçale-maeç’opale: Satıcı-alıcı
Gimoçama-q’idiri: Gamaçamu-yeç’opinu: Satmak-satınalmak
Ginz’e-k’unt’a: Ginz’e-mk’ule: Uzun-kısa
Gorçkina-ğura: Dobadu-oğuru: Doğmak-ölmek
Gotanapa-doserapa: Otanu-oseru: Aydınlamak-karanlık olmak
Gurami-ugure: Guroni-uguroni: Cesur-yüreksiz
Gurapili-ugurapi: K’itxeri-ukit’xeri: Okumuş-okumamış
Gvanili-xirak’il: Gvaneri-xrak’ili: Şişman-zayıf
Ğureli-teli: Ğureri-şurgedgineri: Ölü-sağ
Ji-tude: Jile-3’ale: Yukarı-aşağı
Keke-monk’a: 3ubuka-monk’a: Hafif-ağır
K’ijini-pu3kini: Oquru-opurçolu: Bağırmak-fısıldamak
K’ileli-goncamili: K’ileri-gon3’k’imeri: Kapalı-açık
K’uxi-monda: K’obo-mondoneri: Ham-olgun
K’varçxani-marz’gvan: K’vazali-marz’gvani: Sol-sağ
K’unt’a-ginz’e: Mk’ule-ginz’e: Kısa-uzun
Ladiri-xomula: Şu-xomula: Yaş-kuru
Lexi-canrteli: Zabuni-şurgedgineri: Hasta-sağ
Martali-t’qura: Mtini-m3udi: Doğru-yalan
Meçama-midoğala: Meçamu-yezdimu: Vermek-almak
Merk’e-epşa: Dvark’ine-yopşa: Eksik-dolu
Mi-mu: Mi-mu: Kim-ne
Midoğala-meçama: Ezdimu-meçamu: Almak-vermek
Min-arz’o: Mini-iri: Bazı-hepsi
Minaulali-gimaulal: Amaxtima-gamaxtima: Giriş-çıkış
Mitin-arz’o: Miti-k’arta: Hiç kimse-herkes
Mobuna-mon3’quma: Ok’iru-mo3’k’u: Bağlamak-çözmek
Moğala-ğala: Moğu-oğu: Getirmek-götürmek
Moz’ina-mork’eba: Gamağa-num3xva: Eksi-artı
Mutunva-irpeli: Çkarmutu-irmutu: Hiçbir şey-her şey
Naçinebi-uçinebi: Çinoberi-uçine: Tanınan-tanınmayan
Narği-xioli: Narği-xela: Dert-sevinç
Oç’mare-oncua: Ç’umani-limci: Sabah-akşam
Oq’inapi-oçxanapi: Oçildre-omjore: Kuzey-güney
Oz’ğeli-şk’irinuli: Z’ğeri-mşkironeri: Tok-aç
Q’ini-çxe, çxana: Qini-çxvapa: Soğuk-sıcak
Q’ini-sinçxe: Qini-tu3a: Soğuk-sıcak
Q’oropa-gocogapa: Qoropu-onk’raxu: Sevmek-nefret etmek
Q’unga-munci: Ndura-unenoni: Sağır-lal
Rgili-t’ibu: Çuçuna-t’u3a: Serin-sıcak
Saxeli-usaxle: Coxoni-ucoxe: İsimli-isimsiz
Sk’vami-usk’vamela: Mskva-umskva: Güzel-çirkin
Sotini-irdixas: Soti-irdixas: Hiçbir yerde-her yerde
Şumili-xerzeli: Şveri-uşvu: Sarhoş-ayık
Supta-3’imdam: Supta-leboni: Temiz-kirli
Şxu-ç’ipe: Mçxu-mç’ipe: Kalın-ince
Taureşe-teureşe: Akonaşen-ekonaşen: Bu taraftan-o taraftan
Taure-teure: Akole-ekolo: Bu tarafa-o tarafa
Teba-doç’qapa: Oçodinu-geç’k’apu: Bitirmek-başlamak
Tesxe-tisxe: Ak’onari-ek’onari: Bu kadar-o kadar
Txitxu-skel: Titxu-mçxu: İnce-kalın
Tudo-ji: Tude-jile: Aşağı-yukarı
T’ibi-q’ini: T’u3a-qini: Sıcak-soğuk
Ubadoşurişi-alali: P’at’inoburi-k’ainoburi: Kötümser-iyimser
Uk’axale-3’oxale: Uk’axale-3’oxle: Geri-ileri
Uk’mela-sintiani: M3’k’upi-tanora: Karanlık-aydınlık
Uk’laşi-unçaşi: Uk’laşe-umçane: Küçük, daha küçük-yetişkin, daha büyük, evin büyüğü
Unt’ens-şkirikuns: Ç’ups-noskirinaps: Yakıyor-söndürüyor
Uproşi-ucguşi: Uproşi-ucgişi: Beter-evlâ
Va-ko: Va-ho: Hayır-evet
Xanga-ç’k’veri: Xanga-ç’k’veri: Deli-akıllı
Xolos-şors: Xolos-mendra: Yakın-uzak
Xvama-ç’qvala: Oxvamu-genç’k’u: Dua etmek-lanet etmek
Z’i3a-ngara: Oz’i3u-omgaru: Gülmek-ağlamak
3’anaşe-go3’os: 3’anaşe-go3’os: Seneye-geçen sene
3’qinaro-malas: Tamo-manişa: Yavaş-çabuk
 
© 2008 kolkhoba.org