K'olxobaşi Misioni

Xelak'aoba Ğirsoni Mak'itxalepe!

Dido oraşen doni na izmonent’u do guri çkinişen na golulut’u ağani ar sait’i, nenape çkinişa mxuci meçamu şeni guin3’k’u.

Muşeni aşo ar sait’i gon3’k’u memaç’ires?
K’olxobaşi k’ult’ura do bilasati nenapes, na ç’irs k’onari becitoba na meçaps ar sait’i va ren şeni.

Mu noğiraten aşo ar şaras gebdgidit?
K’olxobaşi mcveşi nenape k’aixeşa na var uçkinanpeşa oguruşa meşvelu şeni; mengaperi sait’epes nenauri xandape na var axvenanpeşa guri gedvapu şeni; çkva namtini nenapeten na oç’andinaps mara nena çkini na var z’irops TRT-şa, Lazuri nenaten oç’andinapa o3’iramu şeni.

Muç’o fentiten mat’erialepe bz’irit?
K’olxobaşi ç’araloba şeni ç’areli na ren iri mutxanepe, guri muşis nenapeşi ç’vini na uğun mitxanepeşen bz’irit do tkvani şeni gebdgit.

Mundes gevoç’k’it do mundes içodasunon?
K’olxobaşi guri na dolomadves oras gevoç’k’it do K’olxoba var ğuraşakis var içodasunon.

So pskidut’it do a3’i so pskidut?
K’olxobaşi dixapes pskidut’it do K’olxoba na skidun k’arta svas pskidut.

Mi k’ala guri miğunan do mi k’ala dulya var miğunan?
K’olxobaşi nenapeşi narği na uğunanpe k’ala voret do K’olxobaşen çkar ambari na var uğunanpe k’ala do am temaşi tucarepe k’ala magzaloba var miğunan.

www.kolkhoba.org


Kolkhluk Misyonu

Merhaba Değerli Ziyaretçiler!

Uzun zamandan beri düşünülen ve yüreğimizden geçen yeni bir site, dillerimize omuz vermek için yayına başladı.

Neden böyle bir site açma ihtiyacı duyduk?
Kolkhluk kültürüne ve özellikle de dillerine, gerektiği kadar önem veren bir site bulunmadığı için.

Ne amaçla böyle bir yola koyulduk?
Kolkhluğun eski dillerini iyice bilmeyenlerin öğrenmelerine yardımcı olmak için; benzer sitelerde dilsel çalışma yapamayanları yüreklendirmek için; başka bazı dillerle yayın yapan fakat dilimizi görmezden gelen TRT’ye, Lazca yayını göstermek için.

Nasıl bir yöntemle materyaller bulduk?
Kolkhluk edebiyatı için yazılı olan her şeyi, yüreklerinde dillerin acısı olan kimselerden bulduk ve sizler için yayınladık.

Ne zaman başladık ve ne zaman bitecek?
Kolkhluk ruhu içimize konulduğu zaman başladık ve Kolkhluk ölmeyinceye kadar bitmeyecek.

Nerede yaşıyorduk ve şimdi nerede yaşıyoruz?
Kolkhluk topraklarında yaşıyorduk fakat şimdi Kolkhluğun yaşadığı her yerde yaşıyoruz.

Kim ile gönüldaşız ve kim ile işimiz olmaz?
Kolkhluk dillerinin derdini çekenlerle birlikte oluruz fakat; Kolkhluktan hiç haberi olmayanlarla ve bu konuların tüccarları ile yoldaşlığımız olamaz.

www.kolkhoba.org

 
© 2006 kolkhoba.org