26.08.2005 tariğoni K'olxobaş Fest'ivalişi disk'orsiXelak’aoba, dalepe do cumalepe,
Xelak’aoba, Ğormotişi mskva k’oçepe,
Xelak’aoba, mcveşi K’olxepeşi motalepe,
Xelak’aoba, xor3i do di3xiri ar na voretpe,
Xelak’aoba, dobadonamşinepe.

Tiepe çkini emtineri ren, k’ap’et’işi K’olxi k’oçepe na voret şeni,
Tolepe çkini gon3’k’imeri ren, mteli K’olxepe akonaşis na viz’iret şeni,
Gurepe çkini patkaleri ren, K’olxepeşi ç’ip’oni na pşignaminonan şeni,
Xeepe çkini menceloni ren, K’olxepeşi di3xiri na miğunan şeni,
K’uçxepe çkini tirtineri ren, K’olxepeşi xoroni na visteraminonan şeni.

Mariaşinaşi amskva ndğas, K’olxobaş fest’ivali şeni ak voret. Turketis na skidunan do ak na var males K’olxepeşen dido selami mogiğit. Entepeşi guri mteli tkvani k’ala gondvaleri ren. Nek’na na goin3’k’uşen doni, artikarti k’ala çkar p’roblemi na var uğunan Okortura do Turketişi xalk’epeşi megabroba do cumaloba şeni ak ok’ovibğit. Sakartvelos Resp’ublik’a k’eleşen organiza3ia xveneri na ren am fest’ivalişa na moptit şeni dido xeleberi voret.

Xeleberi voret, uçazoğaşi p’icis, cğat’a n3aşi tude, moduli let’aşi jin skidala miğunan.
Elam3kveri voret, cinconi istoria, xampa k’ult’ura, mcveşi 3iviliz’a3ia miğunan.
Guroni voret, Mapa Ayeti, Mapa Gubazi do Mapa Kuci miqonunan.
Menceloni voret, xvameri svarape, didi oxvamepe, Ğormotişa ocerupe miğunan.
Meşveneri voret, ç’ak’uç’i steri biç’epe do ç’ink’a steri k’ulanepe çkini irdenan.

Ak’onari mutxanepe miğunan mara artikarti k’ala na dibağas k’onari k’ont’akt’i var miğunan. Sinori goin3’k’uş k’ule vit’oşkvit 3’ana golaxtu mara artikarti dido k’ai oçinu var miğunan. Jur manz’ageri tere voret mara artikartişi mskvanobape oz’iru var miçkinan. Elan3axeri k’oçepe voret mara artikartişi k’ai ndğalepes oxeluşi, p’at’i ndğalepes omgaruşi ambari var miğunan. Ek’onari k’itxeri do gonç’k’ireli voret mara artikartişi noç’arepe ok’itxuşi onç’elu var miğunan.

Emuşeni, aşo mskva ndğalepe dido çkva maqvan, didi ç’andape gebdgat, goxtimuşi organiza3iape p’at, k’ult’uraşi ok’robulepe movunz’inat do dork’ineri na miğunanpe ordoşen dovoçodinat do dovigurat…

Nenape çkimi mevoçodinapt’aşi bzop’on ki;

Qoropeli K’olxi dalepe do cumalepe !
Mskva ndğalepe do taneri ç’umanepe çkini iqvas.
Artikartis mxuci meçamu do xvama oxvenu çkar var gomonç’k’ondan.
Ğormotik megabrepe çkinişa menceli, mt’erepe çkinişa şkurina meças.
Doskidas K’olxepeşi artoba, megabroba do cumaloba…

26.08.2005 tarihli Kolkhoba Festivalindeki konuşma

Merhaba kız ve erkek kardeşler,
Merhaba, Allah’ın güzel insanları,
Merhaba, Kolkh Ataların torunları,
Merhaba, soydaşlar,
Merhaba, yurttaşlar.

Başımız diktir, sağlam Kolkh olduğumuz için,
Gözümüz açıktır, bütün Kolkhları burada gördüğümüz için,
Yüreğimiz kıpır kıpırdır, Kolkhların tulumunu duyacağımız için,
Kolumuz güçlüdür, Kolkh canı taşıdığımız için,
Ayağımız tempodadır, Kolkh horonu oynayacağımız için.

Ağustos’un bu güzel gününde, Kolkhoba Festivali için buradayız. Türkiye’de yaşayan ve buraya gelemeyen Kolkhlardan sizlere çok selam getirdik. Onların yürekleri hep sizlerle birliktedir. Kapı açıldıktan beri, birbirleri ile hiç sorun yaşamayan Gürcüstan ve Türkiye halklarının dostluğu ve kardeşliği için toplandık. Gürcüstan Cumhuriyeti tarafından organize edilen bu festivale katıldığımız için çok sevinçliyiz.

Sevinçliyiz, Karadeniz kıyısında, mavi gök altında, verimli topraklar üstünde yaşamımız var.
Şımarığız, köklü tarihimiz, zengin kültürümüz, eski uygarlığımız var.
Cesuruz, Kral Ayet, Kral Gubaz ve Kral Kuci’miz var.
Güçlüyüz, kutsal kitaplarımız, büyük tapınaklarımız, Allah’a imanımız var.
Umutluyuz, fırtına gibi erkek ve cin gibi kız çocuklarımız geliyor.

Bunca özelliklerimiz var fakat birbirimizle yeteri kadar bağlantımız yok. Sınır kapısı açıldıktan sonra on yedi yıl geçti fakat birbirimizi iyi tanımıyoruz. İki komşu ülkeyiz fakat birbirimizin güzelliklerini bilmiyoruz. Çok yakın insanlarız fakat birbirimizin iyi günlerinde birlikte sevinemiyor, kötü günlerinde birlikte üzülemiyoruz. O kadar okumuş ve aydınız fakat birbirimizin eserlerine gereken ilgiyi göstermiyoruz.

Onun için, böyle güzel günlerimiz daha çok olsun, büyük şenlikler yapalım, geziler düzenleyelim, kültür merkezlerini arttıralım ve noksanlıklarımızı hemen tamamlayalım da öğrenelim…

Sözlerimi tamamlarken diyorum ki;

Sevgili Kolkh kız ve erkek kardeşler!
Güzel günler ve aydınlık yarınlar bizlerin olsun.
Birbirimize destek olmayı ve dua etmeyi hiç unutmayalım.
Allah, dostlarımıza güç versin, düşmanlarımıza korku salsın.
Yaşasın Kolkhların birliği, dostluğu ve kardeşliği…