K'URANİŞİ MK'ULE SUREPE : KURAN'IN KISA SÛRELERİSure-i Fatiha
1- Qoropa do meç’va muşi uçodine Ellaşi coxote.
2- Om3kupeşi irxolo alemepeşi rabbi Ella şeni ren.
3- Qoropa do meç’va uçodine uğun.
4- Xesap’iş dğaşi mance ren.
5- Arxvala si megixvamupt, arxvala skani şvela vimendupt.
6- Mtinobaşi şaras memoqonit.
7- Meğazap’erepeşi do goşabğerepeşi şaras vardo nimetepete memxvacerepeşi şaras memoqonit.

Fatiha sûresi
1- Sevgi ve merhameti sonsuz Allah’ın adıyla.
2- Bütün övgüler, varlığın yegâne rabbi Allah içindir.
3- Sevgi ve merhameti sonsuzdur.
4- Hesap gününün sahibidir.
5- Yalnız sana ibadet eder; yalnız senden yardım dileriz.
6- Bizi doğruluk ve dürüstlük yolunda yürüt.
7- Sapmışların ve öfkeni çekenlerin değil; nimetlerinle desteklediklerinin yolunda.Sure-i Duha
Qoropa do meç’va muşi uçodine Ellaşi coxote.
1- Tanoraşa ipurçinas,
2- Ok’om3’k’uperi serişa ipurçinas,
3- Rabbi skanik varti megaşku do varti megaşumu.
4- Geç’k’alas megaç’irasunon mara çodinas ixelaginon.
5- K’atiuro, rabbi skanik mekçasunon do moxtanoras xeleberi iqvaginon.
6- Ellak umiteli gz’iru do var dogibargui?
7- Goşaşeri rt’işi şara var mego3’irui?
8- Meç’ireli rt’işi var megimxvacui?
9- Emxalis umitelis varşa mo noç’irapap!
10- Şvelaş mak’vandepe varşa mo uk’uniktinap!
11- Rabbi skaniş nimetepe molaşini do umeç’irdinu oxo3’onapi.

Duha sûresi
Sevgi ve merhameti sonsuz Allah’ın adıyla.
1- Kuşluk vaktine andolsun,
2- Karanlığı çöktüğü vakit geceye andolsun,
3- Rabbin seni ne terk etti, ne de sana darıldı.
4- Başlangıçta sıkıntı çeksen de sonunda gülen sen olacaksın.
5- Şüphesiz, Rabbin sana verecek ve gelecekte mutlu olan sen olacaksın.
6- O seni yetim bulup da barındırmadı mı?
7- Arayışlar içindeyken sana yol göstermedi mi?
8- Zor zamanda sana arka çıkmadı mı?
9- Öyleyse sakın yetimi hor görme!
10- Yardım isteyeni asla geri çevirme!
11- Rabbinin nimetini an ve bıkmadan anlat!Sure-i İnşirah
Qoropa do meç’va muşi uçodine Ellaşi coxote.
1- Guri var giraxat’iti?
2- Oğmale var megit’k’oçiti?
3- Monk’anobak şka megondrik’eret’u.
4- Skani çinoba var bgont’aliti?
5- K’atiuro, k’arta meç’iroba k’ala perpoba ren.
6- Ho, k’arta meç’iroba k’ala perpoba iqven.
7- Meç’ireli xali golaxtaşi mo içiçkaner.
8- Rabbi skanis gonç’eleri axve3’i!

İnşirah sûresi
Sevgi ve merhameti sonsuz Allah’ın adıyla.
1- Göğsünü ferahlatmadık mı?
2- Ve atmadık mı üzerinden yükünü?
3- Ki o belini bükmüştü.
4- Senin şanını yükseltmedik mi?
5- Muhakkak her zorlukla beraber bir kolaylık vardır.
6- Evet, her zorlukla beraber bir kolaylık vardır.
7- O halde zorluk kalktığında gevşeme.
8- Ve Rabbine özlemle yalvar!Sure-i Tin
Qoropa do meç’va muşi uçodine Ellaşi coxote.
1- Luği do zeytinişa ipurçinas!
2- Germa sinaşa ipurçinas!
3- Aya emini noğaşa ipurçinas!
4- Ademi irişen mskva yevoçkindit.
5- Uk’ule eya zelili mevoktit.
6- Arxvala macerepe do k’ai dulyaş maxvenepe şeni k’atiuro umeç’k’vidu oxeloni ambari ren.
7- Aşo renşi namu sebebik dini mogovarapaps?
8- Ella irişen k’ai hakimi va reni?

Tin sûresi
Sevgi ve merhameti sonsuz Allah’ın adıyla.
1- İncire ve zeytine andolsun!
2- Sina dağına andolsun!
3- Bu güvenli şehre andolsun!
4- Biz insanı en güzel biçimde yarattık.
5- Sonra onu aşağıların aşağısına çevirdik.
6- Yalnız inanıp iyi işler yapanlar hariç, muhakkak ki onlar için kesintisiz bir mükâfat vardır.
7- Böyle iken sana dini yalanlatan sebep nedir?
8- Allah hükmedenlerin en iyisi değil midir?Sure-i Alak
Qoropa do meç’va muşi uçodine Ellaşi coxote.
1- Maeçkine rabbi skanişi coxote ik’itxi!
2- Ademi qoropate, onç’elute eçkinu.
3- İk’itxi, rabbi skani dido semihi ren.
4- Cibrate oç’aru oguru.
5- Ademis uçkineri mutxape oguru.
6- Xoloti ademik uşineri yeğindun.
7- Ti muşi xampa z’irops şeni,
8- Mara rabbi tkvanişa uk’uniktaginonan.
9- Em k’oçi z’irii muç’o nodgit’u?
10- Namazi ikipt’uşi art k’ulis?
11- Ya em k’oçi mtini şaras gedgin na?
12- Ya em k’oçik p’at’obaşen omendranuşa icoxops na?
13- M3udi tkvat’u do nunk’u goloktat’u na umosi k’ai iqvet’ui?
14- Ellak k’arta mutxa z’irops, var uçkini?
15- Var, p’at’oba var oçodinu na qva muşişen geak’neri ptiraminonan,
16- Em m3udela do vebaloni qva muşişen.
17- Em oras k’oçepe muşis ucoxas.
18- Çkinti zebanepes vucoxaminonan.
19- Varşa emus ti mo gendrik’up, rabbi skanişa gvaxeli do emuşa geanç’i!

Alak sûresi
Sevgi ve merhameti sonsuz Allah’ın adıyla.
1- Yaratan rabbinin adıyla oku!
2- İnsanı sevgiden, alakadan yarattı.
3- Oku, senin rabbin çok cömerttir.
4- Kalemle yazmayı öğretti.
5- İnsana bilmediğini öğretti.
6- Yine de insan küstahça azgınlık ediyor.
7- Kendisini zengin gördüğü için,
8- Fakat dönüşünüz rabbinizedir.
9- Gördün mü şu men edeni?
10- Namaz kılarken bir kulu?
11- Ya o doğru yolda yürüyorsa?
12- Ya kötülüklerden korunmaya çağırıyorsa?
13- Yalan deyip yüz çevirse daha mı iyiydi?
14- Allah’ın her şeyi gördüğünü bilmiyor mu?
15- Hayır, kötülüklerine son vermezse onu alnından tutup sürükleyeceğiz.
16- O yalancı, günahkar alnından.
17- O zaman çağırsın adamlarını.
18- Biz de zebanileri çağıracağız.
19- Hayır, sakın ona boyun eğme, rabbine secde et ve yaklaş!Sure-i K’adir
Qoropa do meç’va muşi uçodine Ellaşi coxote.
1- K’urani k’adirişi seris gevoçkvit.
2- K’adirişi seri mu ren giçkini?
3- K’adirişi seri vitoşi 3’anaşen xeironi ren.
4- Melaikepe do cebraili k’adirişi seris rabbi mutepeşiş iznite k’arta dulya şeni geulunan.
5- K’adirişi seris tanoraşakis salimoba ren.

Kadir sûresi
Sevgi ve merhameti sonsuz Allah’ın adıyla.
1- Biz Kuran’ı Kadir gecesinde indirdik.
2- Bilir misin nedir Kadir gecesi?
3- Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır.
4- Melekler ve ruh o gece rablerinin izniyle her iş için iner de iner.
5- Tan yeri ağarıncaya kadar esenliktir o gece.Sure-i Beyyine
Qoropa do meç’va muşi uçodine Ellaşi coxote.
1- Mutepeşa gon3’k’eri delilepe var niçinuşakis ketaboni do muşrik’epeşen çkar miti var geit’k’oçinu.
2- Am delilepe, Ellaş k’elen mencğoneri ar elçişi nok’itxe 3’k’onda sahifepe ren.
3- Am sahifepeş doloxe skidalaşen coxineri mtini umdepe ren.
4- Ketabonepek, mutepeşa gon3’k’eri delilepe niçinu nati artimajura k’ala ok’oişires.
5- Mutepeşa dini arxvala Ellaşi oqopinu, Ella şeni oxandu do emuşa k’uloba oğodinu, namazi oxvenu do zekati meçamu geiçinadvineret’u. Skidalaşi mtini dini aya ren.
6- Ketabonepeşen do muşrik’epeşen mamovarepe cennemişa amaxtasunonan do p’ot’e var gamalasunonan. Emtepe irişen p’at’i xalk’i renan.
7- Ocerute k’aoba, mskvanoba do mtinoba şeni ixandepspe irişen k’ai xalk’i renan.
8- Rabbi mutepeşişi k’atis emtepeşi mukafati adni cenneti ren namut tudendo ğalepe golulun do uçodine doloskidunan. Ellak emtepeşen razi iqoperen do emtepekti Ellaşen razi iqoperenan. Rabbi muşişen aşkurinen do atirtinen ademepeşi hak’i ren aya.

Beyyine sûresi
Sevgi ve merhameti sonsuz Allah’ın adıyla.
1- Kitap ehlinden ve müşriklerden hiç kimse kendilerine açık deliller gelmeden dışlanmış değildir.
2- Bu deliller, Allah tarafından gönderilen bir elçinin okuduğu tertemiz sahifelerdir.
3- Bu sahifelerde hayatın içinden seslenen doğru ilkeler vardır.
4- Kitap verilmiş olanlar, kendilerine açık deliller geldiği halde ayrılığa düştüler.
5- Oysa kendilerine, dini yalnız Allah’a özgü kılmaları, Allah için çalışıp O’na kulluk etmeleri, namaz kılmaları ve zekât vermeleri emredilmişti. İşte gerçek hayat dini budur.
6- Kitap ehlinden ve Allah’a ortak koşanlardan kâfirlik edenler cehenneme girecekler ve oradan bir daha çıkamayacaklar. İşte onlar halkın en şerlisidir.
7- İnanıp iyilik, güzellik ve doğruluk için çalışanlar ise halkın en hayırlısıdır.
8- Rableri katında onların mükâfatı, altlarından ırmaklar akan, içinde ebedî kalacakları adn cennetleridir. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah’tan razı olmuşlardır. Rabbine karşı içinde korku ve titremesi olanın hakkı işte budur.Sure-i Zilzal
Qoropa do meç’va muşi uçodine Ellaşi coxote.
1- Dixa p’at’ixeşa oxink’anaşi,
2- Monk’anobape muşi gamaxvaşi,
3- Ademik “emus mu ağoden-ya” tkvaşi,
4- Em dğas dixak k’arta ambari meçasunon.
5- Rabbi skanik emus geçinadu do emuşeni.
6- Em dğas ademepek xveneri mutepeşi oz’iramu şeni ok’obğeri moxtasunonan.
7- Mik zerre k’onari k’aoba qu na eya z’irasunon.
8- Mik zerre k’onari p’at’oba qu na eya z’irasunon.

Zilzal sûresi
Sevgi ve merhameti sonsuz Allah’ın adıyla.
1- Yer o müthiş sarsıntı ile sarsıldığı zaman,
2- Ağırlıklarını çıkarıp attığı zaman,
3- İnsan “ona ne oluyor?” dediği zaman,
4- İşte o gün yer, her şeyi haber verecek.
5- Çünkü Rabbin ona vahyetmiştir.
6- O gün insanlar yaptıklarının kendilerine gösterilmesi için gruplar halinde gelecekler.
7- Her kim zerre miktarı iyilik yapmışsa onu görecek.
8- Her kim zerre miktarı kötülük yapmışsa onu görecek.Sure-i Adiyat
Qoropa do meç’va muşi uçodine Ellaşi coxote.
1- İpurçinas şvaneri unk’apups 3xenepeşa,
2- Bu3xape muşite let’aşen daçxuri eşimerspeşa,
3- Ç’umandele edgitunpeşa,
4- Onk’ap’inute omk’omupspeşa,
5- Ok’obğalaşa goşunt’k’va3unpeşa!
6- Ademik rabbi muşişi k’aoba var z’irops.
7- Xasieti muşiti k’aixeşa kuçkin.
8- Ademik mali dido qorops.
9- Var uçkinsi, sapulepeş doloxenepe gamit’k’oçaşi,
10- Ubapeş doloxenepe guin3’k’aşi,
11- Em dğas rabbi mutepeşik k’arta xali mutepeşişen ambari meçasunon.

Adiyat sûresi
Sevgi ve merhameti sonsuz Allah’ın adıyla.
1- Andolsun soluk soluğa koşan atlara,
2- Tırnaklarıyla yerden ateş çıkaranlara,
3- Sabahleyin akın edenlere,
4- Koşarak tozu dumana katanlara,
5- Topluluğun ortasına dalanlara!
6- İnsan Rabbine karşı çok nankördür.
7- Kendisi de buna şahittir.
8- Ele geçirme hırsı gözünü bürümüştür.
9- Bilmez mi, kabirlerde olanlar dışarı atıldığı zaman,
10- Göğüslerde bulunanlar açıldığı zaman,
11- İşte o gün, her hallerinden haberdar olduğunu Rableri onlara gösterecektir.Sure-i Qaria
Qoropa do meç’va muşi uçodine Ellaşi coxote.
1- Oşkurnoni xonari!
2- Mu ren oşkurnoni xonari?
3- Giçkini muç’o eçkindasunon oşkurnoni xonari?
4- Em dğas ademepe 3’ip’ilepe steri goşibğasunonan.
5- Germape 3’ip’oleri peroni mont’k’orepe steri iqvasunon.
6- Em oras k’aobape dido uğun k’oçis,
7- Xeleberi skidala aqvasunon.
8- K’aobape ç’it’a uğun k’oçis,
9- Palurepe gvak’irasunon.
10- Giçkini mu ren eya?
11- Ç’qvineri daçxuri ren!

Karia sûresi
Sevgi ve merhameti sonsuz Allah’ın adıyla.
1- Korkunç gürültü!
2- Nedir o korkunç gürültü?
3- Bilir misin, nasıl olacak o korkunç gürültü?
4- O gün insanlar çil yavrusu gibi dağılacak.
5- Dağlar atılmış renkli yün gibi olacak.
6- İşte o zaman iyilikleri çok olan kimse,
7- Mutlu bir hayat sürecek.
8- İyilikleri az gelenin ise,
9- Alev, anasını ağlatacak.
10- Bilir misin nedir o?
11- Kızgın bir ateştir!Sure-i Tekasur
Qoropa do meç’va muşi uçodine Ellaşi coxote.
1- Xampobaşi ok’oç’işute ibodert.
2- Aya ok’oç’işinu sapulepe tkvanişa amaxtatşakis naqonasunon.
3- Mara var, mk’ule oras gaçkinasunonan.
4- Dido mendra var, xolos gaçkinasunonan.
5- Var, mtini dulya k’aixeşa giçkit’esk’o,
6- Cennemişa muç’o ingrimonet’it koz’irop’t’it.
7- Uk’ule tolepe tkvanite aşikari z’iraginonan.
8- Uk’ule em dğas k’arta nimetişen işik’itxaginonan.

Tekasür sûresi
Sevgi ve merhameti sonsuz Allah’ın adıyla.
1- Bir zenginlik yarışıdır oyalanıp duruyorsunuz.
2- Mezarlarınıza girinceye kadar sürecek bir yarış.
3- Fakat hayır, yakında bileceksiniz.
4- Fazla uzak değil, çok yakında bileceksiniz.
5- Hayır, gerçeği kesin bilgiyle bilseydiniz,
6- Cehenneme yuvarlanmakta olduğunuzu görürdünüz.
7- Sonra onu kendi gözlerinizle apaçık göreceksiniz.
8- Sonra o gün her nimetten sorgulanacaksınız.Sure-i Asr
Qoropa do meç’va muşi uçodine Ellaşi coxote.
1- Oraşa ipurçinas,
2- K’oçinoba k’atiuro mezianeri ren.
3- Zianobaşen arxvala macerepe, k’aoba, mskvanoba do mtinobaşi maxandepe, adaleti şeni ok’omxvacerepe do meç’irobaşa ok’odgineri ç’vinepeşi maortepe muçitasunon.

Asr sûresi
Sevgi ve merhameti sonsuz Allah’ın adıyla.
1- Asra andolsun ki,
2- İnsanoğlu kesinlikle ziyan içindedir.
3- Bu ziyandan, sadece iman edenler, iyilik, güzellik ve doğruluk için çalışanlar, hak ve adalet için el birlik olanlar ve el birlik güçlüklere göğüs gerip acıları paylaşanlar kurtulmuştur.Sure-i Humeze
Qoropa do meç’va muşi uçodine Ellaşi coxote.
1- Ğiybeti ikips do k’oçepes noz’i3aps k’artayis bedi gaç’vas!
2- Mali ok’obğaps do k’oro3xups k’artayis bedi gaç’vas!
3- Mali muşik p’ot’e oskedinasunonya a3’onen.
4- Var, emtepe xut’ameşa dolit’k’oçasunon.
5- Xut’ame mu ren giçkini?
6- Ellaşi ok’ogzeri daçxuri ren.
7- Palurepe muşik ubape doluç’vasunon.
8- Cennemi emtepeşi jin geink’ilasunon.
9- Cennemişi mağala nek’nape emtepeşi jin nizdinasunon.

Hümeze sûresi
Sevgi ve merhameti sonsuz Allah’ın adıyla.
1- Dedikodu yaparak insanlarla alay eden herkesin vay haline!
2- Boyuna mal yığarak sayıp duranın vay haline!
3- Malının kendisini ebedî yaşatacağını sanıyor.
4- Hayır, o hutameye atılacaktır.
5- Hutame nedir bilir misin?
6- Allah’ın tutuşturulmuş ateşidir.
7- Alevleri yürekleri dağlayacak.
8- Cehennem onların üzerine kilitlenecek.
9- Cehennemin yüksek kapıları üzerlerine kapatılacak.Sure-i Fil
Qoropa do meç’va muşi uçodine Ellaşi coxote.
1- Rabbi skanik filepeşi mancepes mu oğodu var z’irii?
2- Emtepeşi desisepe var oxoskidinui?
3- Jin mutepeşis ilxepete k’vinçepe oçkvu.
4- Emtepeşa ç’k’vineri do k’ap’et’i kvape geut’alep’t’es.
5- Emtepe germaş kotumepeşi motalepe steri kogoşobğu.

Fil sûresi
Sevgi ve merhameti sonsuz Allah’ın adıyla.
1- Rabbinin fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi?
2- Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?
3- Üzerlerine sürülerle kuşlar gönderdi.
4- Onlara kızgın sert taşlar atıyorlardı.
5- Onları çil yavrusu gibi darmadağın etti.Sure-i K’ureyş
Qoropa do meç’va muşi uçodine Ellaşi coxote.
1- K’ureyşiş k’abileşa fursat’i niçinu şeni,
2- Qinoras do monç’inoras magzalobaş fursat’i niçinu şeni,
3- Aya sebebite kabeşi rabbi şeni ixandan do emus axvaman.
4- Emtepe mşkironeri rt’esşi oz’ğeret’u do şkurineri rt’esşi moşletineret’u.

Kureyş sûresi
Sevgi ve merhameti sonsuz Allah’ın adıyla.
1- Kureyş’e imkân sağlandığı için,
2- Kışın ve yazın yolculuk etme imkânı sağlandığı için,
3- İşte bu nedenle bu evin Rabbi için çalışıp, O’na ibadet etsinler.
4- Onları açlıktan doyurmuş ve korkudan emin kılmıştı.Sure-i Maun
Qoropa do meç’va muşi uçodine Ellaşi coxote.
1- Dinişi mamovares o3’k’edi hele.
2- Umitelepe beciti var şinaps.
3- Umutelepeşi xali çkar var oxo3’onaps.
4- Eşo namaziş maxvenepes bedi gvaç’van!
5- Emtepe namazi mutepeşişen ugagne renan.
6- Emtepek t’ani o3’iru şeni xvamupan.
7- İrişen ç’it’a zekatiti var meçapan.

Maun sûresi
Sevgi ve merhameti sonsuz Allah’ın adıyla.
1- Bak şu dini yalanlayana.
2- İşte bak, öksüzü hor görüyor.
3- Yoksulun hâlinden hiç anlamıyor.
4- O namaz kılanların vay hâline!
5- Onlar namazlarından gaflet ediyorlar.
6- Onlar gösteriş için ibadet yapıyorlar.
7- En küçük yardımı bile geri çeviriyorlar.Sure-i Kevser
Qoropa do meç’va muşi uçodine Ellaşi coxote.
1- Skanda opşa nimetepe mekçit.
2- Rabbi skanis gonç’elero go3’odgiti do meç’irobapeşa nodgiti.
3- K’atiuro, skanda meğarazepeş cinci nik’arbasunon.

Kevser sûresi
Sevgi ve merhameti sonsuz Allah’ın adıyla.
1- Biz sana bol nimetler verdik.
2- Rabbine özlemle yönel ve zorluklara göğüs ger.
3- Sana kin besleyendir asıl kökü kuruyacak olan; hiç kuşkusuz.Sure-i Kafirun
Qoropa do meç’va muşi uçodine Ellaşi coxote.
1- Dotkvi: “Ey kafirepe!
2- Ma tkvani steri ibadeti var vikip.
3- Tkvanti çkimi steri ibadeti var ikipt.
4- Ma tkvani steri ibadetiş maxvene p’ot’e va vore.
5- Tkvanti çkimi steri ibadetiş maxvene va ret.
6- Tkvani dini tkvan giğut’an, çkimi dini ma miğut’as.”

Kâfirun sûresi
Sevgi ve merhameti sonsuz Allah’ın adıyla.
1- De ki: “Ey kâfirler!
2- Ben sizin taptıklarınıza asla tapmam!
3- Siz de benim taptığıma tapmazsınız.
4- Sizin taptıklarınıza asla tapacak değilim.
5- Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz.
6- Sizin dininiz size, benim dinim banadır.”Sure-i Nasr
Qoropa do meç’va muşi uçodine Ellaşi coxote.
1- Ellaşi şvela do fethi moxtaşi,
2- Ellaşi dinişa ademepeş ok’oxtimeri amaxtimu z’iraşi,
3- Rabbi skani om3kvi do goişini, Ellas oxarsuvu ak’vandi! Ellak tevbepe nik’abulups do emuşeni.

Nasr sûresi
Sevgi ve merhameti sonsuz Allah’ın adıyla.
1- Allah’ın yardımı ve fethi geldiği zaman,
2- İnsanların Allah’ın dinine kitleler hâlinde girdiklerini gördüğün zaman,
3- Rabbini överek tesbih et, O’ndan mağfiret dile! Çünkü O tövbeyi kabul edendir.Sure-i Tebbet
Qoropa do meç’va muşi uçodine Ellaşi coxote.
1- Nik’arbas Ebu Lehebişi xe3ala, eç’k’odas!
2- Xampobak do xe3alak var moşletinasunon.
3- Gomç’itaneri daçxuris dolit’k’oçinasunon.
4- Çaçaroni oxorca muşiti elik’atinasunon.
5- Qali muşis fit’iloni tok’i dolik’idinasunon.

Tebbet sûresi
Sevgi ve merhameti sonsuz Allah’ın adıyla.
1- Kahrolsun Ebu Leheb iktidarı, kahrolsun!
2- Zenginlik ve iktidar onu kurtaramayacak.
3- O kıpkızıl bir ateşe atılacak.
4- Çenesi düşük karısı da yanında olacak.
5- Boynunda hurma lifinden bir ip olacak.Sure-i İxlas
Qoropa do meç’va muşi uçodine Ellaşi coxote.
1- Dotkvi: “Ella arteri ren.
2- K’arta enoçkindes Ella uk’ors mara Ellas çkar mutu va uk’ors.
3- Varti dorinu do varti dirinu.
4- Çkar mutu Ellaşa musavi va iqopen.”

İhlâs sûresi
Sevgi ve merhameti sonsuz Allah’ın adıyla.
1- De ki: “Allah birdir!
2- Herşey O’na muhtaçtır, O hiçbir şeye muhtaç değildir!
3- Doğurmaz ve doğurulmaz!
4- Hiçbir şey O'na denk olamaz!”Sure-i Felak
Qoropa do meç’va muşi uçodine Ellaşi coxote.
1- Dotkvi: “Vimendup m3’k’upiş k’ule ç’umaniş magontane rabbi çkimişen,
2- Eçkindineri mutxanepeşi p’at’obaşen,
3- Dom3’k’upaşi serişi p’at’obaşen,
4- Tok’is nubarups do nonç’k’valaps maefsune oxorcalepeşi p’at’obaşen,
5- Do ixaset’aşi maxaset’epeşi p’at’obaşen.”

Felak sûresi
Sevgi ve merhameti sonsuz Allah’ın adıyla.
1- De ki: “Sığınırım karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran rabbe;
2- Yarattığı şeylerin şerrinden,
3- Karanlık çöktüğü zaman gecenin şerrinden,
4- Düğümlere üfleyip tüküren büyücü kadınların şerrinden,
5- Ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden.”Sure-i Nas
Qoropa do meç’va muşi uçodine Ellaşi coxote.
1- Dotkvi: “Medi miğun ademepeşi rabbişa!
2- Ademepeşi mapaşa,
3- Ademepeşi ğormotişa,
4- Em mpuleri mavesveseşi p’at’obaşen oçvalu şeni,
5- Emuk ademepeşi ubaşa p’at’i simadape upurçinaps.
6- Cinepeşi do ademepeşi k’arta mavesveseşi p’at’obapeşen Ellaşi oçvalu mç’irs.”

Nas sûresi
Sevgi ve merhameti sonsuz Allah’ın adıyla.
1- De ki: “Sığınırım insanların rabbine!
2- İnsanların melikine,
3- İnsanların tanrısına,
4- O sinsi vesvesecinin şerrinden.
5- O ki insanların göğüslerine kötü düşünceler fısıldar.
6- Gerek cinlerden gerek insanlardan olan bütün vesvesecilerinden şerrinden Allah’a sığınırım.

 
© 2012 kolkhoba.org