LAZLARIN TARİH EDEBİYAT KÜLTÜR VE SANAT DERGİLERİ

Sayı: 1, Kasım 1993
Çıkarken: s.2 (Ahmet Hulusi Kırım); Kendinde/Kendin Olma Bilinci Üzerine Düşünceler, Sarigina Beşli: s.3-4; Dil, Kültür, Kimlik Sorununa Kısa Bir Giriş, Ç’ut’a Noxlams: s.5-6; Laz Vakfı Girişim Komitesinden Yüksel Yılmaz ile Görüşme: s.7-9; Laz Tekamül-ü Milli Cemiyeti, Tarık Zafer Tunaya: s.10-11; Kazakistan'a Sürülen Lazlar, Ocak 1989, Radio Liberty, çeviren: Hayri Hayrioğlu: s.12-14; Yüzyıl Önce Samegrelo, Yak’op Gogebaşvili, çeviren: Hayri Hayrioğlu: s.15-17; Yüzyıl Önce Ç’aneti, Zakaria Laşkaraşvili, çeviren: Hayri Hayrioğlu: s.18-19; Lazlar, Yılmaz Erdoğan: s.20-22; Altın Post Efsanesi, Ali İslamoğlu (Ali İhsan Aksamaz): s.23- 28; Kültürel Değerler, Haşim Karpuz: s.29-30; Laz Alfabesi, Hazırlayan: Sarigina Beşli: s.31-33: Lazca ve Megrelce Arasındaki İlişki, Faik Ateş (Ali İhsan Aksamaz): s.34-41; Txa Do Mgeri, çevirim yazı: Ali İhsan Aksamaz, s.43; Mç’araloba: Nani, Uça Biç’i, Ç’ut’a Nusa, Biç’iş Obiru, Lazuri Oxaçkuşi Birapa, Ç’ut’a Karmat’e, Bunduri Qvai K’ak’ali, Çilik Gyabgart’u Komocis, Çevirimyazı: Ali İhsan Aksamaz: s.43-44; Bir Laz Masalı, Of, Ruşen Çakır/ Sarigina Beşli: s.45; Lazlar ve Laz Dili ile İlgili Kaynaklar, Sonat Gök (Ali İhsan Aksamaz): s.46-48.

Sayı: 2, Ocak 1994
Ogni'den: s.1 (Ahmet Hulusi Kırım); Yorum, “Agik Ruhu” ve Yaratılan Görüntü: s.2-3 (Ahmet Hulusi Kırım); Herkes İçin Zor Bir Yıl, Zorunlu Evlilikler Yürümüyor, Ahmet Hacaloğlu (Ahmet Hulusi Kırım): s.4-5; Kolkhida'nın Yeniden Doğuşu, Yahbab Yakalozi: s.6-8; Mürekkebi Kurumadan: Yorumsuz: s.9; Nüfus Sayımları Yalan Söyler (Mi?): s.10; Yankılar, Prof. Dr. Yılmaz Altuğ, Abhazya Cumhuriyeti: s.11; Kâmüs-ul Alam, Lazlar ve Lazistan, Şemseddin Sami: s.12; “Laz” Sözcüğünün Kökeni, Ali İslamoğlu (Ali İhsan Aksamaz): s.13-16; Nuh Tufanı ve Nuh'un Evlâtları, Faik Ateş (Ali İhsan Aksamaz): s.17-18; Bir Alman Gözüyle Lazlar, Wolfgang Feurstein: s.19-22; Bir Başka Açıdan Lazlar, Fahrettin Çiloğlu: s.23-24; Kendini Var Etmenin Yolu Var Olmanın Koşullarını Yaratmaktan Geçer, Ç’ut’a Noxlams: s.25-26; Çalışan Kadının Yaşam Koşulları, Yıldız Süleymanoğaoğlu: s.27-29; Kadınlar İçin (Oxorzalepeşeni), 3a Dutxe: s.30-31; Bir Kitap, Ortaçağda Abhazlar, Lazlar, Hazırlayan: Ali İhsan Aksamaz: s.32, Latin Alfabesinin Zorunluluğu Üzerine, Bedia Leba: s.33; Nananena Mo Giç’ondrinam! Ena Guguli: s.34-35; Mç’araloba, Hazırlayan: Esat Sarı/?: s.36-37; Korbalaşi Sva, Hazırlayan: Sarigina Beşli: s.38; Ndğalepe, Hazırlayan: Yılmaz Erdoğan: s.39; Yeni Yıl, M3’k’iriş Ok’varu, Mjora Ntoli: s.40; Yüzyıl Sonra Yakalanan Sıcaklık, Toti Mboli, s.41; A 3’uluti Bz’i3at: s.42; Anadolu'nun En Eski Halklarından Biri: Lazlar: s.43-44; Ogni'nin Yankıları, Toktamış Ateş, Yalçın Pekşen: s.45-46; Okurdan: s.47-48.

Sayı: 3, Mart-Nisan 1994
Ogni'den: s.1 (Ahmet Hulusi Kırım); Mahalli Seçimler Sonun Başlangıcı: s.2-3 (Ahmet Hulusi Kırım); Yeni Bir Dünyanın Eşiğinde Batı Narsist Neron'u Oynuyor, Ahmet Hacaloğlu (Ahmet Hulusi Kırım); s.4-6; Kafkasya'da Oyun ve İhanetler, Dr. Ali Genç (Ahmet Hulusi Kırım): s.7-8; Topal Osman: Bir Kahraman (Mı?), Besa Gunz’egza (Ahmet Hulusi Kırım): s.9-11; Bizans-Pers Savaşları, Prokopius, çeviren: Yılmaz Cebi: s.12-15; Çeçenler Paul Henze, çeviren: Gökhan Menteş: s.16-17 (N3aşi Skiri); Be Oxorzalepe Be Dalepe, 3a Dutxe: s.18; 8 Mart’ı Kutlarken: s.19; Anadilin Önemi, Bedia Leba: s.20; Terminolojik Karışıklıklar, Ali İslamoğlu (Ali İhsan Aksamaz): s.21-23; Yeni Argonotlar Kolkhis'te, Paolo Rossi, çeviren: Ali İhsan Aksamaz: s.24-25; Kafkaslar ve Mozayik: s.26 Georgia, Kolkhis (Lazika) ve İberya Sikkeleri, Hazırlayan: Piki Tutaste (Ali İhsan Aksamaz): s.27-28; Atina (Pazar) ilçesi, Haz.: Fatih Yıldız (İhsan Topaloğlu): s.29-30; Tiflis Devlet Üniversitesi Bilim Adamları ve Üniversite Görevlilerinden Bay Edward Şevardnadze'ye Çağrı: s.31-32; Karadenizlilere Küçük Bir Hatırlatma yada Güner Ümit(ler)'e Kısa Bir Cevap, Besim Karadenizli; Yaşar Babalık: Karikatür: s.33; Anadolu'da Kafkas Metinleri, D. M. Lang, çeviren: Ali İhsan Aksamaz: s.34; Lazca Metinler, Prof. Niko Marr, Hazırlayan: Faik Ateş (Ali İhsan Aksamaz): s.35-39; Mç’araloba: Fexri Mtanebiva: s.40; Padişaişi bere, Hazırlayan: Sarigina Beşli: s.41-42 (Moxti, A Zeri Lazi) s.43; Korbalaşi Sva, Hazırlayan: Sarigina Beşli: s.44; A 3’uluti Biz’i3at, Hazırlayan: Sarigina Beşli: s.45; Bölgesel Radyolar ve Düşündürdükleri, Sarigina Beşli: s.46; Ognigate: s.47; Okurdan Mektuplar: s.48.

Sayı: 4, Mayıs-Haziran 1994
Ogni'den: s.1 (Ahmet Hulusi Kırım); Nasıl Bir Anayasal Vatandaşlık?, Besa Gunz’egza (Ahmet Hulusi Kırım): s.2; Dünya Ekonomisi ve Türkiye'nin Payına Düşen: İflas, Ahmet Hacaloğlu (Ahmet Hulusi Kırım): s.3-5; İzmir Suikastı-Dikensiz Gül Bahçesi, Dr. Ali Genç (Ahmet Hulusi Kırım): s.6-7; Fareli Köyün Tulumcusu (Karikatür), Yaşar Babalık: s.8; Anadilin Çocuk Üzerindeki Etkisi, N3a Dutxe: s.9, (Şurimşine Azlağa: Münir (Yılmaz Avcı): s.10; Laz Edebiyatı (Mç’araloba) Üzerine, Kamil Aksoylu: s.11-14; Ç’ani ve Laz Bağlantısı, Ali İslamoğlu (Ali İhsan Aksamaz): s.15-17; Lazların Etnik Kökeni, Avukat Şehzat Ayartepe: s.18; Çerkesler, Hayri Ersoy-Aysun Kamacı: s.19; Zan Dili, A. Kiziria, çeviren: Candan Badem: s.24; Lazuri Tkvani Şeni, Ledia Leba: s.25-29; Contes Lazes’dan Bir Metin, Hazırlayan: Sarigina Beşli: s.30 (Nenaşi Oropa): s.31; Lazca Metinler, Prof. Niko Marr, Hazırlayan: Faik Ateş (Ali İhsan Aksamaz): s.32-35; Osman Nuri, Muxamedi (Muhammet Tunçsan): s.36; Gürcü Bilmeceleri: s.37; Beyaz Tilkinin Gerçek Amacı, Bazı Gürcü Aydınlarına Kolay Sorular, Lot’i K’olxurişi; Maniler/Birapa: s.42; Lazuri Grameri, Cemil Bucaklişi: s.43; Albaya Mektup Yok: s.44; Lazuri Nena, Mskva Mç’araloba, Murun3xi, Mustafa Çakırusta: s.46; Okurdan.

Sayı: 5, Temmuz-Ağustos 1994
Sarigina Beşli: s.1; Lazepe So İdasen?: Mustafa Çeçen: s.2; Göç Olgusu Üzerine: Ç’ut’a Noxlams: s.5-6; Çay Tarımı ve Sosyo-Ekonomik Etkileri: Ahmet Hacaloğlu Kırım: s.7-9; Gürcü Halkının Yiğit Evlâdı: Özkan Melaşvili, Faik Ateş (Ali İhsan Aksamaz): s.10; Dağıstan ve Türkiye'deki Dağıstanlılar: Semih Seyyid Dağıstanlı: s.11; Adige-Dağıstan-Avar Deyim ve Atasözleri, çevirenler: Kemalettin Barlas: s.12; Halkbilimci Wolfgang Feurstein'la Söyleşi, s.13-16; Gürcü/Kartveli/Georgian Terimleri ve Lazlarla İlişkisi: Ali İslamoğlu (Ali İhsan Aksamaz): s.17-19; Qazaqişi Gazeti, Joakim Enwall, çeviren: Ali İhsan Aksamaz: s.20-22; Egrisi/Lazika Krallığının Tarihi, Nodar Lomouri, çeviren: Ali İhsan Aksamaz: s.23-24, Osman Nuri, Muxamedi (Muhammet Tunçsan): s.27-28; Fakfuk’işi Foni, Münir (Yılmaz Avcı): s.29; (Karikatür), Yaşar Babalık: s.30; Lazca Metinler, Prof. Niko Marr, Hazırlayan: Faik Ateş (Ali İhsan Aksamaz): s.31-34 (Domilumcu); Mç’araloba, Sicalepeşi Destani, Nuri Duduşi, aktaran: s.35 (Andğani P’anda Var Bz’irat, Bahadır Keleş); Oroperepeşi Destani, Mecit Çakırusta: s.36; Berobaşkimi Ndğalepe, Fatih Yıldız (İhsan Topaloğlu), Lazuri Tkvani Şeni, Bedia Leba: s.38-41; Lazuri Grameri 2, Cemil Bucaklişi: s.42-44; Ogni Beraat Etti. s.45-46; Okurdan: s.47-48 (Memleketim, Havva Topaloğlu).

Sayı: 6, Eylül-Ekim 1994
Ogni'den: s.1 (Ahmet Hulusi Kırım); Demokratikleşme ve Beklenenler: s.2 (Ahmet Hulusi Kırım); İslam Radikalizmi, Refah Partisi ve ABD'nin Yeni Politikaları, Ahmet Hacaloğlu Kırım (Ahmet Hulusi Kırım): s.3; Birinci Meclis'te Muhalefet, Ziya Hurşit ve Ali Şükrü, Ahmet Hacaloğlu Kırım (Ahmet Hulusi Kırım): s.4-5 (1. Meclis ve Lazistan Milletvekilleri, Toktamış Ateş): s.6-7; Güney Kafkasya'da Karmaşa, Richard Clogg: s.8-10; Kafkasya-Laz Dayanışma Komitesi Basın Sözcüsü Avukat Ahmet H. Kırım'la Söyleşi: s.11-13; Yeltsin: Kafkas Halkları Kahramanca Mücadele Etmişlerdir: s.14; Svanlar, Osetler, Tatlar, Bedri Habiçoğilu: s.15; Lak Masalları, Halil Halilov, Sergo Haydakov, çeviren: Musa Ramazan: s.16; Ben Bir Megrelim, Nugzar Dzhodzhua, çeviren: Ali İhsan Aksamaz: s.17-18 (Kafkasya Çeçen Dayanışma Komitesi Basın Açıklaması) s.19; Abhazya Örnek Olabilir: Hasan Topaloğlu s.20-22; Bir Kitap: Rus Gözüyle Kafkasya ve Kafkasyalılar, Hazırlayan: Sonat Gök (Ali İhsan Aksamaz): s.23; Lazuri Ç’anda (Laz Düğünü, Bedia Leba): s.24-29; Başköy, Ortacalar Köyü, Konaklı Köyü, Arhavi/ Artvin: 27 Eylül 1986 (I), Kenan İskender s.30-31 (Oxoriçkini, Münir) s.32; Eski/Yeni İsimleriyle Yöre Yöre Doğu Karadeniz, Faik Ateş (Ali İhsan Aksamaz): s.33-36; Lazuri Tkvani Şeni, Bedia Leba: s.37-39; Sayılar, Aylar, Mevsimler, Günler, Mecit Çakırusta: s.40; Lazuri Grameri, Levent Sezgin Genç: s.41-42; Laz Atasözleri, Guram K’art’ozia, Hazırlayan: Faik Ateş (Ali İhsan Aksamaz): s.43; Laz Bilmeceleri, Guram K’art’ozia, Hazırlayan: Faik Ateş (Ali İhsan Aksamaz): s.44; Laz Böreği ve Ekmağaş, Levent Sezgin Genç: s.45; Karika-Lazuri (Karikatür), Yaşar Babalık: s.46: Okurdan Mektuplar: s.47-48 (Badi, Mesut Aşkın, çeviren: Ç’ut’a Noxlamsu).

Sayı: 1, İlkbahar 1997
An Abstract For Everyone Interested in Caucasia: s.6; Kafkasya Yazıları’ndan: s.7-14; Barış Herkes İçin… Her Zaman… Her Yerde…, Bertolt Brecht: s.15-18; Kafkasya, Klas Göran Karlsson, Çeviri: Ö. Yılmaz: s.19-20; Nüfus Sayımlarında Laz, Gürcü, Çerkes ve Abaza, Fuat Dündar: s.21-23; Kafkasya Üzerine, Fanina W. Halle, Çeviri: Ali Çurey: s.25-30; Abazalar (Abhazlar) Üzerine Tarihçe, Hayri Ersoy: s.31-41; Tarihte Osmanlı Abhazları, Ömer Büyüka: s.42-53; Kafdağı’nın Ardı, Yaşar Bağ: s.54-62; Dilimiz İyi Dosta Muhtaçtır, Kağırmes Boris, Çeviri: Dışek E.: s.63-64; Çeçenlerin Tarihi ve Dili Üzerine, Tarık Cemal Kutlu: s.65-73; Gürcü Edebiyatına Genel Bir Bakış, Fahrettin Çiloğlu: s.74-80; Çağdaş Gürcü Düzyazısı I, Manana Kvaçantiradze, Çeviri: Hasan Çelik-Fahrettin Çiloğlu: s.81-86; Çağdaş Gürcü Düzyazısı II, Tamaz Vasadze, Çeviri: Hasan Çelik-Fahrettin Çiloğlu: s.87-92; Kafkasya Kültür Kökenli Bir Topluluk: Lazlar, Ali İhsan Aksamaz: s.93-108; Lazlarda Çocuk Oyunları, M. Recai Özgün: s.109-113; Çerkesya’daki İkametin Notları, James Stanislaus Bell, Çeviri: Aydın O. Erkan: s.114-131; Beraberce Yaşamak, Semih Seyyid Dağıstanlı: s.132-134; Same (Lapon) Halkı, Klemens Ludwig, Çeviri: Özalp Göneralp: s.135-138; Kafkasya Hakkında Seçilmiş Kaynakça, Cemile M. Hamıte: s.139-148; Kafkasya İle İlgili Kitap, Dergi, Kaset: s.149-157.

Sayı: 2, Yaz 1997
About Kafkasya Yazıları: s.7-8; Kafkasya Yazıları’ndan: s.9-10; Hayatımıza Giren Yeni Kavramlar “Kimlik”, “Azınlık”, “Öteki…”: s.11-18; Düzenli Dünya (Şiir), Melih Cevdet Anday: s.19; Kuzey Kafkasya’daki Karmaşık Durum: Yeni Etnik Felaketlerden Kaçınmanın Yolları, Abrec Almir, Çeviri: Cansel Dağaşan: s.20-23; Azınlık mı Dediniz (Şiir), Nilay Yoğun: s.24; Öğretmen Çocukların Dilini Konuşuyor mu, Mark Stuijt, Çeviri: Özalp Göneralp: s.25-26; Türkiye’deki Kuzey Kafkasyalılar, Yahya Duman: s.27-35; Kafkasya Hakkındaki Yasaklı Yayınlar (1920-1944), Fuat Dündar: s.36-37; Kendi Kaleminden Prof. Şora İbrahim, Çeviri: Mefeşuko Şengül: s.38-39; Nalçik Kenti’nin Dünü, Bugünü, Yarını, Adıge Psalhe Gazetesi, Çeviri: Dışek Elmas: s.40-43; Çerkeslerin Dramı: İşgal, Soykırım, Sürgün ve Göç, Yaşar Bağ: s.44-56; Çığlıklarım (Şiir), Yaşar Bağ: s.57; Çeçen Dili ve Edebiyatı, Tarık Cemal Kutlu: s.58-62; Çeçen Kurdu (Şiir), Jon&Aitor Saasua: s.63; Çeçenler ve Komşuları, George Hewitt, Çeviri: Ali İhsan Aksamaz: s.64-72; Gürcüstan Tarihi, Ahmet Özkan: s.73-75; Yaşlı Gürcü İçin Ağıt (Şiir), Emirhan Oğuz: s.76; Laz Halk İnancında Germakoçi, Wolfgang Feurstein, Çeviri: İbrahim Dipşov: s.77- 89; Didi Nana, Selma Koçiva: s.90-94; Hürriyet (Şiir), Recai Özgün: s.95; Bir Kafkas Dili: Ubıhça, Antoine de Gaudemar, Çeviri: Hadi Aras: s.96-99; Çingeneler (Şiir), Radovan Pavlovski: s.100; Yağmurdan Önce, Yağmurdan Sonra… Makedonya, Atilla Tuna: s.101-109; Yerli ve Yabancı Yayınlarda Lazlar ve Lazca Bibliyografya, Ali İhsan Aksamaz: s.110-114; Ala Kısrağım (Şiir), Semih S. Dağıstanlı: s.115-116; Eleştiri; Yargılama Değil, Anlama/Anlamlandırma İnceliğidir…, s.117-119; Kafkasya İle İlgili Kısa Değinmeler Kısa Haberler: s.120-123; Kafkasya İle İlgili Gazete, Kitap, Dergi ve Kasetler: s.124-127.

Sayı: 3, Sonbahar-Kış 1998
About Kafkasya Yazıları: s.7-8; Kafkasya Yazıları’ndan: s.9-10; Azınlık ve Azınlık Dilleri, Özcan Sapan: s.11-20; Adığe Müziğinin Dünü ve Bugünü, Lhıhuç Anzavur, Çeviri: Adnan Cankılıç: s.21-33; Ölüm (Şiir), M. Recai Özgün: s 35; Her Yol Mubah mı?, Fahrettin Çiloğlu: s.36-38; Nartlardan Beri (Şiir), Nuray Gök Aksamaz: s.39; Kafkasya Konusunda Yanılgılar ve Yanlışlar, Fahrettin Çiloğlu: s.40-44; Kuzey Batı Kafkasya’da Avcılık Anıları, Clive Philips Volley, Çeviri: Aydın O. Erkan: s.45-50; Beğenmedi (Şiir), Yaşar Bağ: s.51; Moskova Nereye Koşuyor?, Ali Çurey: s.52-54; Kafkasya ve Ortadoğu’da Çerkesler, Yaşar Bağ: s.56-66; 18. Yüzyıl Çeçenya’daki Toplumsal İlişkilerin Yapısı Hakkında, Orga Dergisi, Çeviri: Müzeyyen Özdemir: s.67-73; İmam Şamil’in 200. Yılı Anısına Endirey Köylü Çeçen Naibi, Hacı Murat, Çeviri: Sefer Aymergen: s.75-76; Artvin-Yusufeli’nde Yer Adları Üzerine Bir Deneme, Erdal Sürmeli: s.77-83; Gürcüstan, Gürcistan Hangisi Doğru?, İberya Özkan: s.84- 87; Gürcü Şiirinde Gezintiler, Fahrettin Çiloğlu: s.89-99; Lazca Yer Adları İade Edilmelidir, Selma Koçiva: s.100-102; “Lazebura” Sizleri Ortak Çalışmaya Çağırıyor, Şükrü Aksoy: s.104-106; Dağıstan Efsane ve Olgular, Bulaç Gaciev, Çeviri: Sefer Aymergen: s.107-108; Ubıhlarla İlgili Önemli İki Yayın, J. Jedliçka, Çeviri: Murat Raif Faug: s.109-112; Çingeneler, Ludwig Klemens, Çeviri: Özalp Göneralp: s.113-117; Bibliyografya Eurasia Septentrionalis Antiqua, Gönül Fuat Faug: s.119-120; Küpe Çiçeği, Behzat ve Efraim, Levent Sergin: s.121-125; Kafkasya İle İlgili Gazete, Kitap, Dergi ve Kasetler: s.126-132.

Sayı: 4, Yaz 1998
About Kafkasya Yazıları: s.7-8; Kafkasya Yazıları’ndan: s.9-10; Kuşun Kanadı Kadar veya… İnsan Gibi, İnsanca Özgürlük: s.11-12; Kuzey Kafkasya’da Milliyetçilik ve Ayrılıkçılık, Olga Vasilyeva-Timur Muzayev, Çeviri: Murat Papşu: s.13-17; İmparatorlukların Kafkasya Rekabeti, Şevket Mufti: s.18-21; Bir Gelenek, Karl Koch, Çeviri: K. Akgöz: s.23-24; Antae Adı Kafkas Kökenli mi, Karl Bouda, Çeviri: Ö. Faug: s.25-26; Guney Osetya, Oçerki İstorii Yugo Osetii, Çeviri: Özalp Göneralp: s.27-31; Tıley, Sımıha Orhan Alparslan: s.32-48; Kafkasya ve Çerkeslerle İlgili Belgeler, Anılar ve Yorumlar, Aydın O. Erkan: s.49-53; Kander Hasan, Heubaşhe Aubekir, Çeviri: K. Akgöz: s.55-57; Dağıstan Cumhuriyeti Amblemi, Şirvani Çalayev, Çeviri: Musa Ramazan: s.58-59; Osmanlı Arşiv Belgeleri, Zafer Süren: s.60-62; Güney Osetya Anlaşmazlığı, Yvonne Bangert, Çeviri: Murat Papşu: s.63-65; Gürcüstan ile Abhazya Arasındaki Sorun Nasıl Çözülebilir?: s.66-68; Bir Laz Bilgesi: Faruk Benli, M. Mahzun Doğan: s.69-71; Laz Alfabesi Üzerine, İsmail A. Bucaklişi: s.72-73; Evliya Çelebi’deki Ubıhça Olan Verilere Yapılan Eklemeler, Georges Dumezil, Çeviri: Haluk Kuruoğlu: s.74-76; Orağın Şarkısı (Şiir), Nuray Gök Aksamaz: s.77; Azerbaycan’da Lezgi Sorunu, Nizami Kürevi, Çeviri: Murat Papşu: s.78-82; Büyücü Kuşlar (Şiir), Derya Duman: s.83; Kıbrıs: İşgal Edilen Bir Adadır Arkadaşlık, Kıbrıs Meselesi Tam Bir Rezalettir Yorgos, Sezai Sarıoğlu: s.84-92; Yerli ve Yabancı Yayınlarda Lazlar ve Lazca Bibliyografya, Ali İhsan Aksamaz: s.94-104; Evet Her Yol Mubah…, Erol Karayel: s.106-110; Kafkasya’yı Bilmek Acı Çekmektir, Yaşar Bağ: s.111-119; Hey Komşu, Ali Çurey: s.120-123; Kafkasya İle İlgili Kısa Değinmeler Kısa Haberler: s.124-128; Kafkasya İle İlgili Gazete, Kitap, Dergi ve Kasetler: s.129-133.

Sayı: 5, Sonbahar 1998
About Kafkasya Yazıları: s.7-8; Kafkasya Yazıları’ndan: s.9-11; Barış İçinde Birarada Yaşamak, s.12-15; Avrupa Bölgesel yada Azınlık Dilleri Sözleşmesi, s.16-26; Kuzey Kafkasya: Tarih Tekrarlanır mı, Giorgi Cancğava: s.27-32; 19. Yüzyılda Bir Abhaz Topluluğu: Pshular, L. İ. Tsüjba, Çeviri: Murat Papşu: s.33-39; Abhaz Halkının Sürgünü, Sokrat Acincal, Çeviri: Mümtaz Demiröz: s.40-41; Dünyaya Açığız, Sergey Bagapş: s.42-44; Duraksa Güneş (Şiir), Nuray Gök Aksamaz: s.45; İstanbul Çerkes Kadınları Teavun Cemiyeti, Dr. Vasfi Güsar: s.46-49; Bir Çerkes Masalı: En Büyük Hangisi, Yaşar Bağ: s.50-52; Şamil’in Çerkesya Naipleri, Dünya Çerkes Birliği Yürütme Komitesi, Çeviri: Murat Papşu: s.53-56; Bilinen Dünyanın Bilinmeyen Ülkesi: Kuzey Kafkasya ve Çerkesler (1), Ali Çurey: s.57-61; Adığeler Üzerine Kısa Kısa Notlar, Berbeç Z., Çeviri: Dışek Elmas: s.62-65; Arşiv, Zafer Süren: s.66-68; Kıbrıs Beş Dağ İçinde, Çatışma İhtimali Var İçinde, Sezai Sarıoğlu: s.69-74; Dağıstan-Avar Mimarisi, Genadi Yakoleviç Movçan, Çeviri: Gökhan M. Menteş: s.75-81; “Laz” Teriminin Etimolojisi ve Tarihsel Evrimi Üzerine… (I), A. Mican Zehiroğlu: s.82-85; İki Ayrı Tarih ve İki Ayrı Kültürün İki Ayrı Dili: Pontosça ve Lazca, Ali İhsan Aksamaz: s.86-91; Cumhuriyet İdaresi ve Laz Kültürü (1), İsmail A. Bucaklişi: s.92-95; Nena Putxun Ç’ara Doskidun (Söz Uçar Yazı Kalır), Özcan Sapan: s.96-104; Unutulan Laz Evleri, Muxammedi İslamoğlu: s.105-113; Megrelce Bir Masal: Kuzey Rüzgarı ve Güneş, B. G. Hewitt-Z. K. Khiba, Çeviri: Ali İhsan Aksamaz: s.114-122; Kafkasya’nın Etnik Sorunu Müslüman Meshiler, Peter Boravski, Çeviri: Kemal Ertekin: s.123-128; Rusya ve Gürcüstan Arasında Sıkışmış Bir Halk: Mesketler, Yvonne Bangert, Çeviri: Murat Papşu: s.129-132; Kafkasya’daki Yahudiler, Das Ausland, Çeviri: Özalp Göneralp: s.133-134; Kafkasya İle İlgili Kısa Değinmeler Kısa Haberler: s.135-139.

Sayı: 6, İlkbahar 1999
About Kafkasya Yazıları: s.7-8; Kafkasya Yazıları’ndan: s.9-11; Kaf Dağı’nın Gerçeği, Aydın Osman Erkan: s.12-14; Georges Dumezil ve Kafkas Dilleri, Alexandre Toumarkine: s.15-18; Kuzey Kafkasya Halk Danslarının Yapısı ve Yaygınlaşması, Musa Ramazan: s.19-28; Abhazya Parlamentosu’nun Açıklaması: s.29-31; Hurdaz’da Aphartsa Susar mı?, Zafer Süren: s.32-34; Kurtuluş Savaşında Çerkesler ve Ethem Olayı, Yaşar Bağ: s.35-38; Bilinen Dünyanın Bilinmeyen Ülkesi: Kuzey Kafkasya ve Çerkesler (2), Ali Çurey: s.39-42; Boğazköy’de Çerkes Kimliğinin Sürdürülmesinde Etkili Olan Öğeler, Gökhan Bacık: s.43-48; Deşilen (Şiir), Nuray Gök Aksamaz: s.49; Çerkeslerin Sürgüü ve Osmanlı İmparatorluğuna Yerleştirilmesi Sırasındaki Diplomatik Mücadele, Ali Kasumov-Hasan Kasumov, Çeviri: Murat Papşu: s.50-58; Arşiv, Çerkes Kadınları Teavun Cemiyeti Tüzüğü: s.59-60; Arşiv, Hekimoğlu Derler Benim Aslıma: s.61-63; Şiir Çığı (Şiir), Titsian Tabidze, Çeviri: Osman Nuri Mercan: s.64; Kompozitör Murat Kajlayev İle Söyleşi, Ramazan Ramazanov, Çeviri: Musa Ramazan: s.65-70; Berberiler, Klemens Ludwig, Çeviri: Özalp Göneralp: s.71-73; Rusya’da İnguşlar, Mariyam Yandiyeva, Çeviri: Murat Papşu: s.74-76; Of’ta Şarkı Geleneği, Ömer Asan: s.77-78; Ksenophon’un Kolkhis Notları, A. Mican Zehiroğlu: s.79-83; Edebiyat Dili Olarak Lazca, M. Recai Özgün: s.84-86; Aynı Tarih ve Aynı Kültürün Dili Zancanın Günümüzdeki İki Diyalekti: Lazca ve Megrelce, Ali İhsan Aksamaz: s.87-96; Yok Sayma ve/veya Kimlik Dayatma Üzerine İki Örnek, Ali İhsan Aksamaz: s.97-103; İnkar Kitapları, Sinan Adalı: s.104-115; Kısa Değinmeler Kısa Haberler: s.116-125.

Sayı: 7, Sonbahar 1999
About Kafkasya Yazıları: s.7-8; Kafkasya Yazıları’ndan: s.9-10; Deprem ve Ahlak, Yalçın Karadaş: s.11-13; Rusya’da Etnik Çatışmalar: s.14-17; Sovyetler Birliği’nde “Etnik Kimlik” Terim ve Konseptler, Ronald Wixman, Çeviri: Ali İhsan Aksamaz: s.18-35; 1918-1921 Yıllarında Kuzey Kafkasya’daki Mücadelelerin Bilinmeyen Komutanı, Tarık Cemal Kutlu: s.36-57; Hadzimed Mudoytı’nın Ölümü, Süleyman Mudoytı, Çeviri: Murat Papşu: s.58-63; Karaçay Çerkes Cumhuriyeti Olaylarının Evveliyatı, Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti Adığe Derneği: s.64-65; Şamil Basayev ve Şura Hareketi, Tarık Cemal Kutlu: s.67-77; Arşiv, Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Osmanlı İmparatorluğu Arasında Anlaşmalar: s.78-81; Ekim Devrimi’nin Çatıştığı Yollarda Kuzey Kafkasya Fırkası, Aytek Namitok: s.82-86; Arşiv, Fırtınalı Bir Hayat, Bir Büyük Sanatçı, Orta Hopa’dan Sibirya’ya, Tiflis’e Uzanan Bir Yaşam: Helimişi Xasani, İsmail Avcı Bucaklişi: s.87-92; Batı Sahra ve Polisario, Klemens Ludwig, Çeviri: Özalp Göneralp: s.93-94; Ziwawa’ya Yakarış, Zafer Süren: s.95-96; Bilinen Dünyanın Bilinmeyen Ülkesi: Kuzey Kafkasya ve Çerkesler (3), Ali Çurey: s.97-98; Büyükada’dan Kafkasya’yı Görmek, Yaşar Bağ: s.99-101; “Çerkes” mi; Başka “Birşey” mi İstediğimiz?, Yalçın Karadaş: s.102-103; MS I. Yüzyılda Doğu Karadeniz, A. Mican Zehiroğlu: s.104-108; Edebiyat Dili Olarak Lazca, M. Recai Özgün: s.109-111; Japon Dilbilimci Kojima Goişi İle Laz Dili Hakkında Ropörtaj, İsmail Avcı Bucaklişi: s.112-117; “Pontos Kültürü”ne, Ali İhsan Aksamaz: s.118-119; Kafkasya İle İlgili Kısa Değinmeler Kısa Haberler: s.120-125.

Sayı: 8, İlkbahar-Yaz 2000
About Kafkasya Yazıları: s.7-8; Kafkasya Yazıları’ndan: s.9-11; Azınlıklar Yol Ayrımında, Johanna Nichols, Çeviri: Perit Kumuk: s.12-33; Kafkasya’da Temel Anlaşmazlıklar, Olga Vasilyeva-Timur Muzayev, Çeviri: Murat Papşu: s.35-44; Vaynahlar Çeçenler ve İnguşlar, Johanna Nichols, Çeviri: Ali Ekber Yıldırım: s.45-54; Çeçen-İnguşların Sürgünü, Seyid Tuğul: s.55-62; Çeçenya’da Savaş, Michael Reynolds, Çeviri: Ender Abadoğlu: s.63-67; Çeçenya, Dağıstan ve Vahhabilik, Seyid Tuğul: s.69-87; Nato’nun Doğu Seferi, Şamsaddin Mamayev, Çeviri: Murat Papşu: s.88-90; Çeçenlerin Yüzüne Bakamıyorum, Yalçın Karadaş: s.91-92; Mexk-Qiel (Senato), Saidan Mohmadan İbrahim, Çeviri: Tarık Cemal Kutlu: s.93-95; İran Azerbaycanı’nda Çingeneler, N. Pour Efkari: s.97-105; Megrelya: Gürcüstan’ın Yeni Sıcak Bölgesi, İgor Rotar, Çeviri: Ali İhsan Aksamaz: s.106-109; Yok Oluyoruz Ya Siz, Ömer Asan: s.110-121; Haberler, Değinmeler: s.124-128.

Sayı: 1, Ocak 2000
About Mjora: s.5-6; Neden Mjora: s.7-10; Lazuri Alboni/Laz Alfabesi-Ali İhsan Aksamaz: s.11-15; Tarihe Karşı Kısa Bir Tarih-Mehmedali Barış Beşli: s.16-29; Romantik Bir Laz Sürgünü/Helimişi Xasani-İsmail Avcı Bucaklişi: s.30-34; Megreller-Ender Abadoğlu: s.35-40; Öze Yolculuk-Birol Topaloğlu: s.41-45; Lazuri Nena/Laz Dili-İsmail Avcı Bucaklişi: s.46-51; Şehirli Bir Genç Kızın Benlik Sevdası-Refika Kadıoğlu: s.52-54; Büyük Horon Ustası Cabir Dayı'nın Ardından-Selma Koçiva: s.55, 56; M. Recai Özgün'le Röportaj-Melahat Bul: s.57-60; Türkiye Lazistanı'na Bir Gezi/1910-Nikolay Yakovleviç Marr: s.61-67; Lazca Yer Adları-Esat Sarı: s.68-70; Kçini Do Badi-Ene Mentişi: s.71-72; Megrel-Laz Atasözleri-Hasan Uzunhasanoğlu: s.73; Odi3inoni-Esat Sarı: s.74; Mgeri Do Coğori-Kamil Aksoylu: s.75; İskenderi 3’itaşi-Yılmaz Avcı: s.76; Lazuri Meyoçamape do Oxvamupe-Mecit Çakırusta: s.77; Ok’ore3xu: s.78; Ndğalepe, Tutape, Droepe: s.79; Kısa Haberler: s.80.
Sayı: 2, Nisan 2000
About Mjora: s.5-6; Mjora'dan: s.7-8; Çay Üreticileri Gözden Çıkarıldı mı?-Esat Sarı: s.9-14; Ğvandi Köyü'nün Sosyolojik İncelemesi-İlyas Ahmetoğlu: s.15-22; Benim Adım Fırtına-Önder Saraloğlu: s.23-24; Kaçkar Dağı ve Fırtına Deresi'nin Doğal Değeri-Bülent Saraloğlu: s.25-31; Laz Folklorunda Düğün ve Düğünle İlgili Ritüeller-İsmail Avcı Bucaklişi: s.32-40; Günümüzde Laz Müzik Kültürü-Yavuz Aşık: s.41-42; Mzgudape-Hasan Uzunhasanoğlu: s.43-45; Lazca Yer Adları II-Esat Sarı: s.46-48; Bir Dergi Üzerine-M. Recai Özgün: s.49-52; Çocukluk Arkadaşlarım-Selma Koçiva: s.53-56; Aksamaz’ın 'Lazuri Alboni'si Üzerine Düşünceler-Osman Pizma (Osman Kuyumcu): s.57-62; Fonoloji ve Morfoloji Bakımından Lazca-Gôishi Kojima: s.63-69; Laz Girişimciliğine Bir Örnek: Mapi-Refika Kadıoğlu: s.70; Lazuri Alboni (Laz Alfabesi): s.71; Mjora-Yılmaz Avcı, Guri Doloxe-Bahadır Keleş: s.72; Şkit Cuma Do Ar Da-Guram K’art’ozia: s.73-75; Lazuri K’azeta-İsmail Hakkı Kurtoğlu: s.76-77; Haberler, Değinmeler: s.78-80.
Sayı: 1, Nisan 2009
İçindekiler: s.1; Skani Nena Geç’k’apuri: s.2; Skani Nena Çıkarken: s.3; Skani Nena Foreword: s.4; Laz Kültür Derneği kuruldu, haberiniz var mı?: s.5-6; Dil Ölümü-Kültürel Erozyon-Eylem Bostancı: s.7-13; Sılaya Özgü (Şiir)-Filiz Hocaoğlu: s.14; Dobadonaşi Omsku (Şiir)-Filiz Hocaoğlu: s.15; Qvari do K’ak’ali (Şiir)-Helimişi Xasani: s.16; Basına ve Kamuoyuna-Laz Kültür Derneği Yönetim Kurulu: s.17; Skani Mjora panel dizisi/Sekiz buluşma, bir anma, bir kutlama… Herşey bir alfabeyle başladı…: s.19-23; Lazca bir çeviri örneği-İrfan Aleksi: s.24-26; Lazca ve Megrelce gün adları-Efkan Denizli: s.27-29; M.Ö. 8. yüzyıl Urartu belgelerinde, “Kolha”-A. Mican Zehiroğlu: s.30-33; Antik Kolkhis’te bir aşk hikayesi: Medea (Medeia)-Yaşar Bayraktar: s.34-38; Kültür emekçisi Lazlar üzerine-Cihangir Bilgin: s.39-42; Lazca şairini yitirdi-İsmail Bucaklişi: s.43-46; Erkan Ocaklı (1949-2008): s.47; Lazcaya hayat katan doktor: Nizamettin Alkumru (1921-2008)-İsmail Bucaklişi: s.48-50; Çkimi şeni (Özgeçmişim)-Nurdoğan Demir: s.51-53; Tu Şkurna Gale..! (Şiir)-Nurdoğan Abaşişi: s.54; Lazonas skidala/Lazona’da yaşam-Osman Şafak Büyüklü: s.55-61; Mjoras na nodi3ams pi3ari oxorepeşi ust’a: Cemil Dayi-Filiz Hocaoğlu: s.62-69; Lazona’dan Kandıra’ya uzanan göç Kandıra’da bir Laz köyü “Beylerbeyi”-Timur Cumhur: s.70-75; Doloqalas t’orociş avi-Yılmaz Münir Avcı: s.76-77; Çevre düşmanı proje Dereler boşa akmasın denerek, tamamen yok edilecek…-Adnan Genç: s.78-80; Laz mitolojisinde bir figür: Ç’ink’a-İrfan Aleksi: s.81-83; Ok’omadu-Sinan Badişi: s.84; “Te!... Ar m3ika çkva te!”-Vildan Manelişi: s.85-86; Doğduğu topraklara benzeyen adam: Laz Muhammed-Filiz Hocaoğlu: s.87; Sonbahar Bir filmin hissettirdikleri…/Stveli Ar filmik na moğodupe…-Filiz Hocaoğlu: s.88-89; Elif Ergezen Helimişi Xasani’ye ‘Şairin Ölümü’ ile hayat verdi…: s.90-93; Vildan Manelişi: s.94; Osman Nuri-Muxammedi: s.95; Lazuri Doviguram/Lazca Öğreniyorum-İsmail Bucaklişi: s.96-98; Sum ust’a/Üç usta: s.99-102; Var mişk’urt’u (Şiir)-Mustafa Özkurt, Omcore (Şiir)-Rıdvan Özkurt: s.103; Meftare Nana (Şiir)-Özer Ertaş, Muç’o Viz’i3a (Şiir)-Timur Cumhur: s.104; Si xaşk’iyi ma pxaşk’iyi? (Şiir)-Rifat Akatin: s.105; Ok’itxuşi/Bilmeceler, Didi Notkvamepe/Atasözleri: s.106; Lazuri manipe/Lazca maniler: s.107-109.

Sayı: 2, Temmuz 2009
İçindekiler: s.1; 3’oxle tkumela ort’u hemuşen 3’oxle stibapa!: s.2; Önce söz vardı sözden önce suskunluk!: s.3; There were expressions first prior to expressions there was silence!: s.4; TRT Lazca Yayın Başvurusu ve Dava Süreci-Ayla Öztabak: s.5-6; Üreticinin kurtuluşu çayda, çayın kurtuluşu Çaykur’da!-Eylem Bostancı: s.7-10; Çai k’ala birapa (Şiir)-Nurdoğan Abaşişi: s.11-12; Lazi Matarixe Abesalom T’uğuşi doğuru/Laz Tarihçi Abesalom Tuğuşi öldü: s.13; Lazca, duygularımızın dili…-Filiz Hocaoğlu: s.14-15; Lazona’dan Gemlik’e Yaşanan Laz Göçü-Timur Cumhur: s.16-20; Ğedari Oras Notkvale/Acımasız Zamana Sitem-Özlem Yaşayan: s.21; Doğuşundan M.S. 5. Yüzyıla Egrisi (Lazika) Krallığı Tarihi (Özet)-Nodar Lomouri-Çeviri: Zeynep Özçelik: s.22-28; Lazuri Ambarepe: s.29-30; Lazuri do Margaluri Nenaşi Didi Maçkinale Guram K’art’ozia Şk’ala Lazuri do Margaluri Nenape Şeni Visinapit-Rop. İrfan Aleksiva: s.31-37; Ali Dai doğuru, oxori meğuru…/Ali Dayı öldü, ocak yıkıldı-Filiz Hocaoğlu: s.38-40; Karmate ilk albümlerini ‘Nani’de beş dilde şarkılar söylüyor: s.41-43; Ar3’ivi do 3’i3’ila (Şiir)-Efkan Denizli: s.43-44; Çazimişi Dest’ani (Şiir)-Ali Paşa Avcı: s.46; Kazım’sız Dört Yıl-Mehmedali Barış Beşli: s.47-48; Birapaten K’ideri T’u Kiana/Şarkılardan Yapılmıştı Dünya-Sinan Badişi: s.49-51; Ezmoceni M3xadeni?-Mehmedali Barış Beşli: s.52-54; Mısır Ekmeğinin Çocuğu: Kazım Koyuncu-Rop. Fatih Sultan Kar: s.55-59; Ham ğura var on, meğura on!/Bu ölüm değil, yıkımdır!-Filiz Acar: s.60-61; Murun3xepeşen Moxtimeri/Yıldızlardan Gelip Yıldızlara Giden-Osman Şafak Büyüklü: s.62-65; Kazım’ın sevdasına da, manevi varlığına da, yarattığı değerlere de sahip çıkıyoruz-İsmail Avcı Bucaklişi: s.66-68; Birapa muşi skidun guri çkinis Opodrace ren Lazepeşi: s.69; Antik çağda bir seyahatname Onbinlerin Dönüşü-Anabasis-Yaşar Bayraktar: s.70-72; Marsis Rock’la Buluştu-Rop. Ebru Koçak: s.73-75; Gon3’eri Kart’ali/Açık Mektup-İsmail Güney Yılmaz: s.76-78; Art’aşenişi ar oput’e: Mut’afi-Gündoğan köyü-Ebru Oğuz: s.79-80; Aramızdan ayrılışının 5. yılında Recai Özgün’ü anıyoruz-Mustafa Bayındır: s.81-82; Hemşin kavalı yetim kaldı-Hikmet Akçiçek: s.83-84; Dutxuri P’alik’ari-Mecit Çakırusta: s.85-86; Lazut’un Etimolojisi-İrfan Aleksiva: s.87-95; Oz’i3inoni-Esat Sarı: s.96; Gom3xaderi İzmoce: s.97-100; Berepe Şeni Lazuri Coxo: s.101; Lazuri Doviguram/Lazca Öğreniyorum-İsmail Bucaklişi: s.102-104; Maia Margalina/Megrelcik Maia (Şiir)-Ank’e Musa Cedeşi: s.105-106; Mk’ule Mk’ule-Vildan Manelişi: s.107; Jur Bozo Dini Dini T’obaşa Nana Çkimişi Korbaşa: s.108; Jir Z’ğabi Dini Dini T’obaşa Nana Çkimiş Koraşa: s.109; İki Kız Dini Dini Göle Annemin Karnına: s.110; Ok’itxuşi-Efkan Denizli: s.111; Bozo do Biç’i (Şiir)-Laz halk şiiri: s.112.

Sayı: 3, Aralık 2009
İçindekiler: s.1; K’aobate: s.2; Merhaba: s.3; Hello: s.4; Demokratik Açılım ve Lazlar-Laz Kültür Derneği: s.5-6; Toponomik Kıyımın “Hünersu”yu-İsmail Bucaklişi: s.7-11; Sevdali (Şiir)-Omer Temelişi: s.12; Oğurinu şeni ar noxmare: Svayoxopeşi gokturu-İsmail Güney Yılmaz: s.13-15; K’olxoba ve Xobi festivalleri yapıldı: s.16; Kolkhis: Altın Diyarı-Çeviri: Eylem Bostancı: s.17-20; Lazca Yer Adları Hakkında-İrfan Aleksiva: s.21-26; Uzak Yolların Çocuğundan: Laz Kültürü: s.27; Tarih kokulu kadim ülke… Gürcistan-Adnan Genç: s.28-32; Zuğauças skidala en3’un!/Karadeniz’de yaşam yok oluyor-Osman Şafak Büyüklü: s.33-36; Termoni Mordumeri (Şiir)-Rifat Akatin: s.37; Purkona-Nurdoğan Abaşişi: s.38-40; Mamant’i Z’az’amiaşi Ocağişe-İrfan Aleksiva: s.41-43; Nazmi Hoca’nın Ardından/Nazmi Xocaşi K’ap’ulas-Yaşar Aydın: s.44-45; Lazların Atmacacılık Sevdası-Esat Sarı: s.46-55; Dirinu ndğaşe sift’erci, Servet dayi-Rop. Filiz Acar: s.56-61; İlk Laz futbol takımı: Ğeraspor: s.62; Azlağuri Alik’umbri Nizamet’t’ini: s.63; Lazuri K’azeta: s.64-65; Barışta güzelliğin, savaşta yenilmezliğin simgesi: Amazonlar-Yaşar Bayraktar: s.66-69; Siderar Oput’e (Şiir)-Sabri Kahraman, Mveri do Ma (Şiir)-Sinan Badişi: s.70; Lazurinena.com: s.71; 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi sonucu Akçakoca’ya Laz göçü-I-Timur Cumhur: s.72-75; La Fontaine-Mustafa Dudulaşi: s.76-77; Araba Sevdası-Muhammet Tunçsan: s.78-84; Rik’işi osteru-3’uk’ali-3’ik’op’at’i/Çelik çomak oyunu-Osman Şafak Büyüklü: s.85-86; Da do Cumaşi Gzamşinoba-Vildan Manelişi: s.87-89; Gom3xaderi İzmoce II: s.90-92; Laz şair Japonya’da-Elif Ergezen: s.93-94; Tamamı Megrelce bir gazete: Mapşalia-Efkan Denizli: s.95-97; Gondineri Ora-Sinan Badişi: s.98-99; Oz’i3inoni-Esat Sarı: s.100; Berepe şeni Lazuri coxo: s.101; Lazuri Doviguram/Lazca Öğreniyorum-İsmail Bucaklişi: s.102-105; Ey gidi beroba-Yılmaz Münir Avcı: s.106-107; Mtugişi Meseli/Ç’uk’iş Arik’i/Farenin Masalı: s.108-113; Ok’itxuşi-Efkan Denizli: s.114; Lazuri Ç’anda: s.115-117; Osman Nuri-Muhammet Tunçsan: s.118.

Sayı: 4, Mayıs 2010
İçindekiler: s.1; Lazuri… Nananena çkuni: s.2; Lazca… Anadilimiz: s.3; Laz… Our mother-tongue: s.4; Lazuri Nena/Lazların Dili-Pd. Dr. Silvia Kutscher-Çeviri: Eylem Bostancı: s.5-11; Ç’e… Nak’o mskva Lazuri ospirapams!-Osman Şafak Büyüklü: s.12-14; Lazcaya gönül vermiş bir yazar; Osman Şafak Buyuklişi: “Otkute var, oçalişute imralinen”-Rop. İsmail Bucaklişi: s.15-17; Lazurişe Lazuri/Lazcadan Lazcaya-Mustafa Çupina: s.18; Lazcanın yazınsal ve akademik geçmişi-İrfan Aleksiva: s.19-22; Noam Chomsky’nin üretici dilbilgisi kuramında şahıs ve hal ek sistemleri ve Lazcanın kuramsal açıdan önemi-Yrd. Doç. Dr. Balkız Öztürk: s.23-32; Dr. Rene Lacroix “Lazca çalışmamın daha faydalı olacağını düşündüm”-Rop. İsmail Bucaklişi: s.33-34; Geleceği geçmişinden daha parlak olan dil: Galce-Eylem Bostancı: s.35-39; Osman Nuri-Muhammet Tunçsan: s.40; Anadilimi örtün üstüme, anadilimi örtün…-Fatma Özdemir: s.41-43; Dil haklarının tarihsel gelişimine kısa bir bakış-Yrd. Doç. Dr. Ersin Erkan: s.44-49; Çift dillilik üzerine-Aslı Bağışlayıcı: s.51-53; Lazuri Atelyak gunz’e oraşen doni Lazuri dogurams: s.54; Laz Kültür Derneği Anadil Gününü panelle kutladı-Filiz Hocaoğlu: s.55-59; Margaluri Nenapunaşi maç’are Otar Kacaia Şk’ala-Rop. İrfan Aleksiva: s.60-69; Alfabe meselesi-Efkan Denizli: s.70-72; Alboni şeni ok’ok’ata: s.73; Laz Alfabesinin gerçek hikayesi-Dr. Wolfgang Feurstein: s.74-77; Akçakoca’ya Laz göçü II-Timur Cumhur: s.78-81; Franz Kafka do hemuşi ar ç’ara: Xinci-Çeviri: Miray Eşkomeri: s.82-83; Kurban bayramı izlenimleri… Pazar’ın dört esnafı-Filiz Hocaoğlu: s.84-88; Lazların mitolojik kökeni-Yaşar Bayraktar: s.89-90; Nef-es zamanı-Tutaste&Ozlemina: s.91-93; Lazcada söze dayalı çocuk oyunları Ok’otkvalape-İsmail Bucaklişi: s.94-99; Lazuri nenaşi şairi Helimişi Xasani 34-ani ğura ndğa muşis elevişinit/Laz şairi Helimişi Xasani ölümünün 34. yılında anıldı-Filiz Hocaoğlu: s.100-102; 8 Mart’i kianuri dulyamxenu oxorcalepeşi ndğa: s.103; Çalışkan kadınlar ülkesi: Hemşin-Adnan Genç: s.104; Lazkulturdernegi.org.tr, Lazuri Tak’vimi 2010: s.105; Ğalepes şuri uğun!-Vildan Manelişi: s.106-108; Na domoxvanen sva-Murat Ercan: s.109-110; Gom3xaderi İzmoce III: s.111-112; Berepe şeni Lazuri coxo: s.113; Nena tkvaiz-Mustafa Dudulaşi: s.114; Ar nena momçi (Şiir)-Miray Eşkomeri, Nostonyai oç’k’omale (Şiir)-Nurdoğan Abaşişi: s.115; Nanaşant’i-Sinan Badişi: s.116-117; Mcveri do T’ik’anina-Osman P’izma: s.118; Mcve oxori çkini-Yılmaz Münir Avcı: s.119; Cuma Dogaik’o (Şiir)-Omer Temelişi: s.120; Lazuri Doviguram/Lazca Öğreniyorum-İsmail Bucaklişi: s.121-123; Cuncuri do Noseri/Boro do Ç’k’veri: s.124-125; Duduşi Nuri ve Sicalepeşi Destani-Hasan Uzunhasanoğlu: s.126-144.

Sayı: 1, Mayıs 2011
Şair Helimişi’nin 35. Ölüm Yıldönümü: s.1; İçindekiler: s.2; Merhaba: s.3; Monk’a Şuri-Sinan Badişi: s.4; Adlar ve kökenleri-İrfan Aleksiva: s.5-6; Tanura İbrahim-Rop. Asiye Amedişi: s.7-8; Zuğa Deniz büyüyor-Adnan Genç: s.9-10; Antik çağ yazılı kaynaklarından Kolkhi isimleri-A. Mican Zehiroğlu: s.11-13; Lazika’nın başkenti Cixakuci: s.14-15; Sinema ve televizyonun genç ve güzel yüzü Toprak Sağlam-Rop. Nükhet Eren&Sevil Aktepe: s.16-18; Lazis Lazur Coxo Nomskvun (Şiir)-Ank’e Musa Cedeşi, Dido Mgorare (Şiir)-Nurdoğan Abaşişi: s.19; Oğlumla Lazca-İsmail Bucaklişi: s.20; Sarı Boyalı Ev-Mustafa Bayındır: s.21-23; Laz dilinin evrensel şairi Helimişi Xasani-Nükhet Eren: s.24-28; Lazonaşi pelaperi nusa Exa Bula/Lazona’nın çalışkan gelini Hatice Teyze-Rop. Filiz Hocaoğlu: s.29-32; Kendini emeğiyle var eden kadınlar… Laz kadınları-Filiz Acar: s.33-34; Lazona’da bahar şenliği Pagaralar ve merhaba bahar-Kamil Aksoylu: s.35-38; Eçidosum ndğas İrani…-Mustava Dudulaşi: s.39-42; “Dilini, kültürünü, kimliğini kaybettikten sonra geriye korkacak ne kalır?”-Mecit Çakırusta: s.43-44; Coğori hako elacant’u, çku bubecğit do mendeboşkvit-Yaşar Bayraktar: s.45; 3’k’arişi Meseli/Suyun Hikayesi-Vildan Manelişi: s.46-47; Ç’e Xasani!-Osman Şafak Büyüklü: s.48-49; Ezmoceni m3xadeni?-Esat Sarı: s.50; Oxorzaşi bgara-Murat Murğulişi: s.51-52; Ey gidi beroba-Munir Yılmaz Avcı: s.53; Lazcanın üstadı aramızdan ayrıldı/Lazuri nenaşi p’ap’uli K’art’ozia domiğures: s.54-55; Margaluri nenaşi şairi do aktivist’i Ramaz K’up’ra domiğures: s.56; Tanura Turkiyeşi iptineri do teği Lazuri radio programi: s.57; Lazuri ambarepe: s.58; Germak’oçi do oxorca: s.59-61; Mot ulur boşine gogoktanene (Şiir)-Tevfik Hatırnaz: s.62-63; Lazuri nena (Şiir)-Nuri Fafulişi: s.64.

Sayı: 2, Ekim 2011
Lazca üniversiteye girdi: s.1; İçindekiler: s.2; Xela do k’aobate: s.3; Bir kültür imecesi Lazika Yayın Kollektifi: s.4-6; Mi mu iyasen (Şiir)-Mustafa Çupina, Çernobili (Şiir)-Ridvan Anç’aşi: s.7; Karkalaki-Vildan Manelişi: s.8-10; Phaistos Diski-Gia Kvashilava-Çeviri: Pınar Özkurt: s.11-14; Omjore-Sinan Badişi: s.15; Lazcanın ilk romanını yazdı Murat Ercan Murğulişi: s.16-17; Laz sözlü kültüründe cazi inancı-İrfan Aleksiva: s.18-22; Çoluk çocuk Lazika yollarında-İsmail Bucaklişi: s.23-25; K’era do dai çkimi-Yaşar Bayraktar: s.26-27; Memleketten uzak 130 yıl Muhacir Lazlar-Murat Murğulişi: s.28-32; Düzce Lazları-İbrahim Tuzcu: s.33; Çocukuluğumun en önemli kahramanı bir Laz’dır-Fatih Sultan Kar-Por. Filiz Hocaoğlu: s.34-36; Adlar ve kökenleri-İrfan Aleksiva: s.37-38; Nusaloba do Damtiroba I-Ridvan Özkurt Anç’aşi: s.39-41; Zuğa 3’k’ari/Deniz suyu-Osman Şafak Büyüklü: s.42-47; Bismillai, ar dest’ani domç’ari (Şiir)-Tevfik Akatin: s.48; Guda oxenu-Sinan Serin Ceiğişi: s.49-50; Margaluri oxomalape I-Ç’eç’etoba: s.51-53; Lazonaşi skindinape-İrfan Aleksiva: s.54-55; Ç’ik’a do badi-Murat Murğulişi: s.56-58; Mbağu nk’ola-Omeri Temelişi: s.59; Türkiye üniversitelerinde hazırlanmış Lazca üzerine ilk tez-Asiye Amedişi: s.60-61; P’ap’ulepe-Murat Kalekaptanı: s.62-63; Eveluri ndğalepe (Şiir)-Nuri Buçan Fafulişi, Lomeşi seri (Şiir)-Ali Gümüş Badulaşi: s.64.

Sayı: 3, Mayıs 2012
Lazca Açıköğretim’e hoş geldiniz!...: s.1; İçindekiler: s.2; Laz Enstitüsü’ne doğru: s.3; P’anda Lazuri p’ç’arare/Hep Lazca yazacağım-Osman Şafak Buyuklişi: s.4-6; Ç’k’emi çkimi ç’k’emi çkimi/Tohumum tohumum (Şiir)-Vildan Manelişi: s.7-8; Dünya Anadil Gününde Lazcayı Lazca konuştuk-Filiz Hocaoğlu: s.9-11; Skidala çkimi (Şiir)-Nurdoğan Abaşişi: s.12; Bahçeye hanımeli: s.13; Dilbilimcilerden Lazca gramer Pazar Laz: s.14-15; Lazlar hakkında-Esin Hacıalioğlu: s.16-19; Hakiki İngi-Laz Tana Nuriye-Eylem Bostancı: s.20-22; Lazcanın dilbilim için önemi-Yrd. Doç. Dr. Balkız Öztürk: s.23-28; Si na rt’i (Şiir)-Özer Ertaş, Mi mu iyasen (Şiir)-Mustafa Çupina: s.29; Lazuri ren çkin minoba-Ali İhsan Aksamaz: s.30-31; Laz müziğinin beşiğinden yeni bir grup Shurimshine-Rop. İsmail Bucaklişi: s.32-37; İskender Tzitaşi hakkında-Nizamettin Alkumru: s.38; Eçi 3’ana 3’oxle-Asiye Amedişi: s.39; İslamın dillere bakışı-Murat Murğulişi: s.40-41; Nek’na 3’ale bağuna-Yaşar Bayraktar: s.42; Guri xeleri-Murat Murğulişi: s.43; Saat’işi got’k’imale-Yılmaz Munir Avcı: s.44; Arşiv-1850-1900 arası döneme ait bir Osmanlı haritası: s.45; Cixa Pazar’ın ismi bilinmeyen kalesi-Murat Ümit Hiçyılmaz: s.46-52; Ardeşen’in en kısa tarihi-İrfan Aleksishi: s.53-55; Hat’it’at’aşi-Rop. Sinan Serin Ceiğişi: s.56-57; Onusalu-Ayşe Xalit’işi: s.58-60; Lazcanın yazıya geçmiş ilk şiirleri-İrfan Aleksishi: s.61-62; Jur toli na uğun bozomota-Murat Ercan Murğulişi: s.63-64.

 
© 2012 kolkhoba.org