OXESAPUŞİ SUPARA : HESAP KİTABIMETROTE OZUMU
1. Bertis dozumi 1 metro, 2 metro, 5 metro.
2. Tutuni o3onuşeni 3 metroşi tok’i dok’vati.
3. 3 metro çiti dozumes, edo ok’ule açkva 5 metro. Mteli nak’o metro çiti dozumes?
4. 9 metro bezis 5 metro dok’vates. Nak’o metro doskidu?
5. Ar nok’vates 6 metro teli ren, majuranis 4 metro. Juri nok’vates nak’o teli ren?
6. 7 metro malis gamaxtes dolokunu do kudepe. Dolokunu 5 metros gamaxtu. Nak’o metros kudepe gamaxtes?
7. Mağazas sum pi3ari ren. Ar pi3arişi gunz’anoba 4 metro ren, majuranişi 6 metro. Mağazas na doloz’inan pi3arepeşi gunz’anoba nak’onari ren?
8. 8 metro pi3arite doves st’oli do orz’u. St’olişeni unt’u 3 metro. Nak’o metro orz’uş oxenuşeni unt’u?

METREYLE ÖLÇME
1. Zeminde ölç 1 metre, 2 metre, 5 metre.
2. Tütün dizmek için 3 metrelik ip kes.
3. 3 metre çit ölçtüler, sonra 5 metre. Toplam kaç metre çit ölçtüler?
4. 9 metre bezden 5 metre kestiler. Kaç metre kaldı?
5. Bir kesimde 6 metre tel var, diğerinde 4 metre. İki kesimde ne kadar tel vardır?
6. 7 metre maldan çıkıyor elbiseler ve şapkalar. Elbise 5 metreden çıktı. Kaç metreden şapkalar çıktı?
7. Mağazada üç tahta var. Bir tahtanın uzunluğu 4 metredir, diğerinin 6 metre. Mağazada bulunan tahtaların uzunluğu ne kadardır?
8. 8 metre tahtayla masa ve iskemle yaptılar. Masa için gerekliydi 3 metre. Kaç metre gerekliydi iskemle yapmak için?LİTROTE OZUMU
1. Ar tenekes dolint’ru 9 litro k’azyaği, majuranis 7 litro. Jur tenekes nak’o litro dolint’ru?
2. Ar botlis 2 litro k’azyaği kodolobes, majurani botlis gverdi litro. Jur botlis nak’o k’azyaği dolodgin?
3. Sum aşdğaobas doxarces 20 litro k’azyaği. Maartani aşdğaobas doxarces 8 litro, majuranis 6 litro. Nak’o k’azyaği doxarces masumani aşdğaobas?
4. Litros 4 stak’ani ren. K’van3as 2 litro mja dolobes do açkva 3 stak’ani. Nak’o stak’ani mja dolint’ru k’van3as?
5. Berepeşi bağis ç’umaneri gyaris 9 litro mja komeçes, ondğeneri gyaris 8 litro. Nak’o mja berepes komeçes mteli dğas?
6. Ar vedros 12 litro ren. Ar dğas pucik komeçu 1 vedro mja. Ç’umandeli dunç’vales 4 litro, ondğeris 3 litro. Nak’o mja lumcis dunç’vales?
7. Botlis dilint’ren jur do gverdi stak’ani. Nak’o stak’ani ren jur botlis?

LİTREYLE ÖLÇME
1. Bir tenekeye sığdı 9 litre gazyağı, diğerine 7 litre. İki tenekeye kaç litre sığdı?
2. Bir şişeye 2 litre gazyağı doldurdular, diğer şişeye yarım litre. İki şişede ne kadar gazyağı vardır?
3. Üç haftada harcadılar 20 litre gazyağı. Birinci haftada harcadılar 8 litre, ikincisinde 6 litre. Ne kadar gazyağı harcadılar üçüncü haftada?
4. Litrede 4 bardak vardır. Bakraca 2 litre ve bir de 3 bardak süt doldurdular. Kaç bardak süt sığdı bakraca?
5. Çocukların yuvasına sabah yemeğinde 9 litre süt verdiler, öğle yemeğinde 8 litre. Ne kadar süt verdiler çocuklara bütün gün?
6. Bir kovada 12 litre vardır. Bir gün inek verdi 1 kova süt. Sabahleyin sağdılar 4 litre, öğleyin 3 litre. Akşam ne kadar süt sağdılar?
7. Şişeye sığar iki buçuk bardak. Ne kadar bardak vardır iki şişede?OZUMU
1. Suretis berepek ozumuşi tok’ite ğoberişi gunz’anoba zuman. Hasteri tok’i mek’vatit. Gunz’anoba muşi 10 metro ren. Mektebişi gunz’anoba dozumit ar mz’gaşe majurani mz’gaşa. Dok’oro3xit mektebişi gunz’anobas nak’o fara dint’ru ozumuşi tok’i do nak’o metro çkva ozumu dogaç’ires? Doxesapit mektebiş gunz’anoba.
2. Oxorişi gunz’anobas ozumuş tok’i 6 fara dint’ru do 5 metro çkva ozumuşi t’u. Oxoris mu gunz’anoba uğun?
3. Osteramuş meydanişi gunz’anoba 46 metro ren. Nak’o fara dint’ren ozumuş tok’i do nak’o metro çkva kodoskidun?
4. Toliş menda3’k’omilute dotkvi mu gunzanobate ren tkvani sinifi? Ozumute gunz’anobas mea3’k’edi.

ÖLÇME
1. Resimde çocuklar ölçme ipiyle çeperin uzunluğunu ölçüyorlar. Bunun gibi bir ip kesin. Uzunluğu 10 metredir. Okulun uzunluğunu bir kenardan diğer kenara kadar ölçün. Okulun uzunluğuna keç kez ulaştı ölçme ipi sayın ve kaç metre daha ölçmeniz gerekti? Hesaplayın okulun uzunluğunu.
2. Evin uzunluğuna ölçme ipi 6 kez ulaştı ve 5 metre daha ölçülecek kaldı. Evin uzunluğu ne kadardır?
3. Oyun alanının uzunluğu 46 metredir. Kaç kez ulaşır ölçme ipi ve kaç metre daha kalır?
4. Göz kararıyla söyle sınıfınızın uzunluğu ne kadardır? Ölçümle uzunluğunu tespit et.EÇİTE OK'ORO3XU
Eçişakis çku p’k’oro3xumt ar vitobate do 3’k’iner-3’k’ineri arinurapete, 3’k’omila: 12 vit+do+jur=vit’ojur, 14 vit+do+otxo=vit’ootxo do haşo met’i.
Eçişk’ule p’k’oro3xumt eçite. Eçi ebzdimt jur, sum, otxo fara, 3’k’omila: 2x20=jurneçi, 3x20=sumneçi, 4x20=otxneçi.
Ok’ule, eçi jur, sum, otxo fara ebzdatşk’ule çku mobunz’inamt hemus vit, p’k’oro3xumt: 2x20+10=jurneçdovit, 3x20+10=sumneçdovit, 4x20+10=otxneçdovit.
Ok’ule çku mobunz’inamt mteli ok’oro3xu eçişakis, 3’k’omila: 20+10+2=32 eçdovit’ojur, 3x20+5=65 sumneçdoxut do haşo met’i.
1. İk’itxi ro3xinape 16, 25, 40, 45, 50, 74, 86, 100.
2. 3ifrate doç’ari: eçdovit, eçdovit’osum, jurneçi, jurneçdosum, sumneçi, otxneçdovit.
3. Tablas go3’k’edi do tkvi nak’o k’ap’ek’i ren jur şauris? Nak’o k’ap’ek’i ren jur abazis?
4. Ar manatis nak’o vit k’ap’ek’oni pipanuri ren? Nak’o ar k’ap’ek’işi pipanuri ren?
5. Tablas go3’k’edi do tkvi nak’o eçoba do vitoba ren 50-s, 70-s, 90-s?
6. Nak’o fara eçi ren 40-s, 60-s, 80-s?
7. Jur abazis nak’o vit k’ap’ek’oni ren?
8. Nak’o vitoba do arinura ren ro3xinapes: 25, 38, 42, 57, 64, 80, 75, 96?
9. Konoç’ari tkvani grup’as nak’o mamgure ren, oxesapuşi suparas nak’o but’k’a ren, nak’o 3’aneri renan nana do baba skani?

YİRMİYLE SAYMA
Yirmiye kadar onlukla ve tek-tek ekleyerek sayarız, mesela: 12 on+ve+iki=oniki, 14 on+ve+dört=ondört ve bunun gibi.
Yirmiden sonra yirminin katlarıyla sayarız. Yirmiyi iki, üç, dört kere alırız, mesela: 2x20=kırk, 3x20=altmış, 4x20=seksen.
Yirmiyi iki, üç, dört kez aldıktan sonra on ilave ederiz, sayarız: 2x20+10=elli, 3x20+10=yetmiş, 4x20+10=doksan.
Sonra ilave ederiz yirmiye kadar bütün sayıları, mesela: 20+10+2=32 otuziki, 3x20+5=65 altmışbeş ve bunun gibi.
1. Oku sayıları 16, 25, 40, 45, 50, 74, 86, 100.
2. Rakamları yaz: otuz, otuziki, kırk, kırküç, altmış, doksan.
3. Tabloya bak ve söyle şauride kaç kapeki var? Abazide kaç kapeki var?
4. Bir manatta kaç kapiklik sikke var? Kaç kapiklik sikke eder?
5. Tabloya bak ve söyle kaç yirmilik ve onluk var 50’de, 70’te, 90’da?
6. Kaç kere yirmi var 40’ta, 60’da, 80’de?
7. İki abazide kaç on kapiklik var?
8. Kaç onluk ve teklik var sayılarda: 25, 38, 42, 57, 64, 80, 75, 96?
9. Yaz sizin grupta kaç öğrenci var, hesap kitabında kaç sayfa var, kaç yaşında anne ve baban?

Oxesapuşi Supara, İskenderi 3'itaşi, Soxumi, 1933 : Hesap Kitabı, İskender Tzitaşi, Sohum, 1933

 
© 2012 kolkhoba.org