ANASAYFA

KARADENİZ SAHİL YOLU NİHAYET AÇILDI

Ulusal ve uluslararası ekonomik ve ticari ilişkiler ancak, taşımacılık sayesinde gerçekleşebilir. Taşımacılık sektörünün ilk ve en önemli koşulu ise, ulaştırma altyapısıdır. Gelişmiş bir altyapı sistemi tesis edilmeden iç ve dış ticaretten, sınır ticaretinden, turizmden, sosyo-kültürel ve bölgesel gelişmeden bahsedilemez. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) dağılmasının ardından Sarp Sınır Kapısının açılmasıyla birlikte Kafkaslara ulaşmak açısından büyük önem kazanan Karadeniz sahil yolu, 15 yıl sonra nihayet tamamlandı. İlk büyük ihalesi 1987 yılında yapılan, birçok hükümet ve bakanın görev aldığı, Samsun-Sarp arasındaki toplam uzunluğu 544 kilometre olan sahil yolu, 4,3 milyar dolar yani 6,6 milyar YTL’ sına mal oldu.

Karadenizliyi dünyaya, dünyayı da Karadeniz'e ulaştıran Karadeniz sahil yolu, Karadeniz bölgesini Türkiye'nin diğer yörelerine bağlayarak ülke içi ulaşımı sağladığı gibi, Türkiye’yi Kafkas ülkelerine, Türki Cumhuriyetlere, Rusya Cumhuriyetine ve Orta ve Güney Asya ülkelerine bağlayan önemli bir ulaşım arteri olup, aynı zamanda bu ülkelerinde Avrupa'ya açılan en önemli karayolu bağlantısıdır. Stratejistler tarafından Avrupa'yı Asya'ya bağlayan “Çağdaş İpek Yolu” olarak tanımlanan Karadeniz sahil yolu, Samsun'dan Sarp'a kadar 6 il, 63 ilçe, 17 belde, 9 liman, 2 havaalanı ve birçok yerleşim birimine yani yaklaşık 8 milyon insana hizmet verecek. Uzmanların Türkiye'ye ekonomik, siyasi, jeopolitik ve stratejik yönden büyük önem kazandıracağını belirttiği, coğrafyası hayli sert ve dağlık olan güzergâh boyunca 12 tünelin açıldığı yolda Bolaman-Perşembe arasındaki 4.000 metrelik Ordu tüneli, 1.249 metrelik Çayeli-Pazar tüneli, 1.033 metrelik Arhavi tüneli, 979 metrelik Uluburun tüneli projenin en önemli ayaklarını oluşturuyor. Yol boyunca, 27 kilometre uzunluğunda 263 adet köprü, 41 kilometre uzunluğunda 12 adet tek tüp tünel, 18,5 kilometre uzunluğunda 20 adet çift tüp tünel yer alıyor.

Yol yapımı sırasında bozulan kıyı şeridinde çevre sorunlarının oluşmaması, kumsalların ve koyların korunması için 350 adet mahmuz yapıldı. Ayrıca yol yapımından etkilenen balıkçı barınakları yeniden düzenlenerek, kapasiteleri daha büyük olan 60 adet balıkçı barınağı ve çekek yeri inşa edildi. Yolun yapılmasıyla, yerleşimin yüzde 80'i sahil şeridinde yer alan Karadeniz bölgesindeki şehir geçişlerinde, şehirlerarası trafik ile şehir içi trafiğin tecrit edilmesi sonucu sinyalizasyon sisteminin devre dışı kalmasıyla, taşıt işletme giderlerinden tasarruf edileceği belirtiliyor. Karadeniz sahil yolunun, seyahat süresini kısaltması, trafik kazaları sonucunda ortaya çıkan ölüm, yaralanma ve maddi hasarları azaltacağı öngörülerek, ekonomik katkı sağlayacağı ifade ediliyor.                                                                                                                                                              LAZURİ