ANASAYFA

HOPA-BATUM DEMİRYOLU PROJESİ

Hopa-Batum demiryolu projesi ile Orta Asya ile Türkiye’den ve Türkiye üzerinden yapılacak olan taşımacılığın bir kısmının bu bölge yolları ve limanlarının kullanılarak yapılması, 1988 yılında açılan Sarp sınır kapısının hizmete girmesi ile başlayan turizm faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ulaşım ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor. Diğer taraftan da yapımı planlanan Giresun-Tirebolu, Trabzon-Tirebolu-Diyarbakır ve Trabzon-Rize-Hopa yeni demiryolu hatları ile Doğu Karadeniz Bölgesindeki şehirlerin demiryolu şebekesine kavuşturulması ve bu şebekenin Kafkasya üzerinden Rusya Federasyonu’na ve Orta Asya’ya bağlanması hedefleniyor.

Gürcüstan limanlarına göre daha güvenli ve liman hizmetleri (yükleme, boşaltma, elleçleme) kapasitesi daha yüksek olan Türkiye’nin Karadeniz limanlarına gelen yüklerin Gürcüstan ve Gürcüstan üzerinden Azerbaycan ve Orta Asya’ya demiryolu taşımacılığı ile aktarılması açısından Hopa-Batum demiryolu bağlantısı Türkiye bakımından yine aynı derecede öneme haiz olup, her iki ülkenin menfaatine olacaktır. Ayrıca Hopa’dan Batum’a demiryolu bağlantısının sağlanması ile bu bölgeden Kafkasya ve Orta Asya’ya sürekli artış gösteren ticari ulaşıma büyük katkı sağlanacağı ve Karadeniz limanlarının daha aktif hale gelerek Türkiye’nin bölgedeki stratejik konumunun güçleneceği söylenebilir.

Hopa-Batum demiryolu projesi toplam 33 km olup maliyet yaklaşık 260 milyon ABD doları olarak tahmin edilmektedir. Söz konusu proje, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın (TCDD) yatırım programına alınarak, TCDD tarafından yapımı için Ulaştırma Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı (DPT) nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş ancak proje DPT tarafından kabul edilmemiştir. “Hopa-Batum yeni demiryolu hattı için bir fizibilite çalışması projesi” 2004- 2006 TRACECA Eylem Planında yer alması için önerilmiştir. DLH’nın yatırım programında yer alan proje kapsamında, güzergâh için teknik ve mali fizibilite çalışmasının yapılması ile uygulama projelerinin hazırlanması öngörülmektedir. Tahmini maliyet 600 bin Euro olan fizibilitenin süresi 8 ay olarak öngörülmüştür.

Gürcüstan'ın Batum ve Poti limanları Kafkaslar'a ve Orta Asya'ya uzanan demiryolu ağına bağlıdır. Doğu Karadeniz limanları olan Giresun, Trabzon, Rize ve Hopa limanları ise Türkiye’nin demiryolu bağlantısı olmayan tek bölgesidir. Türkiye bu koridorda ancak karayolu taşımacılığıyla bugüne kadar ayakta kalabilmiş ve varlığını sürdürebilmiştir. Ancak bu proje ile Kafkaslara ve Orta Asya'ya yapılan ihracatta bütün Türkiye bu yönü ile Hopa'ya bağlanacaktır. Bunun yanında Avrupa ülkelerinin nakliyesinde de bir rekabet üstünlüğü de sağlanacaktır. Bütün bunları üst üste koyduğumuz zaman Hopa-Batum arasında yapılacak bir demiryolu ile ihracat ve ithalatta ciddi bir gelişme yaşanacak, ihracatçı ve nakliye sektörü kazançlı çıkacaktır. Deniz taşımacılığında Poti ve Batum limanlarına yönelen gemiler de böylece Hopa limanını tercih edeceklerdir. Türkiye bütün bunlardan dolayı ekonomik getirisi ve değeri yüksek olan bu projeyi hayata geçirmelidir.                                                                                                                                                              LAZURİ