ANASAYFA

TANDİLAVA'NIN İLHAM KAYNAĞI: MUZATA SAUPLOŞİ

Yaşa Tandilava’nın Gürcüce şiir derlemeleri, “Muzata Sauploşi - İlham Kaynağında” adıyla, 2004 yılında Tiflis’te yayınlandı. Uluslararası Kolkh Kültür Merkezi tarafından yayınlanan kitap, 111 sayfadan oluşuyor. Tandilava’nın anadilinde yazdığı Lazca şiirleri ise sadece 12 sayfadan ibaret bulunuyor.

Kitapta, “Lazca Diyalektinde Şiirler” başlığı altında; Şurimşine Nana, Laziş Birapa, Piraliş Birapa, Biçiş Birapa, Ar Ambari, Sarpi Çkinis, Khelakaoba, Ma Mi Vore?, Nanaş Nena, Anbani, Trapizoniş İmperia gibi şiirler bulunuyor. Lazcanın şiir yazmak için ideal bir dil olduğunun en büyük ispatı olan Tandilava’nın şiirleri çoğunlukla bestelenmiş bulunuyor. Şiir kitabının kapağında; “Bana her zaman İber-Kolkh birliğinin tatlı ninnisini dinlet” ifadesi mevcut. Arka kapakta ise şair, el yazısı ile şunları yazmış: “Kalemi elime vatanımın acılı tarihi aldırdı. Fakat bu durum zamanın uygunsuzluğundan şiir olarak söylenmemişti ve aynı zamanda çok yöreli Gürcüstan’ın Lazeti’sini her nedense anmaktan mahrum bırakmıştı.”

Yaşa Tandilava, 24 Şubat 1950’de Sarpi’de doğdu. 1951- 1953 yıllarında ailesi ile beraber Kazakistan’ın kasabası olan Ekonabadi’ye sürgüne gönderildi. Sarpi’de ilkokulu, Gonia’da ortaokulu, Tiflis’te de Devlet Üniversitesi Filoloji Fakültesini bitirdi. 20 yıldan fazla süre boyunca Gonia’da pedagog sonra da aynı okulda müdür olarak çalıştı. Günümüzde Gürcüstan Dışişleri Bakanlığı Batum temsilciliğinde ikinci katip statüsüyle çalışmaktadır. Natia Lazişvili ile evli olan Tandilava’nın üç çocuğu ve iki torunu vardır.                                                                                                                                                              LAZURİ