ANASAYFA

DÖRDÜNCÜ CUMHURBAŞKANI: CEMAL GÜRSEL

1895’te Erzurum'da doğdu. İlkokulu Ordu’da okudu. Sonra Erzincan Askeri Rüştiyesinde okudu. Sonra İstanbul'a gitti. Kuleli Askerî Lisesinde okudu. Son sınıfta okurken Birinci Dünya Savaşı başladı. Okulu bıraktı. Orduya katıldı. 4. Kolordu Komutanlığında topçu subayı oldu. 1915’den 1917’ye kadar Çanakkale Savaşlarına katıldı. 1 Eylül 1917'de 41. Tümen Obüs Bataryası Komutanlığına atanarak Filistin cephesine gönderildi. Filistin ve Suriye cephesindeki savaşlarda 41. Alayın 5. Bağımsız Batarya Komutanı olarak çalıştı. Gazze cephesinde İngilizlere 19 Eylül 1919'da esir düştü. Mısır'da iki yıl esir kaldı. 6 Ekim 1920'de serbest kaldı. İstanbul'a döndü. Üsteğmen oldu. Erzurum Kongresini izleyen günlerde Anadolu'ya geçti. Batı cephesindeki bütün savaşlara katıldı. 1 Eylül 1922’de Yüzbaşı oldu. Büyük Taarruz'da muharebeye fiilen katıldı. Kendisine “Harp Madalyası” ve “İstiklal Madalyası” verildi.

1929’da Harp Akademisini bitirdi. 1958’da Kara Kuvvetleri Komutanı oldu. 2 Mayıs 1960 tarihinde, Milli Savunma Bakanı Ethem Menderes’i ziyaret etti. Bu ziyaret sırasında düşüncelerini ona söyledi. Sonra da 3 Mayıs 1960’da Başbakan Adnan Menderes’in Cumhurbaşkanı olmasına destek verdiğini söyleyen bir mektup yazdı. İş sandığı gibi olmadı. Emekli edildi. O da İzmir’e gitti. 27 Mayıs 1960'da albay ve daha alt kademedeki subaylar tarafından askeri bir darbe gerçekleştirildi. Darbeyi yapan Milli Birlik Komitesi'nin davetiyle bu komitenin başkanı oldu. Darbe ile bir bağı ve destekçisi olmamasına rağmen, darbe lideri ilan edildi.

1961 Anayasasının hazırlanmasında önemli rol oynadı. Anayasa halkoyuna sunuldu ve kabul edildi. 10 Ekim 1961'de yapılan seçimlerle sonra oluşturulan Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından dördüncü Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Devlet Araştırma Kütüphanesi ve Türkiye Bilimsel Teknik Araştırma Kurumunu kurdu. İlk yerli ve seri üretimi hedefleyen “Devrim” adlı otomobil projesini başlattı. “Aga” lakaplı ilk ve tek asker olan Cemal Gürsel, üçüncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve eski Genelkurmay Başkanı Rüştü Erdelhun’un hapis cezasını affetti. Adnan Menderes, Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan idamlarını engellemek için çaba harcadı. Hastalık işini yapmasına izin vermiyordu, görevi bitti. Cemal Gürsel 16 Eylül 1966’da öldü. Fransızca biliyordu.

Şu savaşlara katıldı: Çanakkale Deniz Savaşları - Arı Burnu - Seddülbahir - 1. Kirte - 2. Kirte - 3. Kirte - 1. Kerevizdere - Zığındere - 2. Kerevizdere - Anafartalar - Conkbayırı; Sina ve Filistin: 1. Süveyş - 2. Süveyş - Romani - Magdhaba - Ramallah - 1. Gazze - 2. Gazze - 3. Gazze – Bir - Seba - Kudüs - Megiddo; Yunan Cephesi: 1. İnönü - 2. İnönü - Kütahya -Eskişehir - Sakarya - Büyük Taaruz.                                                                                                                                                              LAZURİ