ANASAYFA

SAVAŞ MAĞDURU MEGRELLER!

Abhaz-Gürcü savaşı, 14 Ağustos 1992 tarihinde Gürcü Milli Muhafız Birlikleri Komutanı Tengiz Kitovani'nin Sohum'u işgal etmesi ve buna Abhaz kuvvetlerinin yanıtıyla patlak vermişti. Bir yıldan fazla süren topyekün savaş, 30 Eylül 1993'te son Gürcü kuvvetlerin yanı sıra kalan Megrel (Hıristiyan Laz) nüfusun Abhazya'yı terk etmesiyle sonuçlanmıştı. Bu savaşta iki taraftan yaklaşık 8.000 kişi ölmüş, 200.000 kadar da Abhazyalı Megrel mülteci haline gelmişti.

Tarafların arasına 1993 Eylül ayından bu yana mevzilenen 1.500 kadar Rus barış gücü askeri, ateşkesi kontrol etmeye çalışmaktadır. 1997 yılında Şevardnadze ve Ardzinba kuvvet kullanmama konusunda anlaşmaya varmışlardır. Ayrıca, bölgede ateşkesi kontrol eden bir BM gözlem gücü bulunmaktadır. Barış koruma faaliyetlerinin çoğunluğu, savaş öncesi nüfusunun % 90’ı Megrel olan Gali bölgesinde gerçekleşmektedir. Yine de geri dönme umutları olmadığından dolayı öfkelenen Megrel mültecileri, özellikle Gali bölgesinde paramiliter gruplar oluşturmuşlardır. Güvenlik bölgesindeki durum hayli hassastır. Gürcüstan ile Abhazya arasındaki barış görüşmeleri 1997'den bu yana Birleşmiş Milletler himayesinde, İngiltere, Rusya, ABD, Fransa ve Almanya'nın arabuluculuğunda gerçekleşmektedir.

Abhazya için söz konusu olan iki seçenekli çözüm önerisinden birincisi federasyon olabilirdi. Ancak Abhazya tarafından, bunun zaten kendilerinin ilk teklifi olduğu, Gürcüstan tarafından kabul edilmediği için artık geç olduğu belirtilerek bağımsızlık kararından ve savaşından geriye dönülemeyeceği iddia ediliyor. İkinci seçeneğe göre, Gali'nin güneyinin Gürcüstan'a verilmesi, Abhazya’nın “devlet altı kurum” statüsünde otonom bölge olması, sınırların AGİT güçlerince korunması öngörülüyor. Aynı model Güney Osetya için de uygulanarak, AGİT marifetiyle bölgenin uluslararası işbirliğine hazırlanması planlanıyor.                                                                                                                                                              LAZURİ