ANASAYFA

HEYBELİADA RUHBAN OKULU

İstanbul’un fethinden sonra; Osmanlılar, İstanbul Ortodoks Patriğine “Millet Başı” ünvanı verildi. Patrik, Osmanlı ülkesindeki bütün Ortodoksların lideri olarak kabul edildi. Ortodoks din adamı yetiştirmek amacıyla ilk defa 1844’de, Patrik IV. Germanos’un destekleriyle Aya Triada Manastırı içinde teoloji eğitimi veren bir okul açıldı. Heybeliada Ruhban Okulu 1844’ten 1971’e kadar bine yakın mezun verdi. Bu mezunlardan 12 tanesi sonradan İstanbul Ortodoks Patriği olmuştur. 2 kişi İskenderiye Patriği, 3 kişi Antakya Patriği, 4 kişi Otosefal Atina Başpiskoposu, 1 kişi Otosefal Arnavutluk Başpiskoposluğu görevine seçilmiştir.

Heybelada Ruhban Okulunun tarihçesi şöyle: 1844 - 1915 yılları arasında okul yedi sınıflıydı. Bunların dördü lise, üçü teoloji bölümüydü. 1915 - 1918 yılları arasında Birinci Dünya Savaşı nedeniyle İstanbul’un birçok okulunda olduğu gibi eğitim durmuştur. 1918 - 1923 yılları arasında okula beş yıllık yüksek okul statüsü verildi. 1923 - 1951 yılları arasında eski yedi yıllık eğitim sistemine dönüldü. 1951-1971 yılları arasında dönemin Patriği Athenagoras’ın çabaları ile yeniden statü değiştirildi. 1964 yılına kadar bazı Balkan ülkelerinden, Mısır, Etyopya, Suriye, İngiltere’den yabancı öğrenciler de Heybeliada Ruhban Okulunda yatılı eğitim görmek için geliyorlardı.

1964 -1965 ders yılında yabancı öğrencilerin okula devam etmeleri yetkililer tarafından yasaklandı. Uluslararası alanda da tanınan bu okul zarar gördü. 1971’de Türkiye’deki bütün özel yüksekokullar devletleştirildiği için Heybeliada Ruhban Okulu kapandı. Günümüzde, İstanbul Ortodoks Patrikhanesine bağlı Aya Triada Manastır kompleksinde 1993-1998 yılları arasında Teoloji ve Çevre Sorunları konulu bazı toplantı ve seminerler düzenlendi. Manastıra her zaman ziyaretçiler gidiyor. Eskiden bu okuldan mezun olmuş ve şimdi dünyanın her yerinde yüksek mevkilerde bulunan eski öğrenciler de eski okullarını ziyaret etmek için gidiyorlar.                                                                                                                                                              LAZURİ