ANASAYFA

HOŞGELDİN YA ŞEHR-İ RAMAZAN

Yüce Allah’ın lütfu ile sağlık ve esenlik içinde, Müslümanlar olarak arınma ve yenilenme bilincimizin tazelendiği, ferdi hayatta dindarlığın, sosyal hayatta huzur, dayanışma ve kaynaşmanın yoğun olarak yaşandığı, manevi derecesi çok yüksek ve kazancı pek büyük olan af, mağrifet ve bereket mevsimi yeni bir Ramazan ayına girmiş bulunuyoruz. Hepimize mübarek olsun!

Ramazan’ın ilk günü ile birlikte nur ve feyiz dolu bir mevsimi yaşamaya başlarız. Kâinat şenlenir, dünya Cennetten süzülen nurani bir hava ile dolup taşar. Ulvi âlemlerin masum ve mübarek sakinleri öbek öbek müminlerin çevresini sarar. Rahmet ülkesinden müjdeler, kâinatın Rabbinden selâmlar ve mağfiret ümitleri getirir, Ramazan ayı… Mukaddes kelâmın nazil oluşunun yıldönümünü müminlerle birlikte cinler, melekler; ağacı, çiçeği, böceği, kurdu, kuşu, denizi ve deryasıyla yaşlı dünyamız da kutlar. Görünen ve görünmeyen âlemlerde tam manasıyla bir bayram havası yaşanır.

Ramazan ayı; müjdeleme, uyarma, toparlanma, daha iyiye gitme, sabır ve tahammül ayıdır. Hz. Muhammed’in (sav) “Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluş” olarak bahsettiği Ramazan ayının özellikleri şunlardır:

1. İnsanlığı karanlıklardan çıkarıp aydınlığa kavuşturan, Rabbimizin son mesajı Yüce kitabımız Kur'an-i Kerim, bu ayda yeryüzüne inmeye başlamış ve böylece insanlık için yepyeni ve mutlu bir dönem başlamıştır. Tevrat, Zebur ve İncil gibi diğer semavî kitaplar da bu ayda indirilmiştir.
2. Âlemlere rahmet olarak gönderilen, yaratılmışların en faziletlisi, Allah’ın en sevgili kulu, son peygamber, Hz. Muhammed Aleyhisselâm'a peygamberlik görevi bu ayda verilmiştir. Hz. Muhammed (sav)'in bu kutsal göreve başlaması ile karanlıklar içinde bocalayan insanlık için nurlu bir ufuk açılmıştır.
3. Bin aydan daha hayırlı olduğu Kur'an-i Kerim'de bildirilen ve müminlere Allah'ın en büyük lütuf ve ikramlarından biri olan “Kadir Gecesi” de bu ayın içindedir.
4. İslâm'ın beş şartından biri olan, insanı nefsinin aşırı arzularından ve maddî ihtiraslardan kurtarıp yücelten ve âdeta melekleştiren oruç ibadeti bu aya tahsis edilmiştir.

Ramazan gecelerinde cemaatin büyük bir coşku ile kıldığı teravih namazı da bu aya mahsus bir ibadettir. Oruçlunun derin bir huzur ve manevî zevk duyduğu sahur ve iftar sofraları da bu aya ayrı bir anlam kazandıran özelliklerdir.

Ramazan ayı, rahmet, mağfiret ve kurtuluş ümidinin tazelendiği, ibadet ve nefis muhasebesi ile gönüllerin arındığı, yardımlaşma, dayanışma, birlik ve beraberlik ruhunun canlanarak ayrı bir sosyal bütünleşmenin yaşandığı müstesna bir zaman dilimidir. Eriştiğimiz bu Ramazanın ayının, her bir mümin için getirdiği rahmet, mağfiret ve kurtuluş müjdesinden bütün müminlerin ve insanlığın hissedar olmasını; vatanımıza, İslâm âlemine ve insanlığa hayırlar getirmesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz.                                                                                                                                                              LAZURİ