ANASAYFA

ÇOCUKLUK DÜŞÜMÜZ ATEŞBÖCEKLERİ

Ateş böceği, Lampyridae familyasındandır. İlkbahar ve yaz aylarında, geceleri görülür. Bir yandan uçar, öte yandan da ışığı durmaksızın yanıp söner. Erkekler kanatlı, dişiler kanatsızdır. Larvalarına benzerler. Bazı çeşitlerinde erkek, dişi ve larvalar da ışık üretir. Her türün kendisine ait bir sinyal şifresi vardır. Kuzey Amerika'da yaşayan bazı çeşitlerin dişileri de kanatlıdır. Işık da üretirler. Bütün ateş böceklerinin larva ve erginleri etçildir. Yumuşak böcek ve böcek larvalarıyla beslenir.

Ateşböceğinin, ışık organları karın bölümünün sonundadır. Saydam olan bir tabaka örter. İç bölümünde fotojenik hücreler ve ışığı yansıtan bir tabaka bulunur. Işık organında üretilen ve yağa benzeyen Lüsiferin adlı madde, Lüsiferinaz enziminin katalizörlüğünde yavaş olarak oksijenle yanar. Bu kimyasal süreç ile ışık ortaya çıkar. Hava oksijeninin kontrollü tüketimiyle ışık yanar ve söner. Bu yanıp sönmeler sayesinde eşler haberleşir. Ateş böceğinin ürettiği ışık, zamanla meydana gelen oksitlenmeyle kimyasal enerjinin ışığa dönüşmesidir. Işık tamamen soğuktur. Ateşböceğinde ısı kaybı olmaz.

Ateşböcekleri geceleyin, Tayland’da, nehir kıyısındaki Ton Lampoo ağaçlarını sararlar. Bu ateşböcekleri bir dakika içinde 120 defa yanıp söner. Orası yarım saniye bir şimşek çakmış gibi aydınlanır. Jamaika'da da ateş böcekleri çok parlaktır. Ateşböcekleri, dallarda toplandıkları zaman, beş yüz metre uzaktan ağaçlar yanıyor gibi görülür.                                                                                                                                                              LAZURİ