ANASAYFA

SARPİ'DE KİLİSE İNŞA EDİLİYOR…

Sarpi’nin Cara isimli tepesine, 5 Şubat 2007 tarihinde Gürcüstan’ın aziz ve kutsayıcı yüce patriği 2. İlia’nın kutsaması ile “Tsentr Pointi Cgubi” şirketi büyük kilisenin inşaatına başladı. Bu kilise, 1600’lü yıllarda Osmanlı İmparatorluğu kuvvetlerinin akınları sırasında Hıristiyanlıkları ve vatanları uğruna başları kesilerek öldürülen 30.000 Laz’ın anısına yapılıyor. 12 Mayıs, bu şehitlerin anıldığı gündür. Kilisenin uzunluğu 20 metre kadar olacak ve kilisenin yanında erkek manastırı inşa edilecek.

Sarpi’nin diğer tepesinde, M.S. 600- 700’lü yıllardan kalma eski bir kilise daha var ve halen restorasyonu devam ediyor. Bu iki kiliseyi inşa edenlerin tamamı Sarpili Lazlardır ve Sarpi’nin bütün Laz halkı bu tapınaklara ellerinden geldiğince yardım etmektedir.

Kars antlaşması gereği özerkliği, Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlüğü altında bulunan Acaristan'da, yıllardır Müslüman kesime Tiflis kaynaklı dini baskı uygulandığı ve Hıristiyanlaştırma faaliyetleri yürütüldüğü biliniyor. Oysa halkın Müslüman oluşu, Acaristan'a özerklik verilmesinin ana nedeni olmuştur. Ancak, Gürcüstan merkezi yönetiminin Lazlara ve Acarlara yönelik asimilasyon çabaları her daim süreklilik arz etmiş, hatta buna ilaveten Avrupalı misyonerler de Müslüman halkın Hıristiyanlaştırılması için, maddi yardım ve çeşitli hediyeler vermek de dahil olmak üzere yoğun faaliyetlere girişmişlerdir. Bugün de bu faaliyetler aynen devam etmektedir. Müslüman halk ise ekonomik ve siyasi baskılar sonucu Hıristiyanlığı seçmek zorunda kalmaktadır.                                                                                                                                                              LAZURİ