ANASAYFA

LAZİSTAN'IN LİMANLARI

Dünyanın büyük denizlerle bağlantısı bulunan en büyük iç denizi Karadeniz'in doğu kıyılarında yer alan Lazistan, tarih boyunca yoğun deniz ticaretinin yaşandığı limanları ile anılmıştır. Karadeniz halkları arasında kurulan dostluk, kültür ve ticaret köprüsünün bir ayağını oluşturan Lazistan limanları, tarihi İpek Yolunun Avrupa’ya açılan kapısı olmuşlardır. Birçok iskeleye sahip Lazistan’ın başlıca limanları Trabzon, Rize ve Hopa limanlarıdır. Lazistan’ın limanlarından dış ülkelere gıda maddeleri, fındık, yaş meyve ve sebze, yumurta, buğday unu, yağlı hamsi filetosu, siyah çay, temizlik maddeleri, elektrikli eşya, elektrik malzemeleri, boş lpg tankı, pamuk, tekstil ve deri giyim eşyası, pvc lambri, inşaat malzemeleri, mermer, mdf, mukavva-karton, muhtelif ev ve büro malzemesi, bakır, krom, kurşun ve çinko cevheri, yonga levha, çimento, klinker, bentonit, aks, tampon, makine yağı, tekerlek poyrası ihraç edilmektedir. Dış ülkelerden ise ekmeklik buğday, kepek, kömür, kereste-tomruk, odun hamuru, melamin emdirilmiş kağıt, tekstil malzemesi, muhtelif deri, hurda metal, sac, petrol boru hattı ve baraj malzemeleri, çeşitli makine, öğütücü bilye, kimyevi madde, karton, gübre ithalatı yapılmaktadır.

Trabzon limanı: 1946 yılında temeli atılan yeni liman, 1954 yılında tamamlanarak hizmete girmiştir. 1990 yılında ise limanın modernizasyonu tamamlanmıştır. 21.11.2003 tarihinde, Alport Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş.’ne 30 yıl süre ile devredilmiştir. Trabzon limanı, açık denizlere kapalı İran, Irak, Azerbaycan, Ermenistan, Türkmenistan, Özbekistan gibi tarihi İpek Yolu üzerinde yer alana bölge ülkelerinin, Avrupa ve dünya pazarlarına bağlanmasında önemli rol oynamaktadır. 1.135 metre uzunluğunda büyük mendireği, 440 metre uzunluğunda küçük mendireği ve 380 metre uzunluğunda tali mendireği olan Trabzon limanı; 3,8 milyon ton/yıl elleçleme, 3 milyon ton/yıl depolama, 2000 adet/yıl gemi kabul ve 250.000 adet/yıl yolcu kapasitesine sahiptir.

Rize limanı: 13.08.1997 tarihinde, Riport Rize Limanı İşletmesi Yatırım A.Ş.’ne 30 yıl süre ile devredilmiştir. Küçük gemilere ve balıkçı teknelerine hizmet veren rıhtımı, 3 adet ana ticaret rıhtımı ve 1 adet Ro-Ro rıhtımı bulunan liman, Lazistan’ın en derin limanıdır (-12.00m). 2,5 milyon ton/yıl elleçleme kapasitesine sahip limanda, 10 tonluk 2 adet mobil vinç ve 2 adet 5 ve 10 tonluk forklift bulunmaktadır. Günlük 5.000 ton cevher yükleme kapasitesi bulunan limanın, 10.000 m² kapalı alana sahip ambarında 60.000 ton cevher stoklanabilmekte konveyörle yükleme yapılarak ihraç edilmektedir.

Hopa limanı: Coğrafi konumu itibariyle Karadeniz’in dünyaya açılan kapısı olarak değerlendirilen liman 26.06.1997 tarihinde, Park Denizcilik Hopa Liman İşletmeleri A.Ş.‘ne 30 yıl süre ile devredilmiştir. 104.000 m² alanı bulunan limanın mendirek uzunluğu 1.346 metredir. 18.120 m² kapalı ambar sahası ve 72.622 m² açık ambar sahasına sahip limanda; yükleme, boşaltma, terminal, depolama, kılavuzluk, kurtarma ve likit dolum tesisleri işletmeciliği yapılmaktadır. Orta Asya Cumhuriyetleri’nden ithal edilen pamuk, Hopa limanından gerek yurt içine gerekse yurt dışına sevk edilmektedir.                                                                                                                                                              LAZURİ