ANASAYFA

KIRIM ÖZERK CUMHURİYETİ

Kırım Özerk Cumhuriyeti (Kırım Tatarcası: Qırım Muhtar Cumhuriyeti; Ukraynaca: Avtonomna Respublika Krym) Ukrayna'da, Karadeniz'in kuzeyinde, Azak denizinin güneyinde bulunan bir yarımada üzerine kurulu özerk bir devlettir. Yüzölçümü 26.200 km² ve başkenti Akmesçit (Simferopol) olan Kırım’ın başlıca şehirleri; Akyar (Sivastopol), Kerç, Kefe (Feodosya), Kezle (Yevpatorya), Yalta, Canköy ve Bahçesaray’dır. Özerk cumhuriyetin merkezi Akmesçit, yarımadanın kültür ve sanayi merkezidir.

Kırım, Kerç yarımadası ile doğuya doğru uzanır. Kuzeye doğru çorak bozkırlar hafif engebeler ile 1000- 1500 metreye kadar yükselir. Dikenli fundalıkları, koyun, keçi üretimiyle Akdeniz'i andırır. Güney yamaçları sert eğimlerle, kayalık körfezlere iner. Kuzey rüzgârlarına kapalı olan bu alanda Akdeniz iklimi egemendir. Ortalama sıcaklık Yalta'da 13C° dir ve yılın ancak 70 günü yağmurludur; fakat kışları oldukça serttir. Yağışlar kış ve sonbahar mevsiminde olur. Eskiden Ukrayna topraklarına Perekop yarımadası ile bağlanmakta olup yapılan kanalla Ukrayna ile fiziki bir bağlantısı kalmamıştır.

2001 yılında yapılan Ukrayna nüfus sayımına göre, Kırım'ın nüfusu 2.033.700 kişidir. Ülke nüfusunun büyük çoğunluğu Rus olmakla birlikte, ülkede Ukrainler ve Kırım Tatarlarının da kalabalık nüfusu vardır. Kırım’ın demografik yapısı; Ruslar: %58,32, Ukrainler: %24,32, Kırım Tatarları: %12,1, Beyaz Ruslar: %1,44, Tatarlar: %0,54, Ermeniler: %0,43 ve Yahudiler: %0,22 şeklindedir. Diğer azınlık grupları; Karadeniz Almanları, Romanlar, Bulgarlar, Polonyalılar, Azeriler, Koreliler ve Yunanlılardır. Devletin resmi dili Ukraynacadır ancak devlet işlemleri çoğunlukla Rusça ile yürütülmektedir. Eğitim ve devlet işlerindeki Ukraynacalaştırma girişimi fazla başarılı olamamıştır. Geniş ölçüde konuşulan diğer dil de Kırım Tatarcasıdır. Nüfus sayımına göre, Kırım sakinlerinin ana dilleri: %77 Rusça, %11,4 Kırım Tatarcası ve %10,1 Ukraynacadır.

Kırım’ın başlıca gelir kaynakları; tarım, madenciliğe dayalı sanayi, balıkçılık ve kıyı turizmidir. Yeraltı kaynakları; kömür, demir, manganez ve alçı taşıdır. Kırım'ın kuzey kısmı tarımın en yaygın olduğu bölgedir. Ağırlıklı olarak ayçiçeği, mısır ve buğday yetiştirilir. Gerekli su Dinyeper nehrinden kanallar aracılığı ile sağlanır. Güneydeki yamaçlarda üzüm bağları yer alır. Parfüm yapımında kullanılmak üzere çiçek de yetiştirilir.                                                                                                                                                              LAZURİ