ANASAYFA

GÜRCİSTAN DEMOKRATİK CUMHURİYETİ

Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti (Sakartvelos Demokratiuli Respublika), Gürcistan'ın 1918- 1921 yılları arasında bağımsız olduğu dönemdeki adıdır. Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti, Çarlık Rusya’sının parçalanmasına yol açan, 1917 Devriminin ardından kuruldu. Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti’nin kuzeyinde Kuzey Kafkasya Dağlılar Cumhuriyeti ve Rusya, güneyinde Osmanlı Devleti ve Ermenistan Demokratik Cumhuriyeti, güneydoğusunda Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti bulunuyordu. Başkenti Tiflis, resmi dili Gürcüce olan Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti’nin yüzölçümü 107.600 km², nüfusu 2,5 milyon idi.

Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı, Transkafkasya Sovyet Sosyalist Federe Cumhuriyeti’nin dağılmasının hemen ardından, Sosyal Demokratik Menşevikler tarafından, 26 Mayıs 1918’de ilan edilmiştir. Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti, iç ve dış sorunlarını daha çözemeden, Rusya Federe Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin Kızıl Ordusu tarafından işgal edilmiş ve Şubat-Mart 1921’de Gürcistan’da Sovyet Cumhuriyeti kurulmuştur.                                                                                                                                                              LAZURİ