ANASAYFA

KOLKHOBA.ORG 3 YAŞINDA…

Kolkh kimliğine ve bu kimliğin dilleri Lazca ve Megrelceye destek olmak için yayınını sürdüren sitemiz “kolkhoba” 3 yaşında. Kolkh kültürü mirasçılığı ve Kolkh dillerinin emanetçiliği bilinciyle davranan sitemiz, sorumlu yayıncılık örneği vermeye devam ediyor. Tarihsel kimliklerini Kolkhlardan aldıklarını, günümüzde Laz-Megrel adlarıyla yaşadıklarını, gelecekte Laz-Megrel kimliğiyle öleceklerini, Kolkh kültürüyle yoğrulduklarını ve kendi öz kimliklerinden başka hiçbir resmi kimlik dayatmasını kabul etmeyeceklerini sloganlaştıran “kolkhoba” mücadelesini sürdürüyor.

Kültürün yok olan halkla birlikte kaybolacağının veya asimile olan halkın egemen kültürün etkisi altına gireceğinin idrakinde olan “kolkhoba”, halk olma bilinci ve asimilasyona direnme ruhu ekseninde mücadele ediyor. Halk olma bilincinin dil ve tarihine sahip çıkmak, kültürünü koruyarak geleceğe taşımak olduğunu ifade ediyor. Kolkh kültürünü ve kimliğini ulusal çıkarları için kullananlara alet olmadan, diyaspora oluşturmaya çalışan şer odaklarıyla işbirliği yapmadan, uluslararası kuruluşlardan medet ummadan, devletlere sırtını yaslamadan kendi kimliğinden ve kültüründen aldığı özgüvenle yayınını sürdürüyor.

Antik Kolkh kültürünün yaşayan dilleri Lazca ve Megrelce yayın yapabilmek için üç yıldır çalışma yürüten “kolkhoba”, projeler üretiyor, çözüm önerileri sunuyor, incelemelerini ve araştırmalarını sürdürüyor. Kazandığı üç yıllık deneyim sonucunda Lazca ve Megrelcenin folklorik olmaktan çıkarılabileceğini ve akademik olarak da kullanılabileceğini kanıtlıyor. Kolkh kültürüne sahip olma bilinciyle, bu kültürün güzide dillerine destek olunması ve ortak amaç doğrultusunda irade beyanında bulunulması halinde ancak kültürel hakların kazanılabileceğini ve onurlu yaşam sürdürülebileceğini bildiriyor.

Kararlılık bizden, netice Allah’tandır.                                                                                                                                                              LAZURİ