ANASAYFA

PROFESÖR GEORGE ELİAVA

George Eliava, 13 Ocak 1892’de, Batı Gürcistan’daki Saçkhere adlı köyde doğdu. 1909’da Novorosiisk Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. 1912- 1914 yılları arasında, Genevre Üniversitesinden de diploma aldı. 1916’da Moskova Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. 1916’da Trabzon Bakterioloji laboratuarının başkanı oldu. 1917’de Tiflis Bakteriyoloji laboratuarının başkanı idi.

1918’den 1921’e kadar ve yine 1926’dan 1927’ye kadar Paris’te, Profesor Felix D'Herelle’yi tanıdığı Pastör Enstitüsü’nde çalıştı. George Eliava, 1923’de Bakteriyoloji Enstitüsünü kurdu. Bu kurum Mikrobiyoloji Enstitüsü olarak biliniyordu. George Eliava da, bu kurumun ilk müdürü idi. George Eliava, D'Herelle’nin deneysel tıp alanındaki düşünceleri ile heyecanlandı. Sonuç olarak, 1926’da, Kura nehrinin sağ kıyısında bulunan 17 hektarlık toprak, bu kuruma verildi. Bu kurum Sovyet ülkesinde, bakteriyofajlara karşı bakteri üreterek ve onları kullanarak mücadele eden ilk kurumdu. Bakteriyofajlara karşı bakteri üreten ve onları kullanan bu programın amacı, bu hizmetlerin dünya merkezi olmaktı. Hem bilimsel hem de endüstriyel alanlarda her çeşit klinik hizmetleri de amaçlıyordu.

1927’den başlayarak George Eliava, Tiflis Devlet Üniversitesi Hijyen kürsüsü başkanı idi. 1929’dan başlayarak da, George Eliava Tiflis Devlet Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji kürsüsü başkanı idi. Tiflis Veba Merkezi, onun önderliği ile 1934’de kuruldu. Profesör George Eliava, “halk düşmanı” olduğu iddiası ile iktidar tarafından tutuklandı. 1937’de idam edildi.                                                                                                                                                              LAZURİ