ANASAYFA

KARADENİZ'DE EKO-SİSTEM ÇÖKÜYOR

Karadeniz'e kıyısı olan Türkiye, Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Rusya Federasyonu ve Gürcüstan'ın Karadeniz Stratejik Eylem Planını imzalamalarının dokuzuncu yılını doldurmasına rağmen herhangi bir olumlu gelişme görülmüyor. Karadeniz’in gittikçe artan kirliliğe ve tehlikelere karşı korunması için son yıllarda uluslararası ve ulusal çalışmaların hızlanmasına rağmen çevre felaketleri devam ediyor.

Karadeniz sadece 40 yıl önce dünyanın ekolojik yönden en zengin, balıkçılık yönünden en bereketli denizlerinden biriydi. Günümüzde dünyanın en süratle kirletilen denizi durumuna geldi. Karadeniz havzasında yer alan 17 ülkenin, 13 başkentin, yaklaşık 170 milyon insanın atıkları Karadeniz'e boşaltılıyor. Karadeniz'e kıyısı olan 6 ülkenin kıyılarındaki yerleşim merkezlerinde ise birkaçı hariç hiçbir arıtma ve çöp işleme tesisi bulunmuyor. Kıyılarda yaşayan toplam 10 milyon insanın evsel atıkları da doğrudan Karadeniz'e atılıyor. Gittikçe artan karasal kirliliğin yanı sıra, hava kirliliği, tehlikeli madde taşımacılığı, kazalar, aşırı ve kuralsız avlanma, bazı göçmen canlı türlerinin artışı eko-sistemi etkiliyor. Karadeniz'de eko-sistem çöküyor, bu da sonuç olarak hem dengeleri altüst ediyor hem de ekonomik kayıplara neden oluyor.

Karadeniz tarihsel süreç içinde daima önemli bir doğal zenginlik kaynağı ve uluslararası suyolu olarak stratejik bir öneme sahip olmuştur. Karadeniz kıyılarında ülkelerin neden olduğu tahribat sürmektedir. Eğer ulusal ve uluslararası düzeyde gerekli önlemler alınabilirse Karadeniz’in iyileştirilmesi mümkün olabilir. Karadeniz'in iyileştirilmesi için alınması gereken önlemler konusunda her devlete büyük görev düşüyor. Karadeniz kaderine terk edilemeyecek kadar değerlidir.                                                                                                                                                              LAZURİ