ANASAYFA

YUNANİSTAN CUMHURİYETİ

Yunanistan Cumhuriyeti (Elliniki Dimokratia), Güneydoğu Avrupa'da Balkan yarımadasının güney ucunda yer alan bir ülkedir. Kuzeyden Arnavutluk, Makedonya ve Bulgaristan, doğudan Türkiye, güneydoğudan Ege denizi, güneyden Akdeniz ve batıdan İyon denizi ile çevrilidir. Yüzölçümü 131.990 km2, nüfusu 11.306.183 kişi, başkenti Atina olan ülkenin diğer büyük şehirleri Selanik, Pire, Patras, Kandiye, Volos, Yanya, Yenişehir, Kavala, Vodina’dır.

Yunanistan, Osmanlı Devleti’nin zayıflaması sürecinde, 19. yüzyılın büyük emperyal devletlerince İstanbul'un idaresinden çıkartılarak kurulan 28 yeni devletten biridir. Yunanistan adı antik İyonya'nın (bugünkü İzmir, Aydın, Manisa bölgesi) Arapça ve Farsça söyleniş şeklinden gelir. İyonya, Yunanistan'daki Dor istilası karşısında Anadolu kıyılarına göç etmek zorunda kalan ve Batı Anadolu'da on iki büyük site kuran halkın vatanlarına verdikleri isimdir. Yunanistan tarihi, eski Yunan tarihi, Orta devir-Bizans tarihi ve modern Yunanistan tarihi olarak üç bölüme ayrılır. Antik Yunanistan M.Ö. 2. yüzyılda Roma İmparatorluğu'nun hâkimiyetine girerek ortadan kalktı. Yunanistan 1458’de Osmanlı topraklarına katıldı. Günümüzdeki Yunanistan, 1821'de Osmanlı Devleti'nin İngiltere, Fransa ve Rusya karşısında aldığı yenilgiler sonucu, bu devletlerin koruma bölgesi olarak, İstanbul'un idaresinden koparılan Mora yarımadası ve Atina'dan ibaret küçük bir bölgede 'Yunan Krallığı' adı altında kuruldu. 1923 yılında yapılan halk oylamasıyla Yunanistan Cumhuriyeti ilan edildi. 1926 yılından itibaren ülkeye monarşik idare hâkim oldu. Yunanistan, 1974 yılında referandumla yeniden Cumhuriyet oldu.

Yunanistan genel olarak beş bölgeye ayrılır: Makedonya, Trakya, Epirus, Teselya ve Mora. Yunanistan topraklarının hemen hemen beşte dördü dağlık, çok az bir bölümü de ovalıktır. Başlıca büyük adaları; Girit, Rodos, Milos, Korfu, Sakız, Midilli, Sisam, Eğriboz, Delos ve Mykonos’tur. Yunanistan, genel olarak yazları sıcak, kışları ise ılık ve serin geçen, Akdeniz ikliminin tesiri altındadır. Dağlık bölgelerde ve iç kesimlerde ise Akdeniz’in dağ iklimi görülür. Kuzeye doğru gidildikçe kış ayları soğuk ve yaz ayları daha sıcak geçer.

Ülkenin resmi dili Yunanca, Yunan alfabesi kullanılarak yazılır. Halkın %97’si Ortodoks’tur. Geri kalanların çoğunluğu Müslüman’dır. Çok az da olsa Katolik, Protestan ve Yahudi de vardır. Nüfusun çoğunluğu Türkiye'den 1924 ve 1955 mübadeleleri neticesinde göçen Rumlardan oluşur. Nüfusun üçte birine yakını başkent Atina ve çevresinde yaşar. Başlıca azınlıkları; Makedonlar, Arnavutlar, Ulahlar, Türkler, Pomaklar, Araplar, Farslar ve Afrikalılardan oluşmaktadır.

Yunanistan nüfusunun %30’una yakını tarım ve hayvancılıkla uğraşır. En önemli tarım ürünleri; tahıl, tütün, pamuk, pirinç, zeytin, fındık, üzüm, limon ve portakaldır. Yunanistan balıkçılık bakımından çok gelişmiş bir ülkedir. Yunanistan, yeraltı madenleri bakımından çok zengin bir ülkedir. Başlıca madenleri; boksit, krom, beyaztaş, mermer, demir, nikel, amyant, magnezyum, bakır, kurşun, linyit, zımpara, sülfür, alüminyum ve petroldür. Ülkenin %30’una yakın bir bölümü imalat sanayi ve endüstri alanında çalışır. En önemli endüstri kolları tekstil, kimyevi maddeler, gıda, çimento ve metal endüstrisidir. Turizm, ülkenin çok önemli bir gelir kaynağıdır. Marathon, Mycenae, Olympia, Sparta, Thermopylae ve Tiryus gibi eski Yunan şehir devletleri turistlerin bir hayli ilgisini çekmektedir.                                                                                                                                                              LAZURİ