ANASAYFA

BAKAN HÜSEYİN HÜSNÜ ÇAKIR

Hüseyin Hüsnü Çakır, 1892'de Hopa'da doğdu. Hopalı Çakıroğulları ailesindendir. İlk ve orta öğrenimini Trabzon'da tamamladı. 1913'te Mülkiye Mektebini bitirdi. Aynı yıl Maliye Nezareti Varidat Umum Müdürlüğü 4. Sınıf Kâtipliği ile memurluğa başladı. 1915'te Divan-ı Muhasebat Murakıp Muavini oldu. 1918'de Trabzon Mektubî Kalemi İkinci Mümeyyizi olarak çalıştı. 1919’dan 1923’e kadar Tirebolu, Giresun, Yusufeli, Bayburt kaymakamlıkları yaptı. Oltu ve Ardahan Mutasarrıf Vekili ve Mülkiye Müfettişi olarak çalıştı. Gaziantep ve Ordu'da Valilik yaptı. 1926'da Şeker İnhisarı Teftiş Heyeti Reisi oldu. 1930'da burada Müdür Muavini ve Genel Müdür olarak çalıştı. Tütün İnhisarında Maliye Baş Murakıbı oldu. 1932'de İnhisarlar Genel Müdürlüğü yaptı. 5. dönemde İzmir Milletvekili seçildi.

6, 7 ve 8. dönemlerde yine İzmir Milletvekili seçildi. 28 Aralık 1938'de tarihinde 2. Celal Bayar Hükümetinde İktisat Bakanı oldu. 31 Temmuz 1941’e kadar 1 ve 2. Refik Saydam Hükümetlerinde yine İktisat Bakanı oldu. 10 Haziran 1948'de 2. Hasan Saka Hükümetinde Milli Savunma Bakanı oldu. Şemsettin Günaltay Hükümetinde de Milli Savunma Bakanı idi. Evli ve üç çocuk babası olan Hüseyin Hüsnü Çakır, 10 Ağustos 1963’de İstanbul’da vefat etti. Aşiyan Mezarlığında toprağa verildi.                                                                                                                                                              LAZURİ