ANASAYFA

ROMANYA CUMHURİYETİ

Romanya (România), Orta Avrupa'nın güneydoğusunda, Balkan yarımadasının kuzeyinde bulunan ülkedir. Kuzeyde ve kuzeydoğuda Ukrayna, kuzeydoğuda Moldova, kuzeybatıda Macaristan, güneybatıda Sırbistan, güneyde Bulgaristan ile komşudur, doğuda Karadeniz'e kıyısı vardır. Yüzölçümü 238.391 km2, nüfusu 22.303.550 kişi, başkenti ve en büyük şehri Bükreş olan ülkenin diğer büyük şehirleri; Köstence, Yaş, Braşov, Kaloşvar, Temeşvar, Craiova’dır. Devlet armasında yer alan Dobruca, Eflak, Boğdan, Banat ve Transilvanya beş tarihi bölgesidir.

Romanya topraklarında kurulan ilk devlet Trakların kurduğu Daçya Krallığıdır. Bu topraklar Romalılar, Gotlar, Hunlar, Avarlar, Slavların istilasına uğramış, sonraki dönemlerde Macar, Peçenek, Kuman ve Tatar istilaları görülmüştür. Rumenler ilk defa kendilerine ait devletler olarak 1310 yılında Eflak Beyliğini, 1352 yılında Boğdan Beyliğini kurmuşlardır. Günümüzdeki Romanya'nın bir parçası olan Erdel ise 10.-16. yüzyıllar arasında Macaristan Krallığının bir parçasıydı. 15. ve 16. yüzyıllarda bu üç ülke de Osmanlı Devleti'nin himayesi altına girdiler. Osmanlı döneminde Eflak ve Boğdan tampon devletlerdi. Osmanlılar 1806- 1812 Osmanlı-Rus savaşını kaybedince 1821 yılında Rusya'yla Bükreş antlaşmasını imzalayarak Besarabya'yı Rusya'ya bırakmak zorunda kaldılar. 93 Harbinde Osmanlıların Ruslar karşısında aldıkları yenilgiden sonra 1878 yılında yapılan Berlin Antlaşmasıyla Eflak ve Boğdan Osmanlı Devleti'nden bağımsızlıklarını kazandılar ve Romanya adı altında birleştiler. Ancak Rusya, 1821 yılında ele geçirdiği Besarabya'yı geri vermedi. Bu bölge daha sonra SSCB'nin Moldova Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti haline dönüştü. 1881 yılında Romanya Krallığı ilan edildi. 1944 yılında Kızıl Ordu Romanya'yı işgal etti ve 1947 yılında Romanya Halk Cumhuriyeti ilan edildi. 1967 yılında Nicolae Ceauşescu iktidarı ele geçirdi. 1989 yılında Romanya devrimiyle Ceauşescu iktidarı son buldu. Romanya, 2004 yılında NATO'ya, 1 Ocak 2007 tarihinde de Avrupa Birliği'ne katıldı.

Romanya’nın yaklaşık olarak üçte ikisi dağlık ve tepelik, geri kalan üçte biriyse yaylalık ve düz arazidir. Romanya’nın iklimi orta nemlilikte olan tipik bir kara iklimidir. Yaz ayları kurak ve sıcak, kış ayları ise sert ve karlı geçer. Sonbahar mevsimi uzun sürerken, ilkbahar çok kısa müddetle kendini gösterir. Ülke toprakları güney ve doğuda kalan yerler hariç Avrupa'nın en dağlık alanlarından biridir. Bulgaristan ve Sırbistan ile olan sınırının büyük kısmı Tuna nehri ile çizilen Romanya'nın, Tuna'nın bir kolu olan Prut nehri ile de, Ukrayna'nın güneyi ile olan sınırı ve Moldova'nın tamamı ile sınırı çizilir.

Romanya, makina yapımı ve metal işçiliği bakımından gelişmiş bir ülkedir. Endüstrisi esas olarak demir ve çelik üzerine kurulmuştur. Bundan başka kimya sanayii, inşaat malzemeleri, çimento, kereste endüstrisi, gıda sanayii, tekstil ve kumaş dokuma, elbise ve ayakkabı imalatçılığı, lastik eşyalar ve petrol ürünleri endüstrileri mevcuttur. Romanya’nın dağları ve etekleri demir ve tuz yatakları bakımından zengindir. Romanya, Rusya’dan sonra Avrupa’nın en çok petrol üreten ülkesidir. Ayrıca dünyada nadir olarak çıkarılan metan gazı bakımından da oldukça zengindir. Ülkenin diğer yeraltı zenginlikleri; kömür, linyit, demir, manganez, krom, molibtenyum, bakır, kurşun, çinko, gümüş, altın, antimon, boksit, cıva ve uranyumdur.

Romanya’nın resmi dili Rumence, azınlık resmi dili Macarcadır. Ülke nüfusunun %70'ini Rumenler, %15’ini Romanlar, %10’unu Macarlar, oluşturur. Ülkede ayrıca; Almanlar, Lipovanlar, Makedonlar, Türkler, Tatarlar, Nogaylar, Sırplar, Bulgarlar, Yunanlar, Ruslar, İtalyanlar, Yahudiler, Ermeniler de yaşamaktadır. Romanya laik bir devlettir ve resmi bir dini yoktur. Ülkenin %86,5'si Ortodoks, %6’sı Katolik, %4’ü Protestan ve %1,5’i Pentekostaldır. İslam, Romanya'da tarihi bir din olmasına rağmen sadece Dobruca'da yaşayan Türk, Tatar ve Nogaylar arasında yaygındır.                                                                                                                                                              LAZURİ