ANASAYFA

MOLDOVA CUMHURİYETİ

Moldova Cumhuriyeti, Doğu Avrupa'da Ukrayna ile Romanya arasında yer alan ve denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Toplam 1.389 km olan kara sınırının 125 km.lik şeridine denk gelen bölümü 2007 yılında Ukrayna tarafından işgal edilmiştir. Yüzölçümü 33.843 km2, nüfusu 4.435.000 kişi, başkenti ve en büyük şehri Kişinev olan ülkenin diğer büyük şehirleri; Balti, Bender, Komrat, Tiraspol’dur.

M.Ö. 7. asırdan itibaren İskitler, Sarmatlar, Galatlar, Traklar, Daklar ve Slavların yerleşim merkezi olan bölge, 12. asırda Macarların hakimiyetindeydi. Karpat dağlarında yaşayan Ulahlar, 1349’da Macarlara karşı ayaklandılar ve Moldovya’ya yerleşerek bağımsızlıklarını ilân ettiler. Moldova toprakları 15. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin egemenliği altına girmiştir. 1455 yılından 1812 yılına kadar, Boğdan eyaleti olarak Osmanlı Devleti’ne bağlı olan ve 1812 Bükreş Anlaşmasıyla Rusya'nın egemenliğine giren bölge, 1918’e kadar Rus Çarlığı’nın bir vilayeti olarak kalmıştır. Rusya'nın Kırım savaşında yenilmesinden sonra Moldova'nın bir kısmı (Güney Besarabya) Romanya'ya geçmiş, ancak Rusya 1878'deki Berlin kongresi ile bu bölgeyi geri almıştır. 1. Dünya Savaşından sonra, 1918'de bölge Romanya'nın eline geçmiş ve 1924’te Dinyester'in doğu yakasında Ukrayna’ya bağlı Moldova Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kurulmuştur. 2. Dünya Savaşında bölge yeniden Rumenlerin eline geçtiyse de 1944’te Rusların geri aldığı topraklarda Moldovya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kurulmuştur. Moldova'nın şimdiki sınırları Prut ve Dinyester nehirlerinin arasındaki Besarabya denilen tarihi bölgenin SSCB tarafından Romanya'dan alınması ile 1947'de çizilmiştir. Romanya ile ilişkileri kesilmiş, Kiril alfabesi kullanma zorunluluğu getirilmiş, Rusların ve Ukraynalıların endüstriyel bölgelere büyük çaplı göçleri özellikle desteklenmiştir. 1950'lerde ise binlerce etnik Romen, Orta Asya'ya göç etmek zorunda bırakılmıştır. SSCB’nin dağılması üzerine Moldova, 27 Ağustos 1991’de bağımsızlığını ilân etti. Moldova, 21 Aralık 1991’de Bağımsız Devletler Topluluğu'na katıldı.

Moldova toprakları alçak tepeler ve alüvyonlu ovalarla, kuzey ve orta kısımları ormanlarla kaplıdır. Ovalar kuzeye doğru yükselirken plato görünümünü alır. Oldukça ılıman ve yağışlı bir kara iklimine sahiptir. Kışları ılık, yazları sıcak geçer. Ülke ekonomisi tarıma ve gıda sanayine bağlıdır. Çalışan nüfusun %35’i tarımda, %28’i sanayide, geri kalan kısmı diğer işlerde çalışır. Verimli topraklarda bağcılık, meyvecilik ve sebzecilik yapılır. En önemli tarım ürünleri buğday, mısır, ayçiçeği, şekerpancarı ve tütündür. Gıda sanayinin yanında tüketim maddeleri, elektrikli aletler ve inşaat malzemesi sanayileri de gelişmektedir. Ülkede termik santrallerin dışında, Dinyester ırmağı üzerinde bir hidroelektrik santrali vardır. Moldova’da ulaşım demiryolu ve Dinyester ırmağı yoluyla sağlanır. Tek havaalanı başkent Kişinev’dedir. Linyit, fosfat, alçıtaşı doğal kaynaklarıdır. Çoğunlukla Ortodoks nüfusun yaşadığı ülkede, Rumence, Rusça ve Gagauzca konuşulmaktadır. %65 Rumen, %14 Ukraynalı, %13 Rus, %4 Gagauz, %1,5 Bulgar nüfusun barındığı ülkede okuma-yazma oranı %98’dir.                                                                                                                                                              LAZURİ