ANASAYFA

DİL-TARİH-KÜLTÜRLERİYLE LAZLAR

Türkiye’de genel geçer resmi tezlere biraz olsun farklı yaklaşımların sergilenebileceği özgün ve bağımsız bir çalışma üretmenin zorluğu üstüne söz söylemek gereksiz gibi. Anadolu’daki bir folklor, kültür, dil, din, mezhep ya da etnisite üzerine ideolojilerden arınmış lokal bir çalışma yapmanın zorluğu bile bile böylesi bir gayrete girişenler ise “cesur adım” atmakla onore ediliyor.

Salt bilimsel ve insani duyarlılıklarla, Anadolu’nun en renkli ve farklı bir folklorik kimliğine sahip toplumu Lazlar üzerine kaynak teşkil edecek bir çalışma ortaya koymak isteyen araştırmacı-yazar Ali İhsan Aksamaz, “Dil- Tarih- Kültür ve Gelenekleriyle Lazlar” kitabına imza atmayı başarmış.

Yıllardır ya Temel fıkraları ile özdeşleştirilen veya resmi görüşlerin ya da belli ideolojilerin angajmanında kalmış manipülatif çalışmalarla adeta yok sayılan bu Kafkasya kökenli toplulukla ilgili çalışmasında Aksamaz, Lazları dil, tarih, kültür ve gelenekleriyle ele alarak çerçeveyi geniş tutmaya çalışmış.

“Alboni”, “Kafkasya’dan Karadeniz’e Lazların Tarihi Yolculuğu”, “Doğu Karadeniz’de Efsane, Tarih ve Kültür”, “Doğu Karadeniz’de Resmi İdeolojiler Kuşatması” ve “Anadilde Eğitim ve Azınlık Hakları” isimli araştırma kitaplarına imza atan Ali İhsan Aksamaz, araştırmacı kimliğinin yanı sıra aynı zamanda bir dilbilimci ve eğitmen.

Aksamaz’ın “Lazlar” isimli kitabında, “Osmanlı İmparatorluğu ve Laz Derebeyleri”, “ Müslüman Lazların Osmanlı Topraklarına Göçü”, Değişen Sınırlar ve Müslüman Lazlar”, “Paganlıktan Hıristiyanlığa, Hıristiyanlıktan Müslümanlığa Lazlar”, “Lazca-Megrelce-Türkçe Karşılaştırmalı Sözlük” gibi ana başlıklar altında ilginç konular ele alınmış.

Edinme telefonu: 0212 511 08 29                                                                                                                                                              LAZURİ