ANASAYFA

CONTES LAZES

Fransız dilbilimci Prof. Georges Dumézil’in derlediği Contes Lazes (Laz Masalları), Paris Üniversitesi Etnoloji Enstitüsü tarafından 1937 yılında Paris’te yayımlandı. Dumézil, İstanbul’da tanıdığı Niyazi Ban isimli şahısla Arhavili Lazlar arasında derlediği 14 adet masalı, tasarladığı 36 harflik Latin transkripsiyonuyla yayımlamıştır. Masalları Lazca-Fransızca cümle sıralarıyla sunmuş ve kaynaklar belirterek dipnotlarda açıklamalar yapmıştır.

Aslen karşılaştırmalı mitoloji ve din uzmanı olan Dumézil, diğer birçok dilin yanında Lazca, Abazaca, Vubıhça gibi Kafkasya dilleri üzerinde de akademik araştırmalarda bulunmuştur. Atatürk'ün isteğiyle Türkiye’de beş sene boyunca dinler tarihi dersleri vermiştir. Laz Masalları (Contes Lazes) dışında; Mit ve Destan (Mythe et épo pée), Hint-Avrupa Evlilikleri (Mariages indo-européens), Mitoloji Taslakları (Esquisses de mythologie), Ubıhların Masal ve Efsaneleri (Contes et légendes des Ubykhs), Ubıh Dili (Le Verbe d’Ubykh), Kafkasya Dilleri ve Gelenekleri Üstüne Anadolu Belgeleri (Documents Anatoliens sur les langues at les traditions du Caucase), Kahramanlar Kitabı-Nart Efsaneleri (Le livre des Héros-Légendes sur les Nartes) gibi kitapların yanı sıra altmışı aşkın kitabın yazarıdır. Georges Dumézil’le Konuşmalar ve Kafkas Halkları Mitolojisi Türkçe olarak yayımlanmıştır.                                                                                                                                                              LAZURİ