ANASAYFA

MEDENİYET DİLİ YUNANCA

Yunanca veya Yunan Dili (Eliniki Glosa), Hint-Avrupa dil ailesinde kendi başına Proto-Grek kolunu oluşturur. Bazı dilbilimciler; Yunanca ve Ermeniceyi Hint-Avrupa dil ailesi içinde Greko-Grabar olarak bir üst grupta birleştirirler. Antik Yunanca, Klasik Yunan medeniyetinin dili olarak kullanılmıştır. Modern Yunanca ise oldukça farklı olmakla beraber kökeni Antik Yunancaya dayanır. Yunanistan'ın ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin resmî dilidir. Yunanca, 7 ünlü, 15 ünsüz, 2 birleşik 24 harfli Yunan Alfabesi kullanılarak yazılır.

Yunanca devamlı olarak kullanılmış ve tarihi tespit edilmiş en eski dillerden biridir. Tarihin büyük bir kesiminde önemli edebi eserler verebilmiş sayılı dillerdendir. Yunancanın medeniyete, özellikle Avrupa ve Ortadoğu medeniyetlerine katkısı çok büyük olmuştur ve insanlık tarihinde en çok iz bırakmış dillerden biridir. Bu sebeple bilim, felsefe ve sanat terminolojisinde ve dünyanın diğer dilleri üzerinde Yunancanın etkisi çoktur. Yunanca çoğunluğu Yunanistan'da olmakla beraber, Avustralya, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan yaklaşık 13 milyon kişinin anadilidir. Türkiye'de anadili Yunanca olan ve İstanbul, Gökçeada ve Bozcaada'da yaşayan yaklaşık 2.500 Rum olduğu tahmin edilmektedir. Bunun yanında 15. ve 17. yüzyıllarda İslamlaşan Trabzonlu ahali tarafından Pontus lehçesi konuşulmaktadır.

Yunancada ilk göze çarpan sesli harfler üzerindeki vurgulardır. Tonos olarak adlandırılan bu vurgu işaretleri, gerek sözcüğün telâffuzunu, gerekse anlamını değiştirebilir. İki veya daha fazla heceye sahip tüm sözcüklerde vurgu olur. Yunancada üç ana fiil çekim türü vardır. Fakat bazı düzensiz fiiller bu üç kurala da uymayabilir. Çekimli fiilden önce özne kullanmaya gerek yoktur fakat sıfatlar da çekimlenir. Sıfatlar çekimlenirken cinsiyet baz alınır. Yunancada isimler, eril, dişil ve nötr olarak üçe ayrılır. Türkçedeki meyve, sebze ve balıkçılık terimlerinin çoğu Yunancadan girmiştir. Birçok şehir ismi, denizcilik ile ilgili terimlerin çoğu Yunan kaynaklıdır.                                                                                                                                                              LAZURİ