ANASAYFA

PAKİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ

Pakistan İslam Cumhuriyeti (İslami Cumhuriye Pakistan), güney Asya'da bir ülkedir ve Umman denizine 1.046 km kıyısı vardır. Kuzeybatısında ve batısında Afganistan, kuzeydoğusunda Çin, doğusunda Hindistan ve güneybatısında İran vardır. Nüfus bakımından dünyada altıncıdır. Başkenti İslamabad, yüzölçümü 796.095 km², nüfusu 172.985.000, diğer önemli şehirleri Karaçi, Lahor, Faysalabad, Peşaver, Ravalpindi, Mutlan, Gujranvala, Gujrat, Jhelum, Sargodha ve Şeikhupura’dır. "Pakistan" Urdu ve Fars dilinde "Pak ülke" anlamına gelmektedir ve kökeninde; P:Pencap, A:Afganya, K:Keşmir, S:Sind, TAN:Belucistan vardır.

Müslümanlığın güney Asya'da kitlesel yayılışı 11. yüzyılda Gazneliler Devletinin kurulması ile başlamıştır. 17. yüzyıldan itibaren İngilizler bölgeye Doğu Hindistan Şirketi aracılığıyla girmeye başlamışlardır. 1858-1859 yıllarındaki ilk bağımsızlık savaşı, şirketin yönetimindeki toprakların İngiliz Krallığı yönetimine geçmesi ile sonuçlanmıştır. 1858 yılında İngiltere Parlamentosu Hindistan'ın İngiliz Krallığı yönetimine alındığına dair bir kanunu kabul etmiştir. Hindistan Müslümanları, 1906 yılında Tüm Hindistan Müslüman Lig Partisini kurmuşlardır. Partinin 23 Mart 1940 tarihli oturumunda, Hindistan'ın Müslümanlar ve Gayrimüslimler arasında bölünmesi kararı alınmıştır. 14 Ağustos 1947 tarihinde Pakistan bağımsızlığını kazanmıştır. Bilahare, milyonlarca Müslüman, Hindu ve Sih'in mübadelesi başlamış, toplam 12 milyon civarında kişi sınırın iki tarafında yer değiştirmiştir. 1971'e kadar Pakistan bugünkü Pakistan (Batı Pakistan) ve Bangladeş (Doğu Pakistan) topraklarından oluşmaktaydı. Hindistan ve İngiltere'nin de etkisiyle 1971 yılındaki iç savaştan sonra, Doğu Pakistan Bangladeş adında bağımsızlığını ilan etti. Bu savaştan sonra Pakistan ile Bangladeş'in arası düzelmedi.

Pakistan nüfusunun %96,68'i Müslümandır. Müslüman nüfusun %20'sini Şiiler, geriye kalanını Sünniler oluşturmaktadır. Pakistan İran'dan sonra, dünyanın ikinci büyük Şii ülkesidir. Nüfusun %3,32'sini ise Hıristiyanlar, Hindular, Sihler ve Budistler oluşturmaktadır. Pencap eyaletinde Pencabiler, Sind eyaletinde Sindler, Kuzeybatı sınır eyaletinde Pathanlar, Belucistan eyaletinde Beluciler ağırlıklı olarak yerel nüfusu oluşturmaktadır. Pakistan, 60'dan fazla dilin konuşulduğu bir devlettir. İngilizce resmî dil olup resmî iş, devlet ve hukuk sözleşmelerinde kullanılır. Urduca ise millî dildir. Pencap dili Pencap eyaletinin resmî dilidir ve ayrıca Saraiki dili Pencap eyaletinde büyük oranda konuşulur. Peştu dili, Khyber Pakhtunkhva eyaletinin, Sindi dili, Sind ve Belucistan eyaletlerinin resmî dilidir.

Pakistan’ın büyük bir bölümü dağlık arazidir. Kuzeydeki dağlar oldukça yüksek ve karlıdır. Pakistan iklimi, genellikle sıcak ve kuraktır. Dağlarda sıcaklık yüksekliğe bağlı olarak değişir. Pakistan’da bölgeler kutup iklimi veya aşırı sıcak iklim arasında değişebilen iklime sahiptir. Pakistan'ın ekonomisi büyük ölçüde tarım ve hayvancılığa dayanır. Bu sektörlerden elde edilen gelirin gayri safi yurtiçi hâsıladaki payı %23'tür ve çalışan nüfusun %44,5'i bu alanlarda iş görmektedir. Başta gelen tarım ürünleri pirinç, buğday, jüt, çay, kauçuk, çeşitli meyve ve sebzelerdir. Tarım alanları genellikle akarsu yataklarında olduğundan sulu tarım yapılır. Balıkçılık da yaygındır. Pakistan'da az miktarda petrol ve önemli miktarda doğalgaz çıkarılmaktadır. Bundan başka demir, kömür, krom, kireçtaşı ve alçıtaşı da bulunmaktadır. Pakistan, atom reaktörlerine sahip ülkelerden biridir. Yabancı milletlerin yardımı olmadan yaptığı reaktör, 1962 yılında işlemeye başlamıştır.                                                                                                                                                              LAZURİ