ANASAYFA

SEVİMLİ BİR DOST: PAPAĞAN

Papağan Afrika, Amerika, Asya ve Okyanusya'nın tropikal orman bölgelerinde yaşar. Parlak tüylü ve kıvrık gagalıdır. Kafası büyük, boynu kısa, taklit kabiliyetli zeki bir kuştur. Ayaklarını bir el gibi rahatça kullanır. Genellikle meyve ve tanelerden meydana gelen besinlerini ayaklarıyla kavrayarak gagalarına götürür. Gagası çok kuvvetli olduğu için, en çetin cevizi bile bir darbede kırabilir. Kalın ve kıvrık üst gaga hareketlidir. Alt gaga ise yiyecekleri kırmada tabla vazifesi görür. Dil, kalın ve etlidir. Aynı zamanda dokunma organı görevini de yapar.

Papağan tırmanıcı bir kuştur. Ayakları kısadır. İkisi önde, ikisi arkada olmak üzere dört parmağa sahiptir. Ön parmakların dipleri kısa bir zarla birbirine bağlıdır. Öndeki birinci ve arkadaki dördüncü parmakları ile kavrar ve gaganın yardımı ile çeviklikle tırmanır. Tırmanma anında gagasını üçüncü bir ayak gibi kullanma özelliğinden dolayı en iyi tırmanıcı kuş olarak kabul edilir.

Papağan doğal şartlarda ağaçlarda yaşar. Ancak insan sesini ve melodileri ezberleyerek tekrarlama kabiliyetlerinden dolayı, birçok evde kafeslerde beslenir. Yuvalarını ağaç kovuklarına, kaya yarıklarına yapar. Eşler birbirlerine bağlıdır. İri yapıda olanların dişileri yılda 2-3, küçükleri ise daha çok yumurta yapar. Çeşitlerine göre tomurcuk, çiçek, meyve ve tohumlarla beslenir. Bu arada hayvansal besin alan birkaç tür de mevcuttur.

Beslenirken veya dinlenirken çok sessizdir. Yeşil renklileri o kadar iyi kamufle olur ki, çoğu zaman fark edilmez. Tüyleri yeşil hakim olmak üzere kırmızı, mavi, sarı, beyaz ve siyah olabilir. Ortalama ömürleri 70 yıl kadar olan papağanların 315'ten fazla çeşidi vardır. Tarım ürünlerine olan ziyanlarından dolayı bol avlanmaktadır. Esaret hayatına rahat alıştıklarından kafeste kolayca beslenebilir. Fakat psittakoz adlı öldürücü hastalığını insana bulaştırdığından zararlı olabilir. Çok kuvvetli hafızası sayesinde kelimeleri çabucak öğrenir ve manasını bilmeden tekrar eder. Yeni bir kelimeyi öğrendiği zaman memeliler gibi mükafat beklemez. Verilecek cezadan da anlamaz. Eğitimleri sabır ister.

Gülünç davranışları, sevimliliği, şakacılığı ve konuşma taklit kabiliyeti papağanı yüzyıllarca aranan kafes kuşu yapmıştır. Yalnızlık çeken uzun yol denizcilerine ideal arkadaş olmuştur. Kafestekiler 30-40 yıl yaşayabilir. Elli yıl yaşayanları görülmüştür.                                                                                                                                                              LAZURİ