ANASAYFA

BİR GENÇ YETİŞİYOR
Yetişkinlerin ilgisizliği sebebiyle bir türlü kurumsal-laşamayan Laz dili ve kültürü, yetenekli ve ilgili gençlerin çoğalmasıyla gelişiyor ve geleceğe dair umut veriyor. Lazca ve Laz kültürüne yönelen gençler, anadil ve kültürlerine sahip çıkıyor. Yeni kuşak gençler, kültürü sadece şarkı söylemek, horon oynamak ve hamsi yemekten ibaret görmüyor. Umut veren gençler, yalnızca iki-üç Lazca şarkılık repertuar, birkaç horon figürü ve hamsi yemeklerinin dil ve kültürü yaşatamayacağını ve gelecek kuşaklara aktaramaya-cağını çok iyi biliyor.

Emre Pehlivanlar yeni kuşak gençlerden sadece bir tanesi. 1989 yılında Pazar’ın Güney köyünde dünyaya gelmiş. 3 yaşına kadar köyde, 11 yaşına kadar ilçede yaşamış. Daha sonra İstanbul’a yerleşmiş. Fakat her çay mevsiminde köyüne giderek memleketi ile irtibatını koparmamış.

Lazcayı annesinden ve şarkılardan öğrenmiş. Dedesinden etkilenerek dil ve kültürüne destek olmaya başlamış. Tulum, kemençe ve kaval gibi enstrümanlara ilgi duymuş. 2000 yılında bir köy düğününde çalınan tulum ezgisinden etkilenerek öğrenmeye karar vermiş. Yaklaşık 1 yıl sipsi ile çalışmış ve 2002 yılında ilk tulumunu satın almış. Profesyonel tulum hayatı ise 2003 yılında başlamış. Kültürel etkinliklere katılarak tulum çalmış. Daha sonra da kemençeye merak sarmış ve hiç kimseden yardım almadan iki ay gibi bir süre içinde çalmayı öğrenmiş. Mayıs ayında GOLA Laz Halk Şarkıları Çocuk Korosu ile tanışmış. Bu koroda tulum ve kemençe çalan Emre Pehlivanlar, solistlik yapmaya da başlamış, destan söylemiş ve bazı skeçlerde rol almış. 1.Yeşil Yayla Kültür, Sanat ve Çevre Festivaline katılan Emre Pehlivanlar, müzik çalışmalarına devam ediyor.                                                                                                                                                              LAZURİ