DUDBUT'K'A

ÇAİŞ O3'İLUŞA İXAZİRNAN

Turketuri K'olxepek, çaiş o3'iluşi 3'oxle na ixvenen oxazirepes Mart’işi tutas mskva t'aronepeş gyoç'kimu k'ala gyoç'k'apan. İpti muk'osnari çaişi dixaşi ncalepe na k'vatasunonan na em sakvari doçodinapan. Çaykurişi çaişi cuzdanis muk'osnari çaişi dixa dek'ari oqopinuten ç’areli uğunan na 1/7 muşi cinciş ar mt'k'o jindolendo ok'vatumu dvaç'irs. Uk'açxeti, 3’oxleneri 3’anaşen genomskide, çaiş jin na gelaskides namtini morderi va na mcveşi but'k'ape mak’asepe k'ala k'vatupan. Çaişi dixape gopağupan, gomskvanupan. Ğoberepe muşis xolo ağanobaten menda3'k'edurnan. K'uçxeşi şarape muşi bergepeten xolo om3'uranupan.

Turketuri K'olxepek, çaişi dixa mutepeşiş doloxe pucepe va amiqonapan. Egere qinobaşi va na pukirobaşi tutapes caişi dixapeş doloxe pucepe goxtes na çaişi setepe kak'uixven. Em ok'oxveri setepe xolo oxaçkuten om3'uranapan. Edo aşopeten azotişi gobğuş ora şakis aşo mç'ipaşaşi sakvarepes naqonupan. Uk'açxe mulun azotişi gobğuş ora, em orati Mart’işi çodina, İgrik’aşi oşkena va na çodina steri orapes iqven.

Turketuri K'olxepek, çaişi but'k'ape, dido jin na ren oput'arepeş meti sum fara 3'ilupan. Çaişi iptineri o3'iluşi ora Pukrik’aşi geç'k'alas va na oşkenas guyiç'ken. Namtini çaişi dixa k'ainoboni va uğun Turketişi K'olxepek, masumani çaişi o3'iluşi oras dido çai maqvan yado azoti İgrik’aşi çodinas gubğapan.

Turketuri K'olxepek, çaiş o3'iluşi 3'oxle na ixvenen oxazirupe doçodines, a3'i dido merağite çaişi ağani pasi çumenan.                                                                                                                                                              TÜRKÇE