DUDBUT'K'A

BATUMİŞİ HAEROP'ORTİ ARTOT VİXMARATMİNONAN

Turketişi Resp’ublik’aşi P’rezident’i do Okorturaşi Resp’ublik’aşi P’rezident’i Tbilisis ok’oik’ates do artikarti k’ala jur cuma tereşi temapeşen ğarğales.

Jur liderik Turketi do Okorturaşi hukumetepeşi şkas na ixvenu ok’obğalapesti ik’ates. Emuşk’ule Turketi do Okorturaşi şkas Batumişi Haerop’ortişi jur tere k’eleşen oxmaru şeni ak’t’i ixvenu. Turketişi coxoten Dudnazirobaşi Galeni Ticaretişi Must’eşarik do Okorturaşi coxotenti Ek’onomiuri Ordapaşi Nazirik ak’t’is imza gedves. Am ak’t’i oxvenuten Aç’araşi Avt’onomiuri Resp’ublik’aşi nananoğa Batumis na ren Batumişi Haerop’orti Cenevreşi modeliten Turketi do Okorturaş k’elen artot ixmarasunon. Ak’t’iten Batumişen Turketişa do Turketişen Batumişa doloxeni oputxupe steri nilinasen do muilasen. Edo am seferepeşi pasepe Turketişi pasepe k’ala artneri iqvasunon. Batumişi Haerop’oertişi moderniza3ia a3i Tbilisişi Terepeşkaşi Haerop’oerti na k’idups firmak qvasunon.

Turketişi do Okorturaşi P’rezident’epek P’rezident’obaşi Palasis jurnalepeşi kitxapaşa coğabi meçes.

Okorturaşi P’rezident’ik; “Turketi k’ala ek’onomiuri do ticareturi speropes rdalape miğunan. Turketi do Okorturaşi şkas vizapeşi yezdumu artikarti çkini şeni dido beciti rt’u.” ya tku.

Turketişi P’rezidentik Okorturaşi P’arlament’oşi Dudmaxvence k’alati ar z’iraba qu. Okorturaşi P’rezidentik Turketişi P’rezidenti do çili muşi şeni serişi gyari meçu. Turketişi P’rezidentik Okorturaşi Dudnaziri k’alati mk’ule ar z’iraba quşk’ule Okorturaşen mendaxtu.                                                                                                                                                              TÜRKÇE