DUDBUT'K'A

"HAYDE P'ELİVANİ, ĞORMOTİK DERMANİ MEKÇAS!"

Yağoni rk’ineba ren t’radi3ialuri ar sp’ort’i. 650 3’aneri ar ist’oria na uğun Kirkpinarişi yağoni rk’inebape Sarayiçi coxoni zonas ixvenen, Edirnes. Mark’inepek xura mutepeşis yaği osvuten rk’ineba na ikipan şeni, eşo icoxinen am sp’ort’i. “Er Meydani” (“K’oçişi Meidani”) na itkven speropes ixveninen. Xura mutepeşi, mark’inepeşi yaği osvuşi sebebiten artikarti okaçu içetinen. Am rk’inebas dvaç’irs didi menceli do ust’atoba. Kirkpinarişi yağoni rk’inebapeşi mcveşala şeni çkvadoçkva çkinape koren. İrişen dido na içkinen aşo ren: Orhan Gazişi cuma Suleyman Paşak 40 malime k’ala Domuzhisarişi cixas xe gedveren. Malimepek uk’unikt’esşi, a3’ineri Berz’enetişi Samona coxoni zonas rk’ineba qverenan. Mark’inepeşen juri, artikartişa var gyacgineren. Ar “Hidrellezi”şi ndğas (Maanşani Pukrik’a) xolo qverenan rk’ineba. Rk’inebak gyoç’k’apt’eren ç’umaniş ordoşen. Serişi gverdis jur mark’inepek şuri mutepeşi Ğormotis meçerenan. Ar luğiş ncaşi tudes, megabre mutepeşik entepe let’as doxverenan. Ora mekiluşi, jur mark’inepe, let’as na niçinu zonas, 3’k’artolepe gamaxteren. Am sebebiten akonaşis coxo geidvineren “Kirkpinari” (Jurneçi 3’k’artoli”). Aşopeten “Kirkpinarişi yağoni rk’ineba”şi t’radi3ia gyoç’k’eren.

Yağoni rk’inebaşi odude Egvipt’i ren yadoti izop’inen. Zoğaluri k’omer3iaşi xeten, Avrop’a do Balk’anişa na iğinuti itkven. Osmanuri teres, k’arakucak’i do yağoni rk’inebape dido gope3xeri rt’u. Dido zonapes, rk’ineburi tekkepe ik’ideret’u. Entepesti uqonut’es şeyhi na itkven mcveşi do çinoberi mark’inepe. Am t’radi3iak skidun, ç’it’a ren tina, andğaneri ndğasti. Ağalobaşi sist’ematen ar mitxanik xarcepe meçaps. Am ağape, generalurot renan zonaşi çinoberi do xampa mitxanepe. Osmanuri p’adişağepeşen Sult’an Maotxani Muradi do Sult’an Abdulaziziti rt’es mark’ine.

Yağoni rk’inebaşi meidanis dido beciti ren cazgiri. Cazgirik oçinapaps mtel mark’inepe maseyralepes. Gyoç’k’apaps rk’ineba. K’aidepeten ikips mteli antepe. Cazgirobas uğun ust’a-çirağişi t’radi3ia. Davuli do zurnaşi melodiape renan mark’inebaşi fonuri musik’a. Muzik’a harmoniuli ren rk’ineba k’ala. Peşrevi ren rk’inebaşi gyoç’k’ala do rk’inebaşa xaziroba. Yağoni rk’inebaşiti şuri ren. Hak’emepeşi k’omisiak meçaps p’rizi, irişen k’ai peşrevi na ikips mark’ineşa. Rk’inebaşi ora ren 40 3’uti.

Yağoni rk’inebaşi k’at’egoriape aşo ren: Teşvikişi boyi, Deste ç’it’a boyi, Deste oşkenda boyi, Deste didi boyi, Ç’it’a oşkenda boyi, Ç’it’a oşkenda didi boyi, Ç’it’a oşkenda boyi, Dudiştude boyi, Dudiş boyi. Çinoberi mark’inepeşen namtinepeti aşo ren: Kurtdereli Mehmet Pehlivani, (Gaddari) Kel Aliço, Molla İzzeti, Koca Yusufi, Adali Halili, Nakkaş Eyupi, Kizilcikli Mahmuti, Mehmet Ali Yağci, Ahmet Taşçi, Ahmet Yavuzi, Sezgin Yukseli.                                                                                                                                                              TÜRKÇE