DUDBUT'K'A

NARGİLE: KEİFİ VAR, MEÇ'İROBA

Nargile ren tutumi oşumuşi ap’arat’i. Nargile na ixmars mitxanik mç’ipe xort’umişi xeten 3’k’arişi doloxe na golulun k’oma şvanups. Nargile, Hindist’anuri cinconi ren yado icerinen. Keifi na meçaps am ap’arat’is Arabepek “Narcile”; İranurepekti “Kalyani” u3’umernan. “Nargile” coxot, Farsuli “Nargili”şen mulun. “Nargili”ti kokosişi coxo ren. Nargile iptinerot kokosişen xveneri ren. Guri muşi eşiğeri kokosişi t’k’ebişa ar p’inç’o me3onuten ixveneren. Emuşk’uleti, nargile p’orseleni do bronzişen ixveneren. Entepesti; cami, k’rist’ali, k’ramit’i do ver3xlişi t’aniloni nargilepek naqoneren. Nargiles dudarot otxo burme uğun.

“Ser”, nargileşi ginz’e t’ani ren. Qalişi burme m3’ule, korbaşi burmeşa gextaşi, k’ut’ri muşi na imçiranen ar suraxis nungaps. Am burme; cami, met’ali do k’ramit’işi ixvenen. “Lule”, jile na ren xut’uloni ç’it’a sini ren. Tombek’i ak gidvinen. Ver3xli, p’irinci varna sp’ilenz’işi ixvenen. Ornament’epeten me3’ipxeri ar muxafazaten golaperi ren. Jin muşis daçxiri gedvuten na igoren t’u3anobo ixvenen. “Marpuç”ik k’oma bot’lik’aşen ezdips do p’icişa mumers. Xort’umi muşi mçxurişi t’k’ebişi ixvenen. “Şişe”ren 3’k’ari doloberi na ren burme. K’omak am 3’k’ariş doloxe golulun do mulun. Oçaçxaluşi xonari ekolen gamulun. Nargileşi majura element’epeti aşo ren: “Sipsi”, marpuçişi k’un3’ulişa mei3oninen. Ar ç’it’a op’icuri ren. K’exribari, ver3xli, marmari varna didopeten p’last’ik’aşen ixvenen. “Tepsi”k ok’orobups mt’ut’ape. “Ruzgarlik”ik daçxiri var noskiras yado moitven. “Tombek’i” ren nargiles na ixmarinen sp’e3ialuri tutumi.

Nargile na şups mitxanik marpuçişen şvanaşi, na gamulun geboz’gaşi çkvaneroba k’ala havak; daçxirişen, ok’uleti ot’ibinuten luleşi xut’ulapeşen golulun. T’u3a havaten t’ibineri tombek’işi k’oma 3’k’arişi doloxe golulun do iqinen. Am havak marpuçişen golaxtimuten nargile na şups mitxanis nuxteps. Nargile oşvanuşi oras, 3 grami tutumi do 5 grami noşkeri na iç’ven do xuraşa totalot 2,25 miligrami nik’ot’ini do 242 miligrami p’art’ik’uluri madde na amiqonen içkinen. Ar nargile na şups mitxanik xura muşişa 50 z’igaras na uğun k’onari nik’ot’ini ezdips. Nargile na şups mitxanik 30 saniyoni dodginobapeten do 3 saniyoni şvanups. K’arta farasti purpu muşişa 300 mililit’roni hava ezdips. Ar nargileşi oşvanuşi oras, nargileşi jin oç’vu şeni 10 grami tutumi gidvinen, mara 3 grami muşi iç’ven. Ar nargileşi oşvalus, nanç’inerot 100 fara işvaninen. Nargileşi k’omas; arsenik’i, nik’eli, k’obalt’i, k’romi do k’urşumişi zuma, z’igaras na uğunşen dido mağali ren. Xoloti ginonan na, şvit!                                                                                                                                                              TÜRKÇE