ANASAYFA

NARGİLE: KEYİF DEĞİL, EZİYET

Nargile, bir tütün içme aracıdır. Nargile kullanan kişi, ince bir hortum aracılığıyla sudan geçen dumanı içine çeker. Nargilenin Hindistan kökenli olduğuna inanılıyor. Keyif veren bu araca, Araplar Narcile; İranlılar da Kalyan diyor. Nargile adı ise, Farsçada Nargil’den geliyor. Nargil ise Hindistan cevizinin adıdır. Nargile ilk olarak Hindistan cevizinden yapılmış. İçi çıkarılan kabuğu bir kamış sokularak yapılmış. Daha sonra Hindistan cevizi yerine kabak kullanılmış. Bundan sonra da, porselen ve bronzdan yapılmış nargile. Bunları cam, billur, çini, gümüş gövdeli nargileler izlemiş. Nargilenin başlıca dört bölümü vardır.

“Ser”, nargilenin uzun gövdesidir. Boyun bölümü dar, karın bölümüne doğru çapı genişleyen bir sürahiye benzer. Bu bölüm; cam, metal ve seramikten yapılır. “Lüle”, üstteki delikli tabladır. Tömbeki buraya konulur. Gümüş, pirinç veya bakırdan yapılır. Oymalarla süslü bir muhafaza ile çevrilidir. Üzerine ateş konularak istenen ısı sağlanır. “Marpuç”, dumanı şişeden alır ve ağza getirir. Hortum koyun derisinden yapılır. “Şişe”, suyun olduğu bölümdür. Duman bu suyun içinden geçerek gelir. Fokurdama sesi buradan çıkar. Nargilenin diğer elemanları da şöyle: “Sipsi”, marpucun ucuna takılır. Küçük bir ağızlıktır. Kehribardan, gümüş, mermer veya genel olarak plâstikten yapılır. “Tepsi”, külleri toplar. “Rüzgârlık”, ateşin sönmemesini sağlar. “Tömbeki”, nargilede kullanılan özel tütündür.

Nargileyi içen kişi, marpuçtan nefes aldığı zaman, ortaya çıkan basınç farkıyla hava; ateşten, sonra da ısınarak lüledeki deliklerden geçer. Sıcak hava ile ısıtılan tömbeki dumanı suyun içinden geçer ve soğur. Bu hava, marpuçtan geçerek nargile içene gelir. Nargile içimi sırasında 3 gram tütün ve 5 gram kömür yakıldığı, vücuda toplam 2,25 miligram nikotin ve 242 miligram partiküler madde alındığı belirtiliyor. Bir nargile içimi sonucunda vücuda alınan nikotin miktarı, 50 adet sigara içilmesiyle vücuda alınan nikotin miktarıyla aynı. Nargile içen bir kişi, ortalama 30 saniye aralıklarla ve her biri 3 saniye süren nefes alıp veriyor. Her defasında ciğerlerine 300 mililitre hava alıyor. Bir nargile içimi sırasında, nargile üzerine yakılmak üzere 10 gram tütün yerleştiriliyor ancak 3 gramı yanıyor. Bir nargile içimi, ortalama 100 nefes alıp verme oluyor. Nargile dumanındaki arsenik, nikel, kobalt, krom ve kurşun miktarı da, sigara dumanındakinden çok yüksektir. Hâlâ istiyorsanız, için!                                                                                                                                                              LAZURİ