DUDBUT'K'A

İSHAK PAŞAŞİ SARAYİ

İshak Paşaşi Sarayi, Topkapişi Sarayiş k’ule, çodinuri p’eriodis k’idineri ar sarayi ren. Doğubeyazitişi 5 k’ilomet’ro yulvas ar germaşi oktiş jin na geik’idu sarayi, Osmanurepek Laleşi p’eriodis na k’ides çodinuri didi bina ren. 18. oş3’anuraşi Osmanuri arkit’ekt’uraş 3xuneri misalepeşen ar teri ren. Xeşnoxveneşi tolitenti beciti ren. 1784 tariğoni ren. Sarayişi bina na geladgin sva ren anç’aloni do k’ap’et’i. Am binaşi sum k’ele (oçildre, gyulva, omjore) emti do meyoktaloni ren. Xvalot yulva k’ele muşis moxva ar zeni koren. Sarayiş amaxtimuşi nek’nati ak’onaşis ren. İrişen armt’k’o k’ele ren akonaşi. Tik’şarişi burme mengaperi uğun Mp’oli do Anatolias k’ideri majura sarayepeşa. Kvaşi madulyoba do maşireloba muşi ren udork’ineroni.

İshak Paşaş Sarayis uğun P’arsuli do Selçukuri arkit’ekt’uraşi st’ili. Çildirişskirepeşen 2. İshak Paşa k’ala Çolak Abdi Paşaşk’elen 1685-s na ixvenapinu sarayis, 1784-s çodinuri forma aqu. Bina, nanç’inerot 115x50 met’roni ar speros k’ideri ren. Sarayi xveneri ren k’vateri kvaten. Sarayişi yulvaşk’eleni tik’şari ren me3’opxineri. Antepek Selçukuri xeşnoxvenobaşi şuri meğalups.

Sarayis uğun jur avli. İptineri avlis na geladgin binapeşen namtinepe renan doloxveri. Majurani avli ren emtiğocuri p’lanoni. Amaxtimonis, marz’gvani k’eles selamoba do emuşi k’ap’ulasti geladgin haremoba. Çodinasti geladgin meçeti do turbe. Selçukuri gumbeturi arkit’ekt’uraşi st’iliten renan. Sarayişi burme ren jur k’vateroni. 366 oda uğun. Odapes koren kvaşi k’erape. Kvaşi k’idapes na iz’iren xut’ulobapek 3ent’raluri ar ot’ibinoba na rt’u oxomo3’onapapan. Divanişi saloni ren 20x3 met’ro. K’ida do sva ren kvaşi. K’idape renan me3’opxeri xat’iş xeşnoxveneşi misalepeten, sulusiten ç’areli ayeti do beyitepeten. Majurani avlis na geladgin turbe k’ideri ren k’vateri kvaten. Ovroğocuri turbe ren gumbetişi formas. Jur k’vateroni ren. K’idape renan me3’opxineri geomet’riuli mot’ifepeten. Am turbes doxveri renan Abdi Paşa k’ala İshak Paşa do ocaği muşi.

İshak Paşaşi Sarayiş arkit’ekt’uruli burmepe aşo ren: 1. Galeni k’ele, 2. Maartani do majurani avli, 3. Selamoba, 4. Meçeti, 5. Oç’k’omaleşoxori, 6. Xamami, 7. Haremobaşi odape, 8. 3eremonia do oxoktinuşi saloni, 9. Taknek’nape, 10. Cepxana do bağupe, 11. Turbe, 12. Furni, 13. Zindani, 14. Doloxeni arkit’ekt’uraşen namtini burmepe (nek’nape, pencerepe, dolabepe, şerbetobape dç.)                                                                                                                                                              TÜRKÇE