ANASAYFA

İSHAK PAŞA SARAYI

İshak Paşa Sarayı, Topkapı Sarayından sonra, son devirde yapılmış saraydır. Doğubayazıt’ın 5 km. doğusunda, bir dağın yamacındaki tepe üzerine kurulan saray, Osmanlıların Lale Devrinde yaptıkları son büyük yapıdır. 18. yüzyıl Osmanlı mimarisinin seçkin örneklerinden biridir. Sanat tarihi bakımımdan da değerlidir. 1784 tarihlidir. Saray yapısının bulunduğu zemin kayalık ve serttir. Bu yapının üç tarafı (kuzey, batı, güney) dik ve meyillidir. Sadece doğu tarafında uygun bir düzlük vardır. Sarayın giriş kapısı da buradadır. En dar cephedir de burası. Cümle kapısı bölümü, İstanbul ve Anadolu'da kurulan diğer saraylarınkine benzerdir. Taş işçiliği ve oymacılığı mükemmeldir.

İshak Paşa Sarayı, Fars ve Selçuklu mimari üslubuna sahiptir. Çıldıroğullarından II. İshak Paşa ile Çolak Abdi Paşa tarafından 1685'te yaptırılan saray, 1784'te son şeklini aldı. Yapı yaklaşık 115x50 metrelik bir alanda kuruludur. Saray, kesme taştan yapılmıştır. Sarayın doğu cephesindeki portal süslüdür. Bunlar Selçuklu sanatının ruhunu yansıtır.

Sarayın iki avlusu vardır. İlk avludaki yapıların bazıları yıkılmıştır. İkinci avlu dikdörtgen planlıdır. Girişte, sağ tarafta selamlık ve onun arkasında da haremlik vardır. Sonda ise cami ve türbe bulunur. Selçuklu kümbet mimarisi üslubundadır. Saray bölümü iki katlıdır. 366 odası vardır. Odalarda taştan yapılmış ocaklar vardır. Taş duvarlardaki boşluklar merkezi bir ısıtma sistemi bulunduğunu göstermektedir. Divan salonu 20x3 metre boyutlarındadır. Duvar ve taban taştandır. Duvarlar hat sanatının örnekleriyle, sülüsle yazılmış ayet ve beyitlerle süslüdür. İkinci avludaki türbe, kesme taştan yapılmıştır. Sekizgen türbe, kümbet şeklindedir. İki katlıdır. Duvarlar geometrik motiflerle süslüdür. Bu türbede Çolak Abdi Paşa ile İshak Paşa ve ailesi gömülüdür.

İshak Paşa Sarayının şu mimari bölümleri vardır: 1. Dış cephe, 2. Birinci ve ikinci avlu, 3. Selamlık dairesi, 4. Cami, 5. Aşevi (Darüzziyafe), 6. Hamam, 7. Harem dairesi odaları, 8. Merasim ve eğlence salonu, 9. Takkapılar, 10. Cephanelik ve erzak odaları, 11. Türbe, 12. Fırın, 13. Zindan, 14. İç mimariden bazı bölümler (kapılar, pencereler, dolaplar, şerbetlikler, şömineler vs.)                                                                                                                                                              LAZURİ