DUDBUT'K'A

AR FİLMİ: "ARABESK'İ"

“Arabesk’i” ren, t’ragik’omiuri ar filmi. Artikarti na qoropan mara na var ok’vak’atinenan jur qoropelişi ambari. Magverdeşi skiri Şenerik oput’eş agaşi k’ulani na ren Mujdes aqoropen. Kayakti qorops Mujde. Udodginu emus oxosars. Agas var unon meçamu k’ulani muşi Şenerişa. Şeneri do Mujdek omt’inu şeni ok’uitkumernan. Kayak ognaps entepeş omt’inuşi ambari. Edo ambari meçaps agas. Agak Şeneris am sevdaşen xe dozdapu şeni, emus meçaps geç’areli. Şenerik var ezdips geç’areli. Ostolaps agaşi nunk’us. Aya na var z’iru Mujdek, Şenerik geç’areli ezdu ya açkinen. Şeneri imt’en oput’eşen. Mp’olişa mendulun. Xonari muşi na mo3’ondun magazinepeşi mapaşk’elen çinoberi ixvenen. Mujdeti imt’en ç’andaşi seris. Mp’olişa oxtimuşa guri gedumers. Gzas nak’otxani fara itecavuzinen. Randevuşoxoris ixandups. İsmailik içinops Mujde randevuşoxoris. Qoropeli muşi iqven. Muşletinups Mujde 3’urak’obaşen.

İsmaili, nana muşi do Mujde ulunan gazinoşa ar ndğas. Mujdes var uçkin Şeneri gemabire na ren. Gazinos na ibirs k’oçi Şeneri na ren, ok’ule iguraps. Kayakti entepes natxozen. Mtini oxui3’onen. Şeneri do Mujdek mui3’k’venan. Kayak qvilups İsmaili. Maqvilace, Şeneri ren ya i3’onen. Şeneri xap’isxanas molaxuneri skidun. Magazinepeşi mapak masumani k’lasi meyxanapes na ibirs Mujdeti ikips çinoberi. Şenerik ntxorups tuneli Mujdeşi qoropaten do xap’isxanaşen imt’en. Magazinepeşi mapa k’ala Mujde artot na z’irops Şenerik naşkumers Mujde. Şeneri çolepeşa nat’en. Ok’uleti utole kodoskidun. Xemşire muşiti, ti-muşi dido na qorops Mujde ren. Mara, emus aya var uçkin. Ar ndğas, Şeneri do Mujdes avt’omobili mantxen. Şenerişi tolepe koguin3’k’en. Mara am farasti Mujde iqven utole. Kayak naqonups p’at’inoba oxvenus. Magazinepeşi mapaşi k’oçepek Şeneris k’urşumi ot’k’oçapan. Var ğurun mara, ç’k’ua muşi var duskidun. Eya ğureli na a3’onen Mujde iqven derditen alk’oholik’i. Ç’k’ua muşi xolo dudi muşişa komulun. Şeneri do Mujde renan nikaxişi st’olis. Entepeşi nikaxiş şaxidi na ren magazinepeşi mapa qvilups Kayak. Şenerikti qvilups Kaya. Xolo ok’ui3’k’ernan.

Mtini tkvalaten, “Arabesk’i” var ren jur ağanmordaleşi ambari, Yeşilçamişi ar avt’ok’rit’ik’a ren. Mp’olis artneri mekanepes, artneri k’ost’umepeten, artneri dialogepeten, ti-muşi na var oağanaps Yeşilçamişi avt’ok’rit’ik’a ren.

Rejisori: Ertem Eğilmez; P’roduseri: Nahit Ataman, Turker İnanoğlu; Senario: Gani Mujde; Z’irapaşi rejisori: Aytekin Çakmakçi; Filmişi musik’ape: Attilla Ozdemiroğlu, Aysel Gurel; Xvenaş 3’ana: 1988; Xvenaş k’omp’ania: Arzu Filmi, Erler Filmi; Masağalepe: Mujde Ar, Şener Şen, Necati Bilgiç.                                                                                                                                                              TÜRKÇE