DUDBUT'K'A

KORTULİ K'URANİ GAMİÇKVİNU

Okorturas, xvameri K’uranişi Kortuli tercume gamiçkvinu. Yulvaluri ilmepeşi çkinerk’oçi Prof. Georgi Lobjaniz’ek Kortulişa na goktiru xvameri K’uranişi tercumeş oçinapu, dudnoğa Tbilisis K’avk’asiaş oxoris Muslimani do Krist’iani religiaş k’oçepe k’ala Turkia, Azerbaycani do İranuri dip’lomat’epek na ak’ates ar ok’oxtalaten ixvenu. Okorturas na ren Gorizont Pondişi finansiuri omxvacuten na gamiçkvinu xvameri K’uranişi oxazirus, mxat’vari Sofo Kin3uraşvili do edit’ori Rostom Ç’eiz’ek mxuci meçu.

Prof. Lobjaniz’ek, ar-jur 3’anoni oxanduten tercume na oçodinu do am p’eriodis ipti İrani, Egvipt’ia, Turkia oqopinot Muslimanepeşi dido dobadonape moik’itxuten goşogorape na qu oxo3’onapu. Lobjaniz’ek noğira muşi şeni, Kortuepe xvameri K’urani k’ala oçinapu do Kortuli na ğarğalapan Muslimanepe şeniti xvameri svara oxo3’ononi o3’opxinu ren ya tku.

Andğaneri ndğaşakis arti, 1905 3’anas Tbilisiş Universit’et’işi Arabuli Nena do Nç’aralobaş burmeşi gamantanuş çkinerk’oçepeşk’elen mtelot ak’ademiuri noğiraten na ixazirinu do andğas çkar na var iz’iren “Muhammedişi K’urani”, majura Mp’olişi raioni Şişlis na ren K’at’olik’uri Kortuli Ek’lesiaşk’elen 1906 3’anas na gamiçkvinu “K’urani” oqopinot, xvameri K’uranişi jur tercume xveneri ren. Mara, arti universit’et’işi ak’ademiuri noğirape, majurati ek’lesiaşi mergapa şeni na ixazirinu xvameri K’uranişi am tercumepe, Muslimani Kortu xalk’is çkar var nargu. Oriant’alist’epeşk’elen var do Muslimanepeşk’elen na ixazirinasunon ağani ar tercumeten, Muslimani Kortu xalk’is Muslimanobaşi xvameri svara ak’itxasunon do normaluri gamantaneri na ren k’arta Muslimani Kortus xvameri K’urani nargasunon.                                                                                                                                                              TÜRKÇE